Aanpak Agniesebuurt
Gepubliceerd op: 18-05-2017
Geprint op: 22-03-2019
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/aanpak-agniesebuurt/
Spring naar het artikel
Foto: gemeente Rotterdam

Door de verandering van het klimaat regent het steeds vaker en harder. Deze zogenaamde stortbuien zien we de laatste jaren al steeds meer. Op sommige plaatsen in de Agniesebuurt zijn hierdoor nu al problemen.

Er blijven grote regenplassen op straat staan, tuinen en kelders staan onder water. In een aantal huizen komt het vuile water terug uit de afvoer. Ook stroomt vervuild water weg in de singels. Als we nu niets doen, worden deze problemen alleen maar erger. Het is belangrijk dat we hier in onze plannen rekening mee houden.

Aanpak buitenruimte

Met de Aanpak Buitenruimte Agniesebuurt werken we aan een buurt waar het nu en in de toekomst prettig wonen, werken en verblijven is. Waar de riolering en het grond- en hemelwaterbeheersysteem naar behoren functioneren en de openbare ruimte (boven- en ondergronds) en private ruimte goed zijn ingericht. Op een manier die past bij de behoeften van buurtbewoners en -gebruikers en die overlast van de gevolgen van klimaatverandering beperkt.

De bewoners van de Agniesebuurt hebben samen met woningcorporatie Havensteder, de gemeente Rotterdam en het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard een plan voor de buitenruimte van de Agniesebuurt besproken. Dat doen we met zijn allen, zodat in de plannen goed rekening gehouden kan worden met alle belangen.

Wilt u ook meedenken en doen? Kijk dan eens bij de Wijk Community Agniesebuurt op aanpakagniesebuurt.nl en meld u aan.

Deelprojecten

  • Vrouw-Jannestraat en omgeving
  • Banierstraat en omgeving
  • Vijverhofstraat
  • Zomerhofkwartier
  • Agniesebuurt Oost
  • Regentuin

Regentuin

In de druk bebouwde, stenige stad kan regenwater niet goed de grond in zakken. Het water stroomt direct het riool in. Dat kan de hoeveelheid water niet aan. Gevolg: plassen op straat en rioolwater in huizen en singels. Rotterdam werkt aan grote en kleine initiatieven die inspelen op de gevolgen van klimaatverandering. Deze regentuin was één van de initiatieven.

Hoe werkt de regentuin?

De regentuin vormt een groene oase in het dichtbebouwde Zomerhofkwartier. Regen die op de stoep, in de tuin en op het dak van de Hofbogen valt, stroomt naar het groen en naar een verdiept deel in de tuin. Dit is een soort tijdelijke vijver, een WADI (Water Afvoer Drainage Infiltratie). Via de bodem van de tuin zakt het water daarna langzaam de grond in.

ZOHO regentonnen

Een deel van het regenwater van het dak van de Hofbogen wordt opgevangen in de ZOHO-letters. Het regenwater wordt naar de letters geleid en komt zo niet in het riool. Het slimme systeem in de letters kijkt via internet naar de weersvoorspelling. Als er een zware bui aankomt laat het zijn water los in de omliggende tuin. Zo creëert het bufferruimte voor de komende regenbui. Tijdens lange periodes van droogte houdt het juist water vast om het omliggende groen van water te voorzien. Het systeem werkt op zonne-energie. De ‘regenletters’ zijn een waterbuffer en gebiedsmarkering in één. Het ontwerp is van Studio Bas Sala. Voor de productie is samengewerkt met Wijkcoöperatie Rotterdam Noord en vrijwilligers uit Rotterdam Noord. Het is dus lokaal ontwikkeld en gebouwd.

Wat kunt u doen?

Bij veel woningen stroomt regenwater van het dak, terras en verharde tuingedeelten weg naar het riool. Dat gaat via regenpijpen en putjes. Het riool voert het water af naar de rioolwaterzuivering. Maar dat is zonde, want dit regenwater is schoon en hoeven we helemaal niet te zuiveren. We kunnen het beter gebruiken tegen droogte en hitte in de eigen tuin. Meer groen en minder tegels in de tuin helpt ook om wateroverlast te voorkomen. De beplanting en de bodem houden het water namelijk vast. Als u de regenpijp aansluit op een regenton, geeft u na een regenbui de planten gratis water. Ook kunt u zelf op een handige plek een verdiept gedeelte in de tuin maken waar het regenwater heen stroomt. Net als in de regentuin. Meer weten? Kijk op huisjeboompjebeter.nl/rotterdam.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u nadere informatie over de Aanpak Agniesebuurt? Stuur dan een e-mail naar de projectgroep.