Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 8 min

Buitendijks

Dijken en waterkeringen beschermen Rotterdam grotendeels tegen hoogwater. Maar er is ook een groot oppervlak dat niet wordt beschermd. Dit zijn de buitendijkse gebieden, zoals het Noordereiland, de Kop van Feijenoord en het Scheepvaartkwartier.

Woont u buitendijks? Bij extreme weersomstandigheden kunt u dan te maken krijgen met water op de kades en mogelijk met wateroverlast. Dit komt doordat de buitendijkse gebieden hoger liggen dan de meeste andere Rotterdamse polders en daardoor niet worden beschermd door de primaire keringen.

De overlast geldt vooral tijdens het stormseizoen, wanneer er meer kans is op hoogwater. Dit is van 1 oktober tot en met 15 april.

Woon ik binnen- of buitendijks?

Op de website overstroomik.nl. Link opent een externe pagina kunt u zien hoe hoog het water maximaal kan komen bij u thuis. Wilt u weten wat het betekent om buitendijks te wonen? Bekijk dan de animatie hieronder.

Accepteer de cookies om deze inhoud te kunnen zien

Hoe hoog komt het water in Rotterdam?

Benieuwd hoe hoog het water in Rotterdam komt bij een bepaalde verwachte waterstand? Kijk dan op de hoogwaterkaart Rotterdam. Link opent een externe pagina. Hier kunt u ook de verwachte waterhoogte in uw straat opvragen. Voor de meest actuele verwachte waterstanden kunt u kijken op de website van Rijkswaterstaat Waterinfo. Link opent een externe pagina.

Voor waterstanden in het havengebied kunt u kijken op de kaart met verwachtingen in de Rijn-Maasmonding van Rijkswaterstaat. Link opent een externe pagina.

Houd er bij de kaarten altijd rekening mee dat ze kunnen afwijken van de werkelijkheid. Ze geven slechts een indicatie. Onder meer wind, golven en opstuwing kunnen ervoor zorgen dat de waterstanden anders zijn dan verwacht.

Welke maatregelen treft de gemeente bij hoogwater?

Als er hoogwater wordt verwacht, plaatsen we waarschuwingsborden op de lagergelegen kades in Rotterdam. De weg bij Bolwerk, onder de Willemsbrug, zetten we af met een slagboom. En we waarschuwen bewoners om hun auto’s langs de kades weg te halen. Als het nodig is, slepen we auto’s weg om overlast te voorkomen. We werken hierbij samen met de politie.

Omdat het Noordereiland lager ligt dan de rest van Rotterdam, zetten we hier bij de kadewegen zandzakken op pallets neer. Bewoners kunnen deze pakken als noodaanvulling op de maatregelen die ze zelf treffen.

Welke maatregelen kan ik zelf treffen bij hoogwater?

U bent zelf verantwoordelijk voor het voorkomen van schade aan uw eigendommen. Hiervoor kunt u verschillende maatregelen treffen. Denk aan het waterdicht maken van uw huis door zandzakken of schotten voor deuren te plaatsen. Verder raden we aan belangrijke eigendommen naar een hogere verdieping te verplaatsen en uw auto op een hoger gelegen terrein te parkeren. Mocht het nodig zijn, dan kunt u ook uw elektriciteit afsluiten.

Voorzorgsmaatregelen

Hoe lager uw pand, hoe groter de mogelijke schade bij hoogwater. In kelders en souterrains ontstaat dus vaak het eerst schade. We raden u dus aan om voorzorgsmaatregelen te nemen als u woont of werkt in een buitendijks gebied.

Woning of bedrijfspand waterbestendig maken

We hebben verschillende tips om uw pand waterbestendig te maken. Hiermee kunt u schade door hoogwater zoveel mogelijk beperken. Professionele aanbieders kunnen u verder adviseren en het werk voor u uitvoeren. Wilt u hierin investeren, dan adviseren we om te beginnen met de maatregelen die de eerste of ergste schade kunnen voorkomen.

Zandzakken plaatsen bij hoogwater

Met zandzakken kunt u bij hoogwater het water uit uw pand houden. Het is wel belangrijk dat u de zandzakken op een juiste manier gebruikt. 

Vragen en antwoorden

Nieuwsbrief hoogwater

Wilt u informatie ontvangen over bijvoorbeeld het stormseizoen of hoogwaterverwachtingen in het buitendijks gebied? Abonneer u dan op de Nieuwsbrief 'Buitendijks wonen of werken'. Link opent een externe pagina.