Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 3 min

Aanpak Agniesebuurt

Door de verandering van het klimaat regent het steeds vaker en harder. Op veel plekken in de Agniesebuurt waren er problemen door de wateroverlast.

De aanpak van de Agniesebuurt bestaat vooral uit het opvangen en afvoeren van (regen)water. Dit om wateroverlast zo veel mogelijk te voorkomen, ook in de toekomst. In een groot deel van de buurt is de riolering al vervangen. En op sommige plekken zijn waterbergingen aangebracht onder de straten en rond de bomen.

In komende jaren wordt de Agniesebuurt Oost nog aangepakt. Dan is de hele buurt beter voorbereid op een nattere toekomst en langere perioden van droogte.

Aanpak buitenruimte

De bewoners van de Agniesebuurt hebben samen met woningcorporatie Havensteder, de gemeente Rotterdam en het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard een plan voor de buitenruimte van de Agniesebuurt besproken. Bewoners waren bezorgd dat de aanpak zou leiden tot natte kelders en tuinen. Daarom is het plan nog eens goed bekeken door bewoners en experts. Het advies dat uit deze zogenaamde expertisetafels voortkwam, is overgenomen in de aanpak van de Agniesebuurt.