Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 8 min

Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer is voor kinderen die door een beperking niet zelfstandig naar school kunnen reizen. Of voor kinderen die naar een speciale school gaan meer dan zes kilometer van hun woonadres.

Ouders zijn verantwoordelijk voor het begeleiden van hun kind bij het reizen naar school. Soms hebben ouders ondersteuning nodig van de gemeente. Er zijn verschillende vormen van vervoer en vergoeding.

Uitgangspunt is dat kinderen veilig en zo zelfstandig mogelijk naar school reizen. Daarom is de ondersteuning van de gemeente niet alleen gericht op vervoer of vergoeding, maar ook op kinderen zelf leren reizen. Kinderen die zelf leren reizen, zijn zelfredzamer en beter voorbereid op een vervolgstap als zij van school gaan.

Tegemoetkoming leerlingenvervoer

De laatste maanden gaat het vervoer met de taxi niet altijd goed. Daarom wil de gemeente ouders/verzorgers die zelf vervoer naar school regelen een goede vergoeding geven. Dit is de tegemoetkoming leerlingenvervoer. Hiervoor kunt u zich nog steeds aanmelden.

U heeft een brief gekregen met uitleg over de tegemoetkoming. En een aanmeldformulier. Rijdt u zelf en krijgt u hiervoor al een kilometervergoeding? Dan kunt u ook de tegemoetkoming aanvragen. Deze vergoeding is per kilometer hoger dan die u nu krijgt.

Lees verder op pagina Tegemoetkoming leerlingenvervoer.

Kijk wat voor uw kind nodig is

Als uw kind zelfstandig naar school kan reizen, heeft uw kind geen vervoersvoorziening nodig.

Heeft uw kind een beperking of is er geen school van het soort onderwijs dat uw kind nodig heeft, op redelijke afstand van huis, dan kunt u met onderstaand schema zien welke ondersteuning mogelijk is.

Voorwaarden

Om voor leerlingenvervoer in aanmerking te komen geldt een aantal voorwaarden. Zo moet uw kind in Rotterdam wonen. Bekijk hieronder welke situatie voor uw kind van toepassing is:

Voorwaarden leerlingenvervoer

Als wij uw aanvraag beoordelen, kijken wij of uw kind een reisbeperking heeft waardoor reizen met fiets of openbaar vervoer niet mogelijk is.
De beperking die uw kind door een lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke of psychische handicap ervaart, moet structureel van aard zijn, in ieder geval langer dan drie maanden duren.
Wanneer de beperking behandelbaar is of met medicijnen te verbeteren, is er geen sprake van een beperking volgens de regelgeving leerlingenvervoer. Uw kind heeft dan geen leerlingenvervoer nodig.

Uw kind kan wel onder begeleiding reizen naar school

 • U kunt een vergoeding krijgen voor begeleid fietsen of begeleid reizen met openbaar vervoer (abonnement voor uw kind en begeleider).
 • U moet met een (medische) verklaring aantonen dat uw kind door een beperking niet zelfstandig naar school kan reizen.

Uw kind kan niet onder begeleiding reizen naar school

 • Kunt u uw kind zelf naar school brengen?
  Dan krijgt u kilometervergoeding.
 • Kunt u uw kind niet zelf naar school brengen?
  Dan krijgt u aangepast vervoer met taxi of rolstoelbus. U moet aantonen dat u uw kind niet zelf naar school kan brengen.

Uitgangspunt is dat u voor uw kind een school zoekt zo dicht mogelijk bij huis die:

 • de onderwijssoort biedt die uw kind nodig heeft, en
 • rekening houdt met uw geloofsovertuiging of levensbeschouwing.

