Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 8 min

Buitendijks

Dijken beschermen Rotterdam tegen hoogwater. Maar er is een deel van Rotterdam dat niet wordt beschermd door dijken. Dit noemen we buitendijkse gebieden, zoals het Noordereiland, de Kop van Feijenoord en het Scheepvaartkwartier.

Woont u buitendijks? Bij extreme weersomstandigheden kunt u dan te maken krijgen met hoogwater, water op de kades of mogelijk met wateroverlast. 

De overlast geldt vooral tijdens het stormseizoen, wanneer er meer kans is op hoogwater. Dit seizoen is van 1 oktober tot en met 15 april.

Wat is het buitendijkse gebied?

Buitendijkse gebieden liggen tussen de rivier en een dijk. Deze gebieden liggen hoger dan gebieden achter de dijk (binnendijks), maar worden niet beschermd door dijken.  Woont of werkt u in een buitendijks gebied, dan kan u te maken krijgen met hoogwater.  De stormvloedkeringen (Maeslantkering en Hartelkering) sluiten bij een flinke storm om zee. Zo zorgen zij ervoor dat het water niet heel hoog kan komen. Er staat dan al water op de kades in Rotterdam.  

Wilt u weten wat het betekent om buitendijks te wonen of werken? Bekijk dan de animatie hieronder.

Accepteer de cookies om deze inhoud te kunnen zien

Hoe hoog komt het water in Rotterdam?

Benieuwd hoe hoog het water in Rotterdam komt bij een bepaalde verwachte waterstand? Kijk dan op de hoogwaterkaart Rotterdam. Link opent een externe pagina. Hier kunt u ook de verwachte waterhoogte in uw straat opvragen.

Voor de meest actuele verwachting van de waterstanden in de Nieuwe Maas kunt u kijken op de website van Rijkswaterstaat Waterinfo. Link opent een externe pagina.

Voor waterstanden in het havengebied kunt u kijken op de kaart met verwachtingen in de Rijn-Maasmonding van Rijkswaterstaat. Link opent een externe pagina. Voor meer informatie over hoogwater in het havengebied leest u op de website van het Havenbedrijf Rotterdam. Link opent een externe pagina.

Houd er bij de kaarten altijd rekening mee dat ze kunnen afwijken van de werkelijkheid. Ze geven alleen een schatting. Wind, golven en opstuwing kunnen ervoor zorgen dat de waterstanden anders zijn dan verwacht.

Wat doet de gemeente?

Als er hoogwater wordt verwacht, plaatsen we waarschuwingsborden op de lagergelegen kades in Rotterdam. De weg bij Bolwerk, onder de Willemsbrug, zetten we bijvoorbeeld af met een slagboom. Als het nodig is, slepen we auto’s weg om overlast te voorkomen. Vanaf 2.40 meter boven NAP informeren we de bewoners van het Noordereiland via hun eigen kanalen.

Als bewoner bent u zelf verantwoordelijk om schade aan uw eigendommen te voorkomen. Het kan gebeuren dat hoog water wordt verwacht voordat u maatregelen hebt kunnen nemen. Bij een verwachte waterstand van 2.80 meter boven NAP of hoger zet de gemeente Rotterdam daarom pallets met zandzakken neer op het Noordereiland. Deze zijn voor (nieuwe) bewoners die nog geen maatregelen hebben kunnen nemen.

Wat kunt u zelf doen?

U bent zelf verantwoordelijk om schade aan uw eigendommen te voorkomen. U kunt verschillende maatregelen nemen, zoals:

  • Het waterdicht maken van uw huis door zandzakken of schotten voor deuren te plaatsen. Met zandzakken kunt u bij hoogwater het water uit uw pand houden. Het is wel belangrijk dat u de zandzakken op een juiste manier gebruikt. Op youtube staat een instructiefilm. Link opent een externe pagina (niet ondertiteld);
  • Auto of scooter parkeren op hogergelegen gebied;
  • Belangrijke eigendommen verplaatsen naar een hogere verdieping als dat mogelijk is. Als dat niet kan, zet de spullen dan zo hoog mogelijk in of op kasten;
  • Afsluiten van de elektriciteit; 
  • Voorzorgsmaatregelen, zoals het waterdicht maken van kelder of souterrain en uw woning of bedrijfspand waterbestendig maken.
Accepteer de cookies om deze inhoud te kunnen zien

Beleid ‘Bouwen in buitendijks gebied’

Gemeente Rotterdam hanteert een uitgiftepeilenbeleid voor het bouwen in buitendijkse gebieden. Dit beleid geeft een vastgestelde hoogte ten opzichte van het NAP mee voor nieuwbouw en renovatie. 

Achter de Europoortkering (Maeslantkering en Hartelkering samen) geldt een uitgiftepeil van +3,60 m NAP voor niet-vitale en -kwetsbare functies en +3,90 m NAP voor vitale en kwetsbare functies. Onder vitale en kwetsbare functies worden bijvoorbeeld elektriciteitsvoorzieningen en ziekenhuizen verstaan. 

Buiten de Europoortkering is het uitgiftepeil hoger, omdat deze gebieden niet worden beschermd door de stormvloedkeringen. Hier geldt een uitgiftepeil van +5,10 m NAP voor niet-vitale en -kwetsbare functies en +5,50 m NAP voor vitale en kwetsbare functies. 

Soms is het in projecten niet mogelijk om het gewenste uitgiftepeil aan te houden. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als een projectlocatie grenst aan bestaande bebouwing met een lager peil. We kunnen dan iets anders aanhouden, maar dit kan alleen in overleg met de uitgiftepeilencommissie en als dit veilig kan. 

Het uitgiftepeilenbeleid kunt u bekijken via Overheid.nl. Link opent een externe pagina.

Vragen en antwoorden