Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 4 min

Deelvervoer

Rotterdam groeit. De economie verandert, het klimaat vraagt om andere keuzes én we willen de stad gezonder en inclusiever maken. Dat vraagt om een nieuwe balans én aanpak in de verschillende vormen van vervoer.

Deelmobiliteit speelt hierin een belangrijke rol. Om te werken aan een bereikbare, aantrekkelijke en gezonde stad, richten we straten anders in, lopen steeds meer mensen en pakken meer mensen de fiets of het openbaar vervoer. Voor korte afstanden laten we de auto staan, gaan we lopen, pakken we een deelfiets of elektrische deelscooter. Auto’s in bezit maken zo steeds meer ruimte voor auto’s die we met elkaar delen. Als u bijvoorbeeld loopt, fietst of het openbaar vervoer neemt, kunt u daarnaast met een deelauto naar uw bestemming.

De deelfietsen en deelscooters die al in Rotterdam rondrijden, worden al veel gebruikt voor korte ritjes in de stad. Deelmobiliteit is niet meer weg te denken uit de stad. Rotterdam telt momenteel zeven verschillende deelaanbieders die een (elektrische) deelfiets of scooter aanbieden.

De deelauto’s in Rotterdam worden veel gebruikt voor lange ritten door het hele land. Rotterdam telt op dit moment negen verschillende aanbieders die een (elektrische) deelauto aanbieden.

Wat kunt u doen bij overlast?

Ervaart u overlast van deelvoertuigen op straat of in de openbare ruimte? Dan kunt u dit melden via:

We vragen u een foto toe te voegen bij de melding, zodat gemeente en deelvervoeraanbieder de melding beter kunnen oplossen.

Wat gebeurt er met de melding? De gemeente ontvangt de meldingen en zet deze door naar de deelvervoeraanbieder. Afhankelijk van het type melding, gebeurt het volgende:

  • Staat er een kapot voertuig? Dan haalt de deelvervoeraanbieder het voertuig op of repareert het ter plaatse.
  • Staat een voertuig hinderlijk geparkeerd? Dan waarschuwt de deelvervoeraanbieder de laatste gebruiker van het voertuig. Krijgt de gebruiker regelmatig een waarschuwing, dan krijgt hij een boete of wordt hij geblokkeerd waardoor hij geen gebruik meer maken van de voertuigen.
  • Handhavers van de gemeente kunnen ook direct een boete uitdelen wanneer een voertuig fout staat geparkeerd. Deze boete komt terecht bij de deelvervoeraanbieder. Deze stuurt de boete door naar de gebruiker die het voertuig fout heeft geparkeerd.
  • Komen er vaak meldingen over dezelfde plek binnen? Dan kan de desbetreffende aanbieder het servicegebied aanpassen. U kunt hiervoor ook zelf contact opnemen met de desbetreffende aanbieder om het servicegebied aan te laten passen.
  • Is er in de wijk of straat geen geschikte plek waar gebruikers de voertuigen kunnen parkeren, dan kijken gemeente en deelaanbieder samen in de wijk waar wel én juist niet geparkeerd kan worden. De deelvervoeraanbieder is verplicht het servicegebied hierop aan te passen.

Projecten

Rotterdam introduceert binnenkort tot 20 stationbased elektrische deelauto’s in het stationsgebied Rotterdam Central District. De deelauto’s worden geparkeerd in de stadsgarage Schouwburgplein 2, ook wel bekend als de Kruispleingarage.

Lees meer over de pilot elektrische deelauto’s stadsgarage Schouwburgplein 2

In Rotterdam stimuleren we het gebruik van deelvervoer. Daarom werken in we in verschillende projecten aan het bereikbaar en toegankelijk maken van deelmobiliteit. Mobility-as-a-Service is hier onderdeel van; altijd toegang tot het (deel)vervoer dat bij uw reis past op het moment dat u het nodig hebt. Landelijk werken diverse partijen aan de ontwikkeling van dit concept. Ook in de regio Rotterdam/Den Haag wordt samengewerkt om reizigers zo snel en comfortabel mogelijk te laten reizen. De app die hiervoor is ontwikkeld, is de Moves app. Hiermee plant, boekt en betaalt u uw reis op één platform.

Lees meer over Moves

In het Europese project Mobi-Mix werkt de gemeente Rotterdam samen met internationale steden, bedrijven en kennisinstellingen aan deelmobiliteit en 'Mobility as a service' (MaaS).

Parkeervergunningen voor aanbieders van deelauto’s

Bedrijven die deelauto’s in Rotterdam aanbieden, hebben vanaf 1 januari 2021 een (nieuwe) vergunning nodig. Aanbieders van deelauto’s kunnen hier verder lezen.

Vergunningen voor aanbieders van deelfietsen en deelscooters

Bedrijven die deelfietsen en deelscooters in Rotterdam aanbieden hebben sinds 1 januari 2020 een vergunning nodig.  Lees hier meer over.