Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 5 min

Subsidie klimaatadaptatie aanvragen

U kunt Rotterdam beter voorbereiden op extreem weer. Bijvoorbeeld door het aanleggen van extra groen, het opvangen van regenwater en hittemaatregelen. Hiervoor kunt u vanaf 1 juli 2023 subsidie aanvragen bij de gemeente.

U kunt minimaal 8 weken voor de start van de activiteiten een aanvraag doen. Gebruik de knop 'Subsidie aanvragen' om te zien welke documenten u moet aanleveren. U kunt dan meteen online uw subsidieaanvraag doen. Woningbouwcorporaties gebruiken de knop 'Subsidie aanvragen woningbouwcorporatie'.

Subsidie aanvragenSubsidie aanvragen woningbouwcorporatie

Voor wie is het

 • particuliere eigenaren
 • huurders
 • Verenigingen van Eigenaren (VvE's) van panden en percelen
 • wijkcorporaties
 • wijk BV’s
 • organisaties of stichtingen zonder winstoogmerk die collectief subsidie aanvragen namens bewoners
 • woningbouwcorporaties

De doelgroepen en hun panden of percelen liggen binnen de gemeente Rotterdam.

Huurders

Een huurder kan alleen subsidie aanvragen als daarvoor toestemming is gegeven door de verhuurder.

Overheidsorganisaties kunnen geen gebruikmaken van de subsidieregeling.

Waar kunt u de subsidie voor aanvragen?

De subsidie is voor:

 • meer groen, met de mogelijkheid tot extra subsidie voor inheemse beplanting
 • waterberging
 • aansluiten van hemelwaterafvoer op een gescheiden stelsel
 • hittemaatregelen

De toename geldt ten opzichte van de huidige situatie van het hele perceel. Denk daarbij aan:

 • tegels, bestrating of asfalt vervangen door planten (levend groen)
 • de aanleg van ‘groene daken’ met planten, ‘blauwe daken’ met waterberging of een combinatie van beide (‘groenblauwe daken’), verticaal groeiend groen (bijvoorbeeld een groene gevel)
 • bovengrondse en ondergrondse voorzieningen die water vasthouden of benutten, zoals regenwatervijvers, greppels, wadi’s, infiltratiekratten en hergebruiksystemen voor regenwater
 • voorzieningen waarbij het oppervlak niet langer op het vuilwaterriool loost, zoals het afkoppelen van bijvoorbeeld de regenpijp van het dak op een gescheiden stelsel
 • concrete maatregelen tegen hitte in en om een woning in de vorm van zonwering en ventilatie

Kijk voor meer informatie op de pagina Subsidie Klimaatadaptatie.

Inheemse beplanting

De inheemse (vaste) planten, kruiden, heesters, struiken en bomen waar deze regeling voor geldt, staan benoemd in de 'plantenlijst'. U
vindt deze lijst in het overzicht met wat u moet doen om de subsidie aan te vragen. Gebruik hiervoor de aanvraagknoppen bovenaan deze pagina.

Voorwaarden

 • Er wordt minimaal 20 vierkante meter groen toegevoegd.
 • Het toegevoegde groenoppervlak op daken moet een waterbergend vermogen hebben van minimaal 30 liter per vierkante meter.
 • De toegevoegde waterberging is minimaal 500 liter, waarbij minstens 3 vierkante meter verhard oppervlak is aangesloten.
 • Een pand of perceel wordt aangesloten op een gescheiden rioolstelsel of voorbereidingen worden getroffen voor het aansluiten van een pand of gebouw op een gescheiden rioolstelsel dat nog aangelegd moet worden.
 • De toegevoegde zonwering moet bestaan uit buitenzonwering (zonnescherm, een zonwerend screen of zonwerende folie aangebracht door een daarin gespecialiseerd bedrijf), zonwerend glas en/of schaduwdoeken.
 • Er worden nieuwe ventilatieroosters aangebracht. Het geldt dus niet voor vervanging van oude ventilatieroosters.
 • De subsidie voor planten geldt alleen voor planten van de plantenlijst als er minimaal 20 vierkante meter groenoppervlak wordt toegevoegd.

 • De subsidie voor verticaal groeiend groen (geveltuin) geldt alleen als het minimaal 2 vierkante meter per woning of bedrijfspand bedraagt.

Geen tijdelijke voorzieningen

Het ontwerp, de aanleg en het onderhouden van de voorzieningen moet goed en zorgvuldig worden uitgevoerd. Ook moeten de voorzieningen minstens 5 jaar in stand worden gehouden.

Geen subsidie

Er wordt geen subsidie gegeven voor het toevoegen van groenoppervlak, waterberging, afgekoppeld oppervlak of hittemaatregelen aan nieuwbouwprojecten of braakliggende terreinen.

De voorwaarden voor inwoners leest u in de Subsidieregeling klimaatadaptatie. Link opent een externe pagina. De voorwaarden voor woningbouwcorporaties leest u in de Subsidieregeling klimaatadaptie woningcorporaties. Link opent een externe pagina.

Hoogte subsidie

 • € 250 per toegevoegde 500 liter waterberging
 • een vast bedrag van € 500 per pand of perceel voor de aansluiting op een gescheiden rioolstelsel of voor het voorbereiden van de aansluiting op een gescheiden rioolstelsel dat nog aangelegd moet worden
 • € 10 per toegevoegde vierkante meter gerealiseerd groenoppervlak en:
  • € 1 per plant of kruid, genoemd in de plantenlijst
  • € 2 per heester of struik, genoemd in