Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 7 min

Deelvervoer

Rotterdam groeit. De economie verandert, het klimaat vraagt om andere keuzes én we willen de stad gezonder en inclusiever maken. Dat vraagt om een nieuwe balans én aanpak in de verschillende vormen van vervoer.

Deelmobiliteit speelt hierin een belangrijke rol. Om te werken aan een bereikbare, aantrekkelijke en gezonde stad, richten we straten anders in, lopen steeds meer mensen en pakken meer mensen de fiets of het openbaar vervoer. Voor korte afstanden laten we de auto staan, gaan we lopen, pakken we een deelfiets of elektrische deelscooter. Auto’s in bezit maken zo steeds meer ruimte voor auto’s die we met elkaar delen. Als u bijvoorbeeld loopt, fietst of het openbaar vervoer neemt, kunt u daarnaast met een deelauto naar uw bestemming.

Bekijk hieronder een filmpje over deelvervoer.

Accepteer de cookies om deze inhoud te kunnen zien

Vervoershubs

Een vervoershub is een verzamelplek voor deel(bak)fietsen en deelscooters. Op steeds meer locaties in Rotterdam opent de gemeente Rotterdam dit soort plekken. Zo zwerven er minder scooters door de stad en ontstaan er minder gevaarlijke situaties doordat deelscooters in de weg staan. Daarnaast hoeft u niet te zoeken en kunt u altijd op een vaste plek een deelscooter of deelfiets vinden, én weer in een andere hub terugzetten.  

Waar de vervoershubs voor deelvervoer liggen, ziet u op de volgende kaart:

Accepteer de cookies om deze inhoud te kunnen zien

Wat kunt u doen bij overlast?

Ervaart u overlast van deelvoertuigen op straat of in de openbare ruimte? Dan kunt u dit melden via:

We vragen u een foto toe te voegen bij de melding, zodat gemeente en deelvervoeraanbieder de melding beter kunnen oplossen.

Wat gebeurt er met de melding? De gemeente ontvangt de meldingen en zet deze door naar de deelvervoeraanbieder. Afhankelijk van het type melding, gebeurt het volgende:

  • Staat er een kapot voertuig? Dan haalt de deelvervoeraanbieder het voertuig op of repareert het ter plaatse.
  • Staat een voertuig hinderlijk geparkeerd? Dan waarschuwt de deelvervoeraanbieder de laatste gebruiker van het voertuig. Krijgt de gebruiker regelmatig een waarschuwing, dan krijgt hij een boete of wordt hij geblokkeerd waardoor hij geen gebruik meer maken van de voertuigen.
  • Handhavers van de gemeente kunnen ook direct een boete uitdelen wanneer een voertuig fout staat geparkeerd. Deze boete komt terecht bij de deelvervoeraanbieder. Deze stuurt de boete door naar de gebruiker die het voertuig fout heeft geparkeerd.
  • Komen er vaak meldingen over dezelfde plek binnen? Dan kan de desbetreffende aanbieder het servicegebied aanpassen. U kunt hiervoor ook zelf contact opnemen met de desbetreffende aanbieder om het servicegebied aan te laten passen.
  • Is er in de wijk of straat geen geschikte plek waar gebruikers de voertuigen kunnen parkeren, dan kijken gemeente en deelaanbieder samen in de wijk waar wel én juist niet geparkeerd kan worden. De deelvervoeraanbieder is verplicht het servicegebied hierop aan te passen.

Projecten

Parkeervergunningen voor aanbieders van deelauto’s

Bedrijven die deelauto’s in Rotterdam aanbieden, hebben vanaf 1 januari 2021 een (nieuwe) vergunning nodig. Aanbieders van deelauto’s kunnen hier verder lezen.

Vergunningen voor aanbieders van deelfietsen en deelscooters

Bedrijven die deelfietsen en deelscooters in Rotterdam aanbieden hebben sinds 1 januari 2020 een vergunning nodig.  Lees hier meer over.

Documenten Raadsinformatiesysteem gemeente Rotterdam