Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 2 min

Waterberging Museumparkgarage

De ondergrondse waterberging is één van de maatregelen uit Waterplan 2 Rotterdam die gemeente Rotterdam en het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard hebben getroffen om wateroverlast in het centrum van Rotterdam te beperken.

In het dichtbebouwde centrum van Rotterdam is geen ruimte voor het aanleggen van extra singels en op de meeste plaatsen is het ook niet mogelijk om gescheiden riolen aan te leggen voor hemelwater en afvalwater. De ondergrondse waterberging (OWB) biedt hiervoor een oplossing.

Technische specificaties

Totale inhoud: 10 miljoen liter
Lengte: 60 meter
Breedte: 30 meter
Hoogte: 7,5 - 8,0 meter

Accepteer de cookies om deze inhoud te kunnen zien

Tijdelijke opvang

De OWB doet dienst als tijdelijk opvang van regenwater bij hevige/langdurige buien. Wanneer de singels en de riolen in het stadscentrum de hoeveelheid regenwater niet meer kunnen verwerken, neemt de OWB het overtollige regenwater tijdelijk op. Zodra het ophoudt met regenen, wordt de OWB weer leeggepompt in het riool.

Zonder de OWB is er gemiddeld tien keer per jaar sprake van overstorten. Dat betekent dat er water vanuit het riool (regenwater vermengd met afvalwater) in de singels stroomt. Hierdoor ontstaat stankoverlast en vissterfte. Met de OWB komt deze situatie nog maar eens per twee jaar voor. De waterkwaliteit in de singels verbetert daarmee aanzienlijk.

Dubbelfunctie

Door de dubbelfunctie van een parkeergarage met een waterberging wordt de schaarse ruimte in het hart van de stad optimaal benut. De twee functies, het parkeren en het opvangen van water, blijven wel altijd van elkaar gescheiden.

Werking van de OWB

Als het hard regent kan de OWB in ongeveer 30 minuten helemaal worden gevuld. Dan stroomt de helft van de inhoud van het riool in het centrum van Rotterdam leeg in de OWB. Het riool in de straten heeft dan weer voldoende ruimte om het regenwater te verwerken. Als het rioolstelsel daarna weer leeg is, zorgen twee pompen ervoor dat de OWB wordt leeggepompt. Het water gaat dan weer terug het riool in. En via het riool gaat het naar de afvalwaterzuivering. De pompen hebben een capaciteit van 900 kubieke meter per uur en dat betekent dat de OWB na ongeveer 10 uur weer leeg is.

Spoelsysteem

Daarna wordt de OWB schoongespoeld met een vacuüm spoelsysteem. Met dit systeem wordt er in één keer 40.000 liter water losgelaten. Dit water gaat als een vloedgolf door de bak heen en spoelt al het bezinksel weg. Daarna staat de OWB weer klaar voor de volgende regenbui. Er is een ruimte aanwezig waar een blik in de waterberging geworpen kan worden.