Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 5 min

Bedrijfsreinigingsrecht betalen

Bedrijfsreinigingsrecht wordt betaald voor het ophalen en verwerken van bedrijfsafval.

U betaalt het bedrijfsreinigingsrecht online via de knop 'Belasting betalen'. Log in met DigiD of eHerkenning.

Meer informatie

Bedrijfsreinigingsrecht is een heffing van Belastingen gemeente Rotterdam. Bedrijven krijgen deze heffing per adres waar afval wordt aangeboden.

Betaal op tijd

De heffing moet u vóór de uiterste vervaldatum betalen.
U kunt uw aanslagbiljet bekijken in Mijn Loket.
Meer mogelijkheden om te betalen vindt u op de pagina 'Gemeentelijke belasting betalen'.

De hoogte van de heffing is niet gebaseerd op de hoeveelheid aangeboden afval, maar op de oppervlakte van uw bedrijfspand en de branche.

Vrijstelling aanvragen

Heeft u een contract met een erkende afvalinzamelaar voor al uw bedrijfsafval, dan kunt u vrijstelling aanvragen.

Regels

Meer informatie vindt u in de 'Verordening bedrijfsreinigingsrecht 2023'.

Tarieven

De aanslag wordt op de volgende manier berekend:

 1. Er wordt uitgegaan van 4 bedrijfscategorieën (A, B, C en D).
 2. De oppervlakte van uw bedrijf in vierkante meters is bepalend voor de hoogte van de heffing.
 3. Per bedrijfscategorie geldt een maximaal aantal vierkante meters per locatie om gebruik te maken van het bedrijfsreinigingsrecht: 
  • voor categorie A: 1.499 m²
  • voor categorie B: 499 m²
  • voor categorie C: 1.499 m²
  • voor categorie D: bedrijven aan huis
   Deze categorie is wel opgenomen in de verordening bedrijfsreinigingsrecht, maar ontvangt geen heffing. Het tarief is op nihil gesteld.
   Het gaat in categorie D om bedrijfsactiviteiten die niet in een afgescheiden gedeelte van het perceel of de woning plaatsvinden. Ook zijn de bedrijfsactiviteiten gering waardoor de hoeveelheid afval niet meer is dan toegestaan voor een particulier huishouden.

Bedrijven die buiten de verordening vallen, moeten een contract met een wettelijk erkende, commerciële afvalinzamelaar hebben. Dit geldt ook voor bedrijven in gebieden waar de gemeente geen bedrijfsafval inzamelt. U vindt de erkende afvalinzamelaars in de VIHB-lijst van het NIWO.

Bedrijfscategorieën

Het blijkt in de praktijk dat bedrijven die 'food' verkopen, zoals supermarkten en groentewinkels, veel meer afval produceren dan bedrijven die 'non-food' verkopen, zoals boekhandels en kledingwinkels. Deze bedrijven zijn dan ook in verschillende bedrijfscategorieën ingedeeld.

De tarieven voor bedrijfsreinigingsrecht hangen af van de bedrijfscategorie (A, B, of C) en de oppervlakte van het bedrijf in vierkante meters. De Standaard Bedrijfsindeling 2008-code (SBI-code) staat op uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel. De Kamer van Koophandel bepaalt in welke categorie een bedrijf valt.
De lijst met SBI-codes en de bijbehorende tariefcategorieën staan in de 'Verordening bedrijfsreinigingsrecht 2023'.

De tarieven gelden voor een kalenderjaar en zijn exclusief 21% BTW. In de tabellen vindt u de tarieven van 2022 en vorige jaren.

