Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 3 min

Aanpak Agniesebuurt

Door de verandering van het klimaat regent het steeds vaker en harder. Op veel plekken in de Agniesebuurt waren er problemen door de wateroverlast.

De aanpak van de Agniesebuurt bestaat vooral uit het opvangen en afvoeren van (regen)water. Dit om wateroverlast zo veel mogelijk te voorkomen, ook in de toekomst. In een groot deel van de buurt is de riolering al vervangen. En op sommige plekken zijn waterbergingen aangebracht onder de straten en rond de bomen.

In komende jaren wordt de Agniesebuurt Oost nog aangepakt. Dan is de hele buurt beter voorbereid op een nattere toekomst en langere perioden van droogte.

Aanpak buitenruimte

De bewoners van de Agniesebuurt hebben samen met woningcorporatie Havensteder, de gemeente Rotterdam en het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard een plan voor de buitenruimte van de Agniesebuurt besproken. Bewoners waren bezorgd dat de aanpak zou leiden tot natte kelders en tuinen. Daarom is het plan nog eens goed bekeken door bewoners en experts. Het advies dat uit deze zogenaamde expertisetafels voortkwam, is overgenomen in de aanpak van de Agniesebuurt.

Regentuin

In de stenige stad kan regenwater niet goed de grond in zakken. Het water stroomt direct het riool in. Dat riool kan de hoeveelheid water soms niet aan. Gevolg: plassen op straat en rioolwater in huizen en singels. De regentuin is gemaakt om meer regenwater op te kunnen vangen. En om water af te geven in droge periodes.

Regen die op de stoep en op het dak van de Hofbogen valt, stroomt naar een verdiept deel in de tuin. Dit is een soort tijdelijke vijver. Via de bodem van de vijver zakt het water langzaam de grond in.

ZOHO regentonnen

Regenwater van het dak van de Hofbogen wordt opgevangen in de grote ZOHO-letters. Dat zijn slimme regentonnen. Het regenwater komt in de letters terecht en niet in het riool. Het slimme systeem in de letters kijkt via internet naar de weersvoorspelling. Als er een zware bui aankomt laat het zijn water los in de regentuin. Zo komt ruimte vrij voor de komende regenbui. Tijdens lange periodes van droogte houden de letters water vast en laten het langzaam in de bodem zakken. Bomen en struiken er omheen krijgen dan toch water. Het systeem werkt op zonne-energie.

Wat kunt u doen?

Bij veel woningen stroomt regenwater van het dak, terras en verharde tuinen weg naar het riool. Dat gaat via regenpijpen en putjes. Het riool voert het water af naar de rioolwaterzuivering. Maar dat is zonde, want dit regenwater is schoon en hoeven we helemaal niet te zuiveren. We kunnen het beter gebruiken tegen droogte en hitte in de eigen tuin. Geveltuinen, meer groen en minder tegels in de tuin helpen om wateroverlast te voorkomen. Planten en de bodem houden het water namelijk vast. Als u de regenpijp aansluit op een regenton, geeft u na een regenbui de planten gratis water. Ook kunt u zelf op een handige plek een verdiept gedeelte in de tuin maken waar het regenwater heen stroomt. Net als in de regentuin. Meer weten? Kijk op huisjeboompjebeter.nl.