Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 4 min

Waterplan 2

Op deze pagina vindt u de plannen die we, samen met de waterschappen, hebben voor het stedelijk watersysteem.

Water speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling van onze stad. Maar het stedelijk watersysteem staat onder druk en de grenzen zijn inmiddels bereikt. Door klimaatverandering regent het vaker en harder, waardoor de kans op wateroverlast toeneemt. Ook bodemdaling en verstedelijking maken het water- en rioleringsbeheer een lastige opgave. 

De gemeente en de 3 Rotterdamse waterschappen zoeken samen naar de beste oplossingen om wateroverlast zoveel mogelijk te voorkomen. Deze gezamenlijke aanpak van wateroverlast en bescherming tegen water maakte de stad de afgelopen decennia steeds meer ‘waterproof’.
Water helpt om van Rotterdam een aantrekkelijke, sterke en klimaatbestendige deltastad te maken.

Een kleine geschiedenis van samenwerken aan water

In 2001 startten we met Waterplan 1: een technische uitwerking die laat zien hoe de stad zich kon beschermen tegen hevige regenbuien. Vervolgens verscheen in 2007 Waterplan 2, Rotterdam. Hierin beschreven gemeente Rotterdam, Waterschap Hollandsche Delta. Link opent een externe pagina, het Hoogheemraadschap van Delfland. Link opent een externe pagina en het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Link opent een externe pagina hoe ze om willen gaan met het water in en om Rotterdam. In 2013 kwam er een vernieuwde versie van Waterplan 2.
We zien water niet langer als een plaag voor de stedelijke ontwikkelingen, maar als een kans. Een kwaliteit die de stad aantrekkelijk maakt en waar we zuinig op moeten zijn. Dus in plaats van ertegen te vechten, geven we water juist meer ruimte en zorgen we dat het creatief wordt opgevangen.

Klimaatadaptatie

In 2013 verscheen ook de Rotterdamse Adaptatie Strategie. Link opent een externe pagina (RAS). Deze draait om klimaatadaptatie: het aanpassen van Rotterdam zodat we de gevolgen van klimaatverandering aankunnen.

In het kader daarvan ontwikkelden we het Rotterdams Weerwoord. Dit is de nieuwste invulling van onze strategie om de stad weerbaar te maken. Water gaat ons helpen om van Rotterdam een aantrekkelijke, sterke en klimaatbestendige stad te maken.

Overige wetten en plannen

Er zijn, naast het waterplan, verschillende beleidsdocumenten rond de thema’s water, klimaatadaptatie en riolering. Hieronder vindt u er een paar. De volledige lijst vindt u op de websites Klimaatadaptatie. Link opent een externe pagina en de Helpdesk Water. Link opent een externe pagina.