Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 2 min

Leerlingenvervoer aanvragen

Leerlingenvervoer is voor kinderen die door een beperking niet zelf naar school kunnen reizen. Of voor kinderen die naar een speciale school gaan, meer dan 6 kilometer van hun woonadres.

Via de knop 'Aanvragen als ouder/verzorger' leest u wat u moet doen om leerlingenvervoer aan te vragen.

Aanvragen als ouder/verzorgerAanvragen als voogd/hulpverlener

Kosten

Eigen bijdrage schooljaar 2023/2024

Soms moet u een deel van de reiskosten zelf betalen.
Dit deel heet een eigen bijdrage.
U betaalt een eigen bijdrage als:

 • uw kind naar een school gaat met een bepaald geloof of levensovertuiging en het jaarinkomen van u en uw partner is hoger dan € 28.800
  (schooljaar 2023-2024).
 • uw kind naar een speciale school voor basisonderwijs gaat (SBO) en het jaarinkomen van u en uw partner is hoger dan € 28.800
  (schooljaar 2023-2024).

Vergoeding bij minimum inkomen

Hebt u een laag inkomen?
Dan hebt u misschien recht op een vergoeding van de reiskosten.

U kunt een vergoeding voor de reiskosten krijgen als:

 • uw kind naar een school voor speciaal onderwijs (SO of VSO) gaat en u en uw partner samen minder verdienen dan € 25.070 (schooljaar 2023/2024).

of

 • uw kind naar een speciale school voor basisonderwijs (SBO) gaat en u en uw partner samen minder verdienen dan € 25.070 (schooljaar 2023/2024).

U kunt een vergoeding aanvragen voor zelfstandig reizen.
Of voor reizen met begeleiding, met fiets of openbaar vervoer.

De voorwaarden zijn:

 • De school van uw kind is tussen 3 en 6 kilometer van huis.
 • Er zit geen zelfde soort school dichter bij huis.

Hoelang duurt het

Meestal in 8 weken. Maar soms is dat te kort.
Vaak is er dan meer informatie nodig.
Het team Leerlingenvervoer neemt dan contact met u op.

Verandering doorgeven

De school of het vervoer verandert

Gaat uw kind naar een andere school?
Of verandert het vervoer, bijvoorbeeld van taxi naar openbaar vervoer?
In beide gevallen moet u opnieuw leerlingenvervoer aanvragen.

Aanvragen als ouder of verzorger

Aanvragen als voogd of hulpverlener

Verhuizing of uitbetalen vergoeding van vervoer

Gaat uw kind verhuizen binnen Rotterdam?
Of wilt u het vervoer veranderen in een vergoeding voor vervoer dat u zelf regelt?
Dan moet u een wijziging aanvragen.
Gebruik het pdf 'Wijzigingsformulier Leerlingenvervoer'.

Andere veranderingen

Mail naarleerlingenvervoer@rotterdam.nl. Link opent een externe pagina.
Denk bijvoorbeeld aan:

 • Meer of minder dagen naar een opvangouder of BSO
 • Doorgeven van een stageadres. Stuur altijd de stageovereenkomst mee. 

De gemeente neemt contact op met Trevvel over de verandering.
Het doorgeven van een wijziging moet altijd via Team Leerlingenvervoer van de gemeente. Het is niet genoeg om Trevvel of de chauffeur te informeren.

Contact

Twijfelt u of uw kind leerlingenvervoer nodig heeft?
U leest de voorwaarden en meer op de pagina Leerlingenvervoer.
U kunt ook mailen naar: leerlingenvervoer@rotterdam.nl. Link opent een externe pagina.
Of u belt op werkdagen tussen half 9 in de ochtend en 5 uur in de middag naar 010 498 42 57.