Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 4 min

Precariobelasting betalen

Voor het gebruik van openbare gemeentegrond betalen ondernemingen en instellingen precariobelasting.

U betaalt precariobelasting via de knop 'Belasting betalen'. Log in met eHerkenning.

Belasting betalen. Link opent een externe pagina

Aanslagbiljet bekijken en bezwaar

De aanslag moet u vóór de vervaldatum betalen.
U kunt ook eerst uw aanslagbiljet bekijken.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met een aanslag, dan kunt u bezwaar maken.

Meer informatie

Tarieven

Het tarief is afhankelijk van het soort voorwerp. Afmetingen van precariovoorwerpen worden in principe bepaald op basis van bevindingen van verificateurs (beëdigde ambtenaren) van de gemeente. Informatie over afmetingen van bijvoorbeeld leidingen wordt gegeven door het Leidingenbureau van de gemeente Rotterdam.

Hoe wordt er gemeten?

Bij het meten van het object wordt per object naar boven afgerond op een hele vierkante meter. Dit zou de oorzaak kunnen zijn van mogelijke verschillen. Terugbetalingen lager dan € 50 worden niet gedaan.

Tarieven20232024
Algemeen tarief
Voorwerpen bij een vestiging tot 1 m2 per jaar€ 0€ 0
Voorwerpen bij een vestiging van 1 m2 tot en met 50 m2 per jaar€ 243,60€ 264,30
Voorwerpen bij een vestiging basistarief plus per m2 voor elke m2 boven 50 m2 per jaar€ 32,00€ 34,70
Voorwerpen niet behorend bij een vestiging per m2 per jaar€ 32,00€ 34,70
Bouwmaterialen
Oppervlakte voor stellingen, bouwmaterialen, keten, loodsen, bouwwerktuigen per m2 per week€ 1,40€ 1,50
Buizen en kabels; leidingviaducten
Buizen en transportleidingen per m per jaar€ 6,80€ 7,40
Kabels per m per jaar€ 1,40€ 1,50
Gas, waterleiding- en stadsverwarmingsbuizen per m per jaar
Leidingviaducten per m2 per jaar€ 12,80€ 13,90
Terrassen
Terras tot en met 50 m2 per jaar€ 0€ 0
Terras basistarief plus per m2 voor elke m2 boven 50 m2 per jaar€ 33,30€ 36,10

Voor wie is het

Ondernemingen en instellingen betalen precariobelasting.

De gemeente berekent dit voor voorwerpen op, onder of boven de openbare gemeentegrond. Voorbeelden hiervan zijn terrassen, winkeluitstallingen en andere voorwerpen die op straat staan. Maar ook erkers, luifels en andere uitbouwsels aan bedrijfspanden en voorwerpen onder de grond. Denk hierbij bijvoorbeeld aan pijpleidingen, kabels, buizen en funderingen.

De aanslag voor het gebruik van openbare gemeentegrond krijgt u ieder jaar automatisch van de gemeente Rotterdam.

Hoelang duurt het

Uw betaling wordt meteen verwerkt.

Contact

Hebt u nog vragen, bel dan 14 010.

Veelgestelde vragen