Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 3 min

Vergunning deelvervoer aanvragen

Wilt u deelvoertuigen, zoals een deelauto, verhuren? Dan hebt u een vergunning deelvervoer nodig.

Lees via de knop 'Vergunning deelauto's aanvragen' wat u moet doen om een vergunning voor deelauto's aan te vragen.

Wilt u een vergunning voor (elektrische) deelfietsen, deelbakfietsen of deelbromfietsen aanvragen? Gebruik dan de knop 'Vergunning deel-tweewieler aanvragen'. Let op: voor het aanvragen van een vergunning voor deel-tweewielers werken we met een tijdvak. Lees meer onder het kopje 'Voorwaarden'.

Vergunning deelauto’s aanvragenVergunning deel-tweewielers aanvragen

Voor wie is het

Bedrijven die voertuigen verhuren.
De vergunning geldt voor:

 • elektrische deelauto’s (free-floating en stationbased)
 • deel-tweewielers, bijvoorbeeld:
  • (elektrische) fietsen
  • elektrische bromfietsen en snorfietsen
  • elektrische bakfietsen

Voorwaarden

Deelauto's

Vergunningsaanvragen voor deelauto’s worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Het deelsysteem moet voldoen aan:

Deel-tweewielers

In Rotterdam laten we het aanbod meegroeien met de vraag en vervoersbehoeften van Rotterdammers, bezoekers en anderen. Daarom geldt er een maximum voor het aantal deeltweewielers dat op straat mag staan en hebben bedrijven die deeltweewielers aanbieden een vergunning nodig. Als het maximumaantal voertuigen nog niet is bereikt, kan de gemeente een tijdvak openstellen. Tijdens dit tijdvak kunnen vergunningaanvragen worden ingediend. 
Het openstellen van een tijdvak wordt bekend gemaakt in het gemeenteblad en op de website van de gemeente. 

Er is nu geen tijdvak geopend. U kunt geen vergunning deel-tweewielers aanvragen.
Het eerstvolgende tijdvak is open van 22 juli tot en met 16 augustus 2024.

De precieze vergunningsprocedure (bijvoorbeeld de weigeringsgronden, indieningsvereisten, verdelingsprocedure en toetsingscriteria) voor deelfietsen, deelbakfietsen en deelscooters staan in:

Kosten 2024

Deelauto's

Type vergunningKosten per jaarKosten per maand
elektrische deelauto’s (free-floating, zone-floating en stationbased)gratis
stadsbrede parkeervergunning (free-floating autodelen) per deelauto€ 47,30
sectorvergunning (zone-floating) per deelauto€ 47,30
autodeelvergunning voor een vaste parkeerplaats (stationbased autodelen) per deelauto*€ 8,90

*U betaalt 1 keer € 473,20 (prijspeil 2024) voor het inrichten van een vaste stationbased parkeerplaats.

Deel-tweewielers

In 2024 kost de vergunning voor deel-tweewielers € 987,10. Deel-tweewielers zijn elektrische fietsen, fietsen, bromfietsen, snorfietsen, bakfietsen en elektrische bakfietsen.

Hoelang duurt het

 • Vraagt u een vergunning aan voor deelauto's? 
  Dan krijgt u binnen 4 weken een brief met het besluit of uw aanvraag is goedgekeurd. 
  Als uw aanvraag is goedgekeurd staat in de brief hoe u een parkeervergunning aanvraagt voor deelauto's.
  De beslisperiode kan 1 keer met 4 weken worden verlengd.
 • Vraagt u een vergunning aan voor deel-tweewielers? 
  U krijgt binnen 16 weken na sluiting van het tijdvak een brief. In de brief staat of u de vergunning krijgt. Als u een vergunning krijgt, maken we met u een afspraak voor een startgesprek. 
  De beslisperiode kan 1 keer met 8 weken worden verlengd. 

Contact

Hebt u vragen over vergunningen voor deelauto’s? Stuur een e-mail naar mobiliteitso@rotterdam.nl. Link opent een externe pagina.

Hebt u vragen over vergunningen voor deel(bak)fietsen en deelscooters? Stuur een e-mail naar deelmobiliteitso@rotterdam.nl. Link opent een externe pagina

Of bel 14 010.