Categorie A 2020 2021 2022

0 - 299 m2

€ 441,80 € 449,30 € 457,40

300 - 499 m2

€ 883,40 € 898,40 € 914,60

500 - 749 m2

€ 1.325,20 € 1.347,70 € 1.372,00

750 - 1.499 m2

€ 2.208,60 € 2.246,20 € 2.286,60
Categorie B 2020 2021 2022

0 - 99 m2

€ 1.104,30 € 1.123,00 € 1.143,20

100 - 299 m2

€ 1.656,50 € 1.684,70 € 1.715,00

300 - 499 m2

€ 2.208,60 € 2.246,20 € 2.286,60
Categorie C 2020 2021 2022

0 - 99 m2

€ 441,80 € 449,30 € 457,40

100 - 299 m2

€ 662,60 € 673,90 € 686,00

300 - 499 m2

€ 1.104,30 € 1.123,00 € 1.143,20

500 - 1.499 m2

€ 1.325,20 € 1.347,70 € 1.372,00

Voor wie is het

Rotterdamse bedrijven die vallen binnen de Verordening bedrijfsreinigingsrecht en gebruik maken van de gemeentelijke dienstverlening voor het ophalen van afval, betalen deze heffing.

Contactinformatie

Heeft u nog vragen, bel dan naar 14 010.

Veelgestelde vragen

De oppervlakte van uw pand staat vaak in uw huurcontract. Dit kan in de praktijk verschillen met het werkelijke aantal vierkante meters.

Als u (eerder) een aanslag onroerende zaakbelasting heeft gekregen, dan kunt u via Mijn Loket het taxatieverslag bekijken en downloaden. In het taxatieverslag staat het aantal vierkante meters van uw pand.

U kunt bezwaar maken. In het bezwaar schrijft u de juiste gegevens. Stuur zo nodig bewijsstukken mee, zoals een kopie huurcontract en kopie inschrijving Kamer van Koophandel.

Ja, voor een deel. Geef de beëindiging van het bedrijf zo snel mogelijk door. Stuur ook een bewijs mee van de beëindiging naar:

Gemeente Rotterdam
Belastingen
Postbus 924
3000 AX Rotterdam

Als uw bedrijf verhuist, moet u het nieuwe adres zelf doorgeven aan Belastingen.

Vorig pand

U krijgt automatisch een vermindering van de aanslag bedrijfsreinigingsrecht voor de rest van de maanden van het jaar. Dit krijgt u nadat uw bedrijf niet meer op het oude adres is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Nieuw pand

 • Verhuizing binnen Rotterdam
  U geeft het nieuwe adres door aan Belastingen. U krijgt een heffing vanaf de datum van vestiging op het nieuwe adres voor de rest van de maanden van het jaar.
 • Verhuizing naar een andere gemeente
  U kunt informeren bij de nieuwe gemeente naar de regels over bedrijfsafval.

Als u teveel of dubbel heeft betaald, stuurt u dan het betaalbewijs naar:

Gemeente Rotterdam
Belastingen
Postbus 924
3000 AX Rotterdam

Een betaalbewijs kan zijn:

 • (een kopie van) een bankafschrift, met hierop zichtbaar de betaling
 • een printscreen van de internet betaling, met hierop zichtbaar het rekeningnummer en de betaling

U krijgt een brief met daarin het bedrag dat u terugkrijgt. De gemeente betaalt terug binnen een termijn van 3 tot 6 weken. Er wordt nooit contant geld teruggegeven aan de kas van Belastingen.

Geen rekeningnummer bekend bij Belastingen

U krijgt een brief met daarin het verzoek om het rekeningnummer door te geven, waarop het geld terugbetaald moet worden. Zodra de gemeente deze gegevens van u ontvangen heeft, wordt het geld aan u terugbetaald.

Wel rekeningnummer bekend bij Belastingen

U krijgt een brief waarin staat dat u het bedrag krijgt terugbetaald op uw rekeningnummer dat bij Belastingen bekend is.

Wilt u dat in de toekomst een ander rekeningnummer wordt gebruikt voor terugbetalingen? U moet dan zo snel mogelijk een ander rekeningnummer doorgeven aan Belastingen.