Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 7 min

Subsidie Klimaatadaptatie

Rotterdammers kunnen met ingang van 1 juli 2023 een subsidie aanvragen voor de aanleg van meer groen, het opvangen van regenwater, aansluiten hemelwaterafvoer op gescheiden rioolstelsel en hittemaatregelen. De gemeente wil er zo voor zorgen dat de stad beter tegen de gevolgen van extreem warm, droog en nat weer kan.

Het vergroenen van tuinen of (dak)terrassen. De regenpijp afkoppelen van het riool. Regenwater opvangen en (her)gebruiken. Het treffen van concrete maatregelen tegen hitte in en om een woning in de vorm van zonwering en ventilatie.  Private eigenaren, huurders, verenigingen van eigenaren van panden en percelen, wijkcorporaties, Wijk BV’s of organisaties of stichtingen zonder winstoogmerk die collectief subsidie aanvragen namens bewoners kunnen hier de subsidie voor gebruiken. En dat is nodig, want de gemeente kan niet alles zelf. Slechts 40% van de stads is namelijk eigendom van de gemeente. Met de subsidie kunnen we samen zorgen voor een stad die bestand is tegen de steeds meer voorkomende extreme droge én natte weersomstandigheden.

Minder wateroverlast en minder last van hitte

Extra groen creëren en het opvangen van regenwater zijn belangrijk. Als er meer regenwater bij hevige buien wordt opgevangen, is er minder wateroverlast en waterschade aan gebouwen. 
Daarnaast raakt het riool minder snel overbelast bij een hoosbui.
En ook neemt 'groen' goed water op en houdt het minder warmte vast bij heet zomers weer.
Veel woningen in Nederland zijn zo gebouwd dat ze zoveel mogelijk zon binnenlaten. Maar door de toenemende hitte is zo’n zonnige woning niet meer ideaal en zelfs problematisch: in de zomer kunnen woningen te heet worden en dat kan de gezondheid van de bewoners schaden.  Daarom is het belangrijk om maatregelen in en om woningen te treffen.

Subsidiebedragen

De subsidie bedraagt:

 • € 250 per toegevoegde 500 liter waterberging
 • een vast bedrag van €500 per pand of perceel voor de regenaansluiting op een gemeentelijk regenwater rioolstelsel of voor het voorbereiden van de aansluiting op een gemeentelijk regenwater rioolstelsel dat nog aangelegd moet worden
 • € 10 per toegevoegde vierkante meter gerealiseerd groenoppervlak en:
  • € 1 per plant of kruid, genoemd in Bijlage 1. Plantenlijst biodiversiteit
  • € 2 per heester of struik, genoemd in Bijlage 1. Plantenlijst biodiversiteit
  • € 10 per boom, genoemd in Bijlage 1. Plantenlijst biodiversiteit
 • € 10 per toegevoegde vierkante meter verticaal groeiend groen van minimaal twee vierkante meter per woning of bedrijfspand
 • € 62,50 per m2 toegevoegde zonwerende screens met een maximum van € 700 per woning of bedrijfspand
 • € 150 per m breedte toegevoegde zonnescherm met een maximum van € 700 woning of bedrijfspand
 • € 70 per m2 zonwerende folie met een maximum van € 700 woning of bedrijfspand
 • € 50 per toegevoegde ventilatierooster met een maximum van één rooster per ruimte van de woning of het bedrijfspand
 • € 15 per schaduwdoek met een maximum van twee doeken per woning/bedrijfspand
 • € 42,50 per m2 zonwerend glas met een maximum van € 400 per woning of bedrijfspand
 • De subsidie bedraagt ten hoogste € 40.000 per aanvraag.

Let op: de Lijst inheemse planten bevat een aantal plantensoorten die niet inheems zijn, zoals de lavendel en de vlinderstruik. Aangezien deze planten een (zeer) positieve bijdrage leveren aan de biodiversiteit kunt u ook subsidie krijgen voor deze planten. Ze ondersteunen dieren zoals bijen, vlinders en vogels.

dakterras met begroeiing
Dakterras met begroeiing

Meer informatie

Deze subsidie maakt onderdeel uit van het programma Rotterdams WeerWoord en het actieplan Rotterdam gaat voor groen en de Uitvoeringsagenda Biodiversiteit.
Het Rotterdams WeerWoord heeft als doel om samen de stad voor te bereiden op een extremer klimaat. Met het actieplan Rotterdam gaat voor groen wil de gemeente de komende jaren zorgen voor twintig hectare extra groen in de stad.
De Uitvoeringsagenda biodiversiteit heeft als doel de biodiversiteit in de stad en de omliggende poldergebieden te herstellen, behouden en waar mogelijk te versterken.