Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 3 min

Benthemplein

Een mooi stadsplein dat helpt om wateroverlast in Rotterdam-Noord te voorkomen. Bij droog weer kunt u er sporten of rustig zitten, bij slecht weer slaat het plein een hoop regenwater op.

Studenten, bewoners en ondernemers uit de buurt hebben samen met architecten van De Urbanisten nagedacht over het nieuwe plein. Zo zijn de bewoners optimaal betrokken geweest bij het project. Deze samenwerking heeft gezorgd voor een prachtig waterplein, dat officieel geopend werd op 4 december 2013.

Een waterplein slaat bovengronds of ondergronds tijdelijk water op; niet alleen regenwater dat direct op het plein valt, maar ook water van de bestrating en daken in de directe omgeving. Dit gaat via goten, leidingen en hoogteverschillen op het plein. Het water wordt vervolgens opgeslagen in de bassins. De drie bassins bij het Benthemplein kunnen ongeveer 1,7 miljoen liter water opslaan.

Het opgeslagen water hoeft daardoor niet meer naar het riool, waardoor het minder snel overstroomt. Zo helpt dit waterplein om droge voeten te houden, terwijl regenbuien steeds vaker voorkomen én heftiger worden.

Voor de buurt, met de buurt

Het Benthemplein was oorspronkelijk bedekt met grijze stoeptegels. Een aantal studenten van scholen uit de buurt vroegen de gemeente Rotterdam of het mogelijk was het plein aan te passen. Dit sloot naadloos aan bij de wens van de gemeente en het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard om in de buurt een waterplein aan te leggen.

Rotterdam betrok omwonenden en toekomstige gebruikers intensief bij het ontwerp en de totstandkoming van een waterplein. Op die manier kwam een waterplein dat aan de wensen voldoet en ook tijdens het gebruik mooi blijft en goed blijft werken.

Bijzonder kunstwerk

Tussen de vele hoge gebouwen neemt de kerk een bijzondere plaats in. Naast de kerk is een bijzonder kunstwerk gekomen van kunstenares Anouk Vogel. Het is een waterfontein die door de kerk als doopvont gebruikt kan worden. Ook op deze manier heeft water dus een bijzondere rol op het plein.

Rotterdamse innovatie

Rotterdam is dichtbebouwd. Er zijn veel gebouwen en nog veel meer bestrating. Tegelijk worden de regenbuien in het land steeds heftiger, waardoor de kans op wateroverlast in de stad toeneemt.

Het is erg lastig extra ruimte te maken voor water, zoals singels, met name in de binnenstad. Zo ontstond in 2005 het idee van het waterplein: een plein dat bij droog weer een aantrekkelijke, leuke omgeving biedt voor de buurt, en bij heftige regenbuien zorgt dat er minder water naar het riool en de singels stroomt.

Op het Benthemplein worden alle principes van het waterplein toegepast. De riolering is aangepast om de werking te optimaliseren. De regenpijpen van de gebouwen rond het plein komen niet meer uit op de riolering, het water van de daken stroomt nu zichtbaar over het plein naar de bassins.

Het waterplein Benthemplein is gebouwd door aannemer Wallaard, in opdracht van de gemeente Rotterdam. Financiers zijn de gemeente Rotterdam, het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, het ministerie van Infrastructuur en Milieu en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Commissie. Het Benthemplein is ontworpen door De Urbanisten.

Rotterdams Weerwoord

Het klimaat verandert. Extreem weer komt steeds vaker voor, waardoor de kans op overlast en schade door hevige neerslag, hitte, droogte en overstromingen toeneemt. Om Rotterdam hierop voor te bereiden is er het Rotterdams Weerwoord.

Het Rotterdams Weerwoord staat voor: samen onze stad voorbereiden op een extremer klimaat. Dat houdt in dat we als gemeente Rotterdam niet alleen, maar voor, met én door de Rotterdammers de stad weerbestendig maken. Samen met u gaan we ervoor dat ook in de toekomst Rotterdam voor alle Rotterdammers een fijn, gezond en veilig thuis is. Lees hier meer over op rotterdamsweerwoord. Link opent een externe pagina.