Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 4 min

Waterplan 2

Op deze pagina vindt u de plannen die we hebben voor het watersysteem van de stad. Deze plannen hebben we samen met de waterschappen.

Water is belangrijk voor onze stad.
Het watersysteem is alles wat te maken heeft met ons rioolstelsel, de buitenruimte, hemelwater, het grondwater en oppervlaktewater.
Ons watersysteem staat onder druk en de grenzen zijn bereikt.
Door de verandering van het klimaat regent het vaker en harder. Daardoor is er meer kans op wateroverlast.
Het beheer van water en riolen wordt steeds moeilijker.
Dat komt omdat de bodem zakt, de stad steeds groter wordt en er meer mensen komen wonen.

We zoeken samen met de 3 Rotterdamse waterschappen naar de beste oplossingen om te zorgen dat er geen overlast door water komt.
We zijn steeds meer waterbestendig. Dat komt door de samenwerking om wateroverlast weg te nemen en ons tegen het water te beschermen.

Een kleine geschiedenis van samenwerken aan water

In 2001 begonnen we met Waterplan 1.
Een technisch plan dat laat zien hoe de stad zich kon beschermen tegen hevige regenbuien.

Toen kwam in 2007 Waterplan 2.
Hierin staat hoe wij, Waterschap Hollandsche Delta. Link opent een externe pagina, het Hoogheemraadschap van Delfland. Link opent een externe pagina en het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Link opent een externe pagina om willen gaan met het water in en om Rotterdam.

In 2013 kwam er een nieuwe versie van Waterplan 2.
We zien water niet langer als een probleem, maar als een kans.
Een kwaliteit die de stad aantrekkelijk maakt en waar we zuinig op moeten zijn. Dus in plaats van ertegen te vechten, geven we water juist meer ruimte en zorgen we dat het creatief wordt opgevangen.

Wilt u het volledige document Waterplan 2 Rotterdam (deel 1 en deel 2) opvragen?
Stuur dan een e-mail naar waterloket@rotterdam.nl. Link opent een externe pagina.

Klimaatadaptatie

In 2013 verscheen ook de Rotterdamse Adaptatie Strategie. Link opent een externe pagina (RAS).
Deze gaat over klimaatadaptatie: het aanpassen van Rotterdam zodat we de gevolgen van klimaatverandering aankunnen.

Daarbij maakten we het Rotterdams Weerwoord. Link opent een externe pagina.
Dit is de nieuwste manier om de stad weerbaar te maken.
Water gaat ons helpen om van Rotterdam een aantrekkelijke, sterke en klimaatbestendige stad te maken.

Overige wetten en plannen

Er zijn verschillende documenten over het beleid rond water, klimaatadaptatie en riolering.
Hieronder vindt u er een paar.
De volledige lijst vindt u op de websites Klimaatadaptatie Nederland. Link opent een externe pagina en de Helpdesk Water. Link opent een externe pagina.