Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 4 min

Precariobelasting betalen

Voor het gebruik van openbare gemeentegrond betalen ondernemingen en instellingen precariobelasting.

U betaalt precariobelasting via de knop 'Belasting betalen'. Log in met eHerkenning.

Aanslagbiljet bekijken en bezwaar

De aanslag moet u vóór de vervaldatum betalen.
U kunt ook eerst uw aanslagbiljet bekijken.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met een aanslag, dan kunt u bezwaar maken.

Meer informatie

Meer informatie leest u in de Verordening precario- en reclamebelasting 2022.

Tarieven

Het tarief is afhankelijk van het soort voorwerp. Afmetingen van precariovoorwerpen worden in principe bepaald op basis van bevindingen van verificateurs (beëdigde ambtenaren) van de gemeente. Informatie over afmetingen van bijvoorbeeld leidingen wordt gegeven door het Leidingenbureau van de gemeente Rotterdam.

Hoe wordt er gemeten?

Bij het meten van het object wordt per object naar boven afgerond op een hele vierkante meter. Dit zou de oorzaak kunnen zijn van mogelijke verschillen. Terugbetalingen lager dan € 50 worden niet gedaan.

  2022 2023

Algemeen tarief

   
Voorwerpen bij een vestiging tot 1 m2 per jaar € 0 € 0
Voorwerpen bij een vestiging van 1 m2 tot en met 50 m2 per jaar € 227,90 € 243,60
Voorwerpen bij een vestiging basistarief plus per m2 voor elke m2 boven 50 m2 per jaar € 29,90 € 32,00
Voorwerpen niet behorend bij een vestiging per m2 per jaar € 29,90 € 32,00
Bouwmaterialen    
Oppervlakte voor stellingen, bouwmaterialen, keten, loodsen, bouwwerktuigen per m2 per week € 1,30 € 1,40
Buizen en kabels; leidingviaducten    
Buizen en transportleidingen per m per jaar € 6,30 € 6,80
Kabels per m per jaar € 1,30 € 1,40
Gas, waterleiding- en stadsverwarmingsbuizen per m per jaar € 1,30 € 1,40
Leidingviaducten per m2 per jaar € 12,00 € 12,80
Terrassen    
Terras tot en met 50 m2 per jaar € 0 € 0
Terras basistarief plus per m2 voor elke m2 boven 50 m2 per jaar € 31,20 € 33,30

Voor wie is het

Ondernemingen en instellingen betalen precariobelasting.

De gemeente berekent dit voor voorwerpen op, onder of boven de openbare gemeentegrond. Voorbeelden hiervan zijn terrassen, winkeluitstallingen en andere voorwerpen die op straat staan. Maar ook erkers, luifels en andere uitbouwsels aan bedrijfspanden en voorwerpen onder de grond. Denk hierbij bijvoorbeeld aan pijpleidingen, kabels, buizen en funderingen.

De aanslag voor het gebruik van openbare gemeentegrond krijgt u ieder jaar automatisch van de gemeente Rotterdam.

Hoe lang duurt het

Uw betaling wordt meteen verwerkt.

Contactinformatie

Heeft u nog vragen, bel dan 14 010.

Veelgestelde vragen

Voor waterleidingen legt de gemeente Rotterdam de aanslag precariobelasting op aan het waterleidingbedrijf. De keuze om kosten aan burgers door te berekenen is een actie van het waterleidingbedrijf en niet van de gemeente Rotterdam. Uw vragen hierover stelt u aan het waterleidingbedrijf.

Ja, dit geeft u door aan Belastingen. Stuur een brief, samen met een kopie van de uitschrijving bij de Kamer van Koophandel, naar:

Gemeente Rotterdam
Belastingen
Postbus 924
3000 AX Rotterdam

U geeft dit schriftelijk door:

Gemeente Rotterdam
Belastingen
Postbus 924
3000 AX Rotterdam

Het nieuwe adres wordt dan opgenomen in de gemeentelijke belastingadministratie en voortaan als uw correspondentieadres gebruikt door Belastingen.

U kunt via een brief aan Belastingen het betaalde bedrag terugvragen voor de maanden dat de voorwerpen er niet meer zijn. Terugbetalingen lager dan € 50 worden niet gedaan.

Stuur de brief naar:

Gemeente Rotterdam
Belastingen
Postbus 924
3000 AX Rotterdam

Als u te veel of dubbel heeft betaald, stuurt u dan het betaalbewijs naar:

Gemeente Rotterdam
Belastingen
Postbus 924
3000 AX Rotterdam

Een betaalbewijs kan zijn:

  • (een kopie van) een bankafschrift, met hierop zichtbaar de betaling; of
  • een printscreen van de internet betaling, met hierop zichtbaar het rekeningnummer en de betaling.

U krijgt een brief met daarin het bedrag dat u terugkrijgt. De gemeente betaalt terug binnen een termijn van drie tot zes weken. Er wordt nooit contant geld teruggegeven aan de kas van Belastingen.

Geen rekeningnummer bekend bij Belastingen

U krijgt een brief met daarin het verzoek om het rekeningnummer door te geven, waarop het geld terugbetaald moet worden. Zodra de gemeente deze gegevens van u ontvangen heeft, wordt het geld aan u terugbetaald.

Wel rekeningnummer bekend bij Belastingen

U krijgt een brief waarin staat dat u het bedrag krijgt terugbetaald op uw rekeningnummer dat bij Belastingen bekend is. Wilt u dat in de toekomst een ander rekeningnummer wordt gebruikt voor terugbetalingen? U moet dan zo snel mogelijk een ander rekeningnummer doorgeven aan Belastingen.