De afstand tussen school en huis is meer dan 6 kilometer (berekend met Google Maps)

 • Uw kind is jonger dan 9 jaar: u krijgt een vergoeding voor begeleid fietsen of begeleid reizen met openbaar vervoer (abonnement voor uw kind en begeleider).
 • Uw kind is 9 jaar of ouder: u krijgt een vergoeding voor zelfstandig fietsen of zelfstandig reizen met openbaar vervoer (abonnement voor uw kind).

De afstand tussen school en huis is tussen 3 en 6 kilometer (berekend met Google Maps)

Uw kind gaat naar het speciaal onderwijs (SO of VSO) of een speciale school voor basisonderwijs (SBO).
Er is geen school dichterbij die het soort onderwijs biedt dat uw kind nodig heeft.
Én u heeft een minimum inkomen.

 • Uw kind is jonger dan 9 jaar: u krijgt een vergoeding voor begeleid fietsen of begeleid reizen met openbaar vervoer (abonnement voor uw kind en begeleider).
 • Uw kind is 9 jaar of ouder: u krijgt een vergoeding voor zelfstandig fietsen of zelfstandig reizen met openbaar vervoer (abonnement voor uw kind).

Twijfelt u of uw kind leerlingenvervoer nodig heeft?
Neem dan contact met ons op. Dat kan via e-mail leerlingenvervoer@rotterdam.nl of telefoonnummer 010 498 42 57 op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur.

Aanvragen

Als u denkt dat het nodig is om vervoer of een voorziening aan te vragen, kunt u een aanvraag doen.
Het is belangrijk dat u op tijd een aanvraag doet, maar uiterlijk 8 weken voor de start van het nieuwe schooljaar. Dan kunnen wij alles op tijd voor u regelen.

Vragen en antwoorden

De gemeente biedt gratis begeleiding bij leren reizen met fiets of openbaar vervoer. Tijdens een gesprek wordt gekeken wat voor uw kind mogelijk is. Ouders denken vaak dat hun kind door de beperking niet kan leren reizen met fiets of openbaar vervoer, maar er is veel mogelijk. 

 • Meer vrijheid
  Als kinderen ouder worden, willen ze leren om meer zelf te doen, ook als ze een beperking hebben. Dat maakt ze meer zelfverzekerd, zodat ze zich beter zelf kunnen redden en minder afhankelijk zijn. Jongeren die zichzelf beter kunnen redden als ze van school gaan, hebben meer kans op een vervolgopleiding of werk. Het geeft ook meer vrijheid om bijvoorbeeld af te spreken met andere kinderen.
 • Gratis begeleiding
  Als blijkt dat uw kind kan leren reizen met fiets of openbaar vervoer, start de gratis begeleiding.
  Uw kind krijgt een ervaren begeleider van Stichting MEE die uw kind leert reizen. Stap voor stap.
 • Vergoeding
  Kinderen die leren fietsen, krijgen van de gemeente een fietsvergoeding.
  Als uw kind met het openbaar vervoer gaat reizen, krijgt uw kind een ov-vergoeding.
  Trevvel ondersteunt de begeleidingstrajecten voor zelf leren reizen met fiets of openbaar vervoer.

Wilt u vrijblijvend, zonder dat u ergens aan vast zit, een afspraak om te kijken wat mogelijk is voor uw kind?
Stuur een e-mail naar leerlingenvervoer@rotterdam.nl.

Openbaar vervoer

Als kinderen leren reizen met openbaar vervoer, leren ze ook reizen met de GO-OV-app. Een app op hun telefoon die ze helpt bij hun reis.
De app begeleidt uw kind van deur tot deur tijdens looproutes, bij bushaltes en op stations. Met actuele ov-informatie geeft GoOV aan hoe laat de bus of trein komt, waar en wanneer uw kind moet overstappen of bij welke halte of welk station uw kind moet uitstappen.
Als uw kind tijdens de reis even niet meer weet wat het moet doen, kan uw kind een Hulplijn bellen. Een medewerker van de hulplijn helpt uw kind weer verder of kan uw kind laten ophalen met een noodtaxi.
Als ouder/verzorger kunt u vanaf uw eigen telefoon meekijken als uw kind onderweg is.

 • Kijk op Go-ov.nl voor meer informatie over de app en hoe die te downloaden.
  .

Als uw kind naar een school met een bepaalde geloofsovertuiging gaat of naar een speciale school voor basisonderwijs (SBO), betaalt u een eigen bijdrage als uw (gezamenlijk) jaarinkomen hoger is dan 27.450 euro (en voor een aanvraag voor schooljaar 2022-2023 hoger dan € 27.900 euro).

De gemeente Rotterdam vindt het belangrijk dat kinderen zo zelfredzaam mogelijk zijn.
Als uw kind op het voortgezet speciaal onderwijs zit en in de loop van een schooljaar leert om zelfstandig te reizen met het openbaar vervoer, vergoedt de gemeente het ov-abonnement voor de rest van het schooljaar en het daaropvolgende schooljaar.
Als uw kind aan het begin van een nieuw schooljaar zelfstandig gaat reizen, krijgt u voor dat schooljaar het ov-abonnement vergoed.

Voor ouders met een minimuminkomen (voor schooljaar 2021-2022 is dit bedrag 21.835 euro en voor 2022-2023 is dit bedrag 22.356 euro) en een kind op een school voor speciaal onderwijs (SO of VSO) of een speciale school voor basisonderwijs (SBO) is er de minimaregeling.
Volgens die regeling kunt u een vergoeding aanvragen voor de kosten van zelfstandig of onder begeleiding reizen met fiets of openbaar vervoer.
De voorwaarde is dat de school van uw kind tussen 3 en 6 kilometer van huis is en er geen andere school dichterbij huis is die het soort onderwijs biedt dat uw kind nodig heeft.

Aangepast vervoer is vervoer met taxi of rolstoelbus.

U kunt u een vergoeding krijgen voor aangepast vervoer in de volgende gevallen:

 • Als uw kind een beperking heeft waardoor zelfstandig of onder begeleiding reizen met fiets of openbaar vervoer niet mogelijk is. U moet dat aantonen met een recente verklaring van een behandelend specialist (geen huisarts) en een vervoersadvies van de school van uw kind.  Heeft u geen verklaring van een specialist, dan kunnen wij uw kind laten keuren door een onafhankelijke keuringsarts. Daarvoor is uw toestemming nodig.
 • Als uw kind naar een SBO-school, SO-school of een VSO-school gaat en er zijn in uw gezin nog twee (of meer) niet-schoolgaande kinderen. U moet aantonen dat u uw kind niet kunt begeleiden, omdat u voor de andere kinderen zorgt en geen andere volwassen begeleider kunt regelen.
 • Als uw kind naar een SBO-school, SO-school of een VSO-school gaat en uw kind is voor de begeleiding naar school aangewezen op de ouder die zwanger is of kortgeleden bevallen. U kunt dan voor een periode van 16 weken taxivervoer krijgen; namelijk vanaf 6 weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum en 10 weken na de daadwerkelijke bevallingsdatum.
 • Als u als ouder(s) uw kind niet zelf kunt begeleiden door eigen ernstige chronische medische problemen. U moet dat aantonen met een verklaring van een onafhankelijke medische deskundige. Voorwaarde is dat u ten minste recht heeft op een ‘begeleid ov-abonnement’ of begeleid fietsen en dat de afstand van huis naar school 6 km of meer is.

Kinderen die nieuw zijn in Nederland, moeten snel Nederlands kunnen leren.
Daarom krijgen ouders voor die kinderen voor één schooljaar een vergoeding voor de kosten van het openbaar vervoer.
Voorwaarde is dat de afstand tussen huis en de school 6 kilometer of meer is.
Voor ISK-leerlingen die langer in de ISK-klas moeten blijven, kunnen ouders nog 6 maanden langer vergoeding krijgen.