Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 8 min

Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer is voor kinderen die door een beperking niet zelfstandig naar school kunnen reizen. Of voor kinderen die naar een speciale school gaan meer dan zes kilometer van hun woonadres.

Ouders zijn verantwoordelijk voor het begeleiden van hun kind bij het reizen naar school. Soms hebben ouders ondersteuning nodig van de gemeente. Er zijn verschillende vormen van vervoer en vergoeding.

Uitgangspunt is dat kinderen veilig en zo zelfstandig mogelijk naar school reizen. Daarom is de ondersteuning van de gemeente niet alleen gericht op vervoer of vergoeding, maar ook op kinderen zelf leren reizen. Kinderen die zelf leren reizen, zijn zelfredzamer en beter voorbereid op een vervolgstap als zij van school gaan.

Tegemoetkoming leerlingenvervoer

De laatste maanden gaat het vervoer met de taxi niet altijd goed. Daarom wil de gemeente ouders/verzorgers die zelf vervoer naar school regelen een goede vergoeding geven. Dit is de tegemoetkoming leerlingenvervoer. Hiervoor kunt u zich nog steeds aanmelden.

U heeft een brief gekregen met uitleg over de tegemoetkoming. En een aanmeldformulier. Rijdt u zelf en krijgt u hiervoor al een kilometervergoeding? Dan kunt u ook de tegemoetkoming aanvragen. Deze vergoeding is per kilometer hoger dan die u nu krijgt.

Lees verder op pagina Tegemoetkoming leerlingenvervoer.

Kijk wat voor uw kind nodig is

Als uw kind zelfstandig naar school kan reizen, heeft uw kind geen vervoersvoorziening nodig.

Heeft uw kind een beperking of is er geen school van het soort onderwijs dat uw kind nodig heeft, op redelijke afstand van huis, dan is er ondersteuning mogelijk. Hieronder leest u aan welke voorwaarden u moet voldoen om voor leerlingenvervoer in aanmerking te komen.

Voorwaarden

Om voor leerlingenvervoer in aanmerking te komen geldt een aantal voorwaarden. Zo moet uw kind in Rotterdam wonen. Bekijk hieronder welke situatie voor uw kind van toepassing is:

Voorwaarden leerlingenvervoer

Twijfelt u of uw kind leerlingenvervoer nodig heeft?
Neem dan contact met ons op. Dat kan via e-mail leerlingenvervoer@rotterdam.nl. Link opent een externe pagina of telefoonnummer 010 498 42 57 op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur.

Aanvragen

Als u denkt dat het nodig is om vervoer of een voorziening aan te vragen, kunt u een aanvraag doen.
Het is belangrijk dat u op tijd een aanvraag doet, maar uiterlijk 8 weken voor de start van het nieuwe schooljaar. Dan kunnen wij alles op tijd voor u regelen.

Vragen en antwoorden