Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 3 min

Leerlingenvervoer aanvragen

Kan uw kind door een beperking niet zelf naar school reizen? Of gaat uw kind naar een speciale school? Dan kunt u leerlingenvervoer aanvragen.

Via de knop 'Aanvragen als ouder/verzorger' leest u wat u moet doen om leerlingenvervoer aan te vragen.

Aanvragen als ouder/verzorgerAanvragen als voogd/hulpverlener

Voor wie is het

 • kinderen die door een beperking niet zelf naar school kunnen reizen
 • kinderen die naar een speciale school gaan die meer dan 6 kilometer van hun woonadres ligt

Voorwaarden

Uw kind kan in bepaalde situaties leerlingenvervoer krijgen.
Welke situaties dat zijn leest u op de pagina Leerlingenvervoer.

Kosten

Eigen bijdrage

Soms moet u een deel van de reiskosten zelf betalen.
Dit deel heet een eigen bijdrage.
U betaalt een eigen bijdrage als de volgende situaties gelden:

Schooljaar 2023-2024

 • Uw kind gaat naar een basisschool met een bepaald geloof of levensovertuiging en het jaarinkomen van u en uw partner is hoger dan € 28.800.
 • Uw kind gaat naar een speciale school voor basisonderwijs (SBO) en het jaarinkomen van u en uw partner is hoger dan € 28.800.

Schooljaar 2024-2025

 • Uw kind gaat naar een basisschool met een bepaald geloof of levensovertuiging en het jaarinkomen van u en uw partner is hoger dan € 29.700.
 • Uw kind gaat naar een speciale school voor basisonderwijs (SBO) en het jaarinkomen van u en uw partner is hoger dan € 29.700.

Vergoeding bij minimum inkomen

Hebt u een laag inkomen?
Dan hebt u misschien recht op een vergoeding voor de reiskosten.

U kunt een vergoeding voor de reiskosten krijgen als 1 van deze situaties voor u geldt:

Schooljaar 2023-2024

 • Uw kind gaat naar een school voor speciaal onderwijs (SO of VSO).
   U en uw partner verdienen samen minder dan € 25.070.

of

 • Uw kind gaat naar een speciale school voor basisonderwijs (SBO).
  U en uw partner verdienen samen minder dan € 25.070.

Schooljaar 2024-2025

 • Uw kind gaat naar een school voor speciaal onderwijs (SO of VSO).
   U en uw partner verdienen samen minder dan € 30.039.

of

 • Uw kind gaat naar een speciale school voor basisonderwijs (SBO).
  U en uw partner verdienen samen minder dan € 30.039.

U kunt een vergoeding aanvragen voor zelfstandig reizen.
Of voor reizen met begeleiding, met de fiets of met het openbaar vervoer.

De volgende voorwaarden gelden dan:

 • De school van uw kind ligt tussen 3 en 6 kilometer van huis.
 • Er zit geen zelfde soort school dichter bij huis.

Hoelang duurt het

U hoort binnen 8 weken of u leerlingenvervoer krijgt. 
Soms kan dit langer duren, omdat er meer informatie nodig is. Het Team Leerlingenvervoer neemt dan contact met u op.

Verandering doorgeven

De school of het soort vervoer verandert

Gaat uw kind naar een andere school?
Of verandert het soort vervoer, bijvoorbeeld van taxi naar openbaar vervoer?
In beide situaties vraagt u leerlingenvervoer opnieuw aan.

Aanvragen als ouder of verzorger

Aanvragen als voogd of hulpverlener

Verhuizing of betaling vergoeding voor vervoer

Gaat uw kind verhuizen binnen Rotterdam?
Of wilt u dat de gemeente u een vergoeding betaalt voor vervoer dat u 
zelf regelt?
Dan geeft u deze wijziging door.
Gebruik hiervoor het 'Wijzigingsformulier Leerlingenvervoer'.

Andere veranderingen

Denk bijvoorbeeld aan:

 • meer of minder dagen naar een opvangouder of BSO
 • doorgeven van een stageadres
  Stuur altijd de stageovereenkomst mee. 

Mail deze veranderingen naarleerlingenvervoer@rotterdam.nl. Link opent een externe pagina.
De gemeente geeft de verandering door aan Trevvel.

U geeft een wijziging altijd door aan Team Leerlingenvervoer van de gemeente. 
Het is niet genoeg om de verandering alleen bij Trevvel of de chauffeur te melden.

Contact

Hebt u vragen, stuur een mail naar leerlingenvervoer@rotterdam.nl. Link opent een externe pagina
Of u belt op werkdagen tussen half 9 in de ochtend en 5 uur in de middag naar 010 498 42 57.