Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 5 min

Leerlingenvervoer aanvragen

Leerlingenvervoer is voor kinderen die door een beperking niet zelf naar school kunnen reizen. Of voor kinderen die naar een speciale school gaan, meer dan 6 kilometer van hun woonadres.

Aanvragen als ouder

Tegemoetkoming

De laatste maanden gaat het vervoer met de taxi niet altijd goed. Daarom wil de gemeente ouders/verzorgers die zelf vervoer naar school regelen een goede vergoeding geven. Lees meer hierover op de pagina Tegemoetkoming leerlingenvervoer.

Leerlingenvervoer aanvragen als ouder

Bezoek eerst de pagina Leerlingenvervoer.
Daar leest u of uw kind recht heeft op vervoer en welk vervoer uw kind kan krijgen.

Doe uw aanvraag eerder dan 8 weken voor de start van het nieuwe schooljaar.
Dan kan de gemeente alles op tijd regelen.

Leerlingenvervoer aanvragen

U vraagt als ouder leerlingenvervoer aan via de knop 'Leerlingenvervoer aanvragen'. Log in met uw DigiD.

Kijk bij ‘Meesturen’ welke zaken u nodig heeft voor de aanvraag.
De online aanvraag kunt u niet tussendoor opslaan.

Aanvragen als verzorger, voogd of hulpverlener

Vraagt u leerlingenvervoer aan als verzorger, voogd of hulpverlener?
Gebruik dan een van de aanvraagformulieren uit het veld 'Meesturen'.
Daar staat ook de lijst met andere documenten die u moet toevoegen.

Wilt u een wijziging doorgeven?
Het doorgeven van een wijziging moet altijd gaan via Team Leerlingenvervoer.
Mail een ingevuld 'Algemeen wijzigingsformulier leerlingenvervoer' naar leerlingenvervoer@rotterdam.nl. Link opent een externe pagina.
Het team neemt contact op met Trevvel over de wijziging.
Het is niet genoeg om Trevvel of de chauffeur te informeren.  

Meesturen

Voor de aanvraag heeft u de volgende stukken nodig:

 • Verklaring van de behandelend specialist dat uw kind niet zelfstandig naar school kan.
  Vraag dit bij de specialist van uw kind.
 • Verklaring van uw eigen specialist dat u zelf uw kind niet kunt brengen. Vraag de verklaring bij uw specialist.
 • Vervoersadvies. Print het 'Formulier vervoersadvies' uit en geef dit aan de school.
  De school geeft het ingevuld aan u terug.
  Op het formulier geeft de school aan wat de reismogelijkheden zijn.
 • Bent u alleenstaande ouder? En werkt u, of volgt u een opleiding?
  En kunt u daarom uw kind niet naar school brengen?
  Dan heeft u een werkgeversverklaring of studieverklaring nodig.
  Die verklaring vraagt u aan uw werkgever of uw school.
 • Bent u samen? En werkt of studeert u allebei?
  Dan krijgt uw kind geen aangepast vervoer.
 • Als de ouders niet samenwonen, doen beide ouders apart een aanvraag voor de dagen dat het kind bij hen is. Voor beide verblijfsadressen wordt apart gekeken of er recht is op leerlingenvervoer.
 • Bewijzen van uw volledige inkomen, als u denkt recht te hebben op:
  1. de minimaregeling als uw (gezamenlijk) belastbaar inkomen op jaarbasis lager is dan het wettelijk minimumloon
   (€ 22.356 voor het schooljaar 2022/2023. Voor het schooljaar 2021/2022: € 21.835) of
  2. het berekenen van de eigen bijdrage die u moet betalen als
   - uw (gezamenlijk) belastbaar inkomen op jaarbasis hoger is dan € 27.900 (voor aanvraag 2022/2023. Voor het schooljaar 2021/2022 is het € 27.450) en
   - uw kind gaat naar een school voor speciaal basisonderwijs (SBO), vrije school of basisschool met een bepaalde geloofsovertuiging.

Aanvragen en wijzigen leerlingenvervoer als verzorger, voogd of hulpverlener

Vraagt u als verzorger, voogd of hulpverlener leerlingenvervoer aan?
Stuur dan een van de volgende documenten ingevuld mee.

Wilt u het vervoer wijzigen?
Het doorgeven van een wijziging moet altijd gaan via Team Leerlingenvervoer.
Mail een ingevuld 'Algemeen wijzigingsformulier leerlingenvervoer' naar leerlingenvervoer@rotterdam.nl. Link opent een externe pagina.
Het team neemt contact op met Trevvel over de wijziging.
Het is niet genoeg om Trevvel of de chauffeur te informeren.  

Kosten

Eigen bijdrage schooljaar 2022/2023

U betaalt een eigen bijdrage als:

 • uw gezamenlijk jaarinkomen hoger is dan € 27.900 en
 • uw kind naar een school met een bepaalde geloofsovertuiging gaat of
 • uw kind naar een speciale school voor basisonderwijs (SBO) gaat

Let op: u betaalt de eigen bijdrage van schooljaar 2021/2022 als uw inkomen hoger dan € 27.450 is.

Vergoeding bij minimum inkomen voor schooljaar 2022/2023

Er is een vergoeding voor ouders met:

 • een kind op een school voor speciaal onderwijs (SO of VSO) of
 • een kind op een speciale school voor basisonderwijs (SBO) en
 • een minimuminkomen (€ 22.356)

Let op: de hoogte van een minimuminkomen is voor het schooljaar 2021/2022 € 21.835.

U kunt een vergoeding aanvragen voor zelfstandig reizen of onder begeleiding reizen, met fiets of openbaar vervoer.

De voorwaarden zijn dat:

 • de school van uw kind tussen 3 en 6 kilometer van huis is en
 • er geen school dichterbij is die het onderwijs biedt dat uw kind nodig heeft

Doorgeven verandering

School of vervoer

Gaat uw kind naar een andere school?
Of verandert het soort vervoer, bijvoorbeeld van taxi naar openbaar vervoer?
In beide gevallen moet u een nieuwe aanvraag indienen.

Verhuizing of omzetten vervoersvoorziening

Gaat uw kind verhuizen binnen Rotterdam?
Of wilt u de vervoersvoorziening omzetten naar een uitbetaling?
Dan moet u een wijzigingsaanvraag indienen. Link opent een externe pagina. Log in met DigiD.

Andere veranderingen

Alle andere veranderingen zoals:

 • meer of minder dagen naar een opvangouder of BSO of
 • stageadres (altijd stageovereenkomst toevoegen)

geeft u door via een e-mail naar leerlingenvervoer@rotterdam.nl. Link opent een externe pagina.

Voorwaarden

Uw kind moet in Rotterdam wonen om vervoer of vergoeding voor leerlingenvervoer van de gemeente te krijgen.

Met het schema op de pagina Leerlingenvervoer kunt u zien wat mogelijk is voor uw kind en wat de voorwaarden zijn.

Wetgeving en regels

Wat kunt u verwachten van het vervoer en wat verwacht de gemeente van u.

Hoelang duurt het

De gemeente beslist in meestal 8 weken over een aanvraag.
Soms is 8 weken te kort. Vaak zijn er dan extra gegevens nodig.
Dan neemt het team Leerlingenvervoer contact met u op.

Contactinformatie

Twijfelt u of uw kind leerlingenvervoer nodig heeft?
Of heeft u een andere vraag?
Neem dan contact met ons op.
Mail: leerlingenvervoer@rotterdam.nl. Link opent een externe pagina
Telefoon: 010 498 42 57 op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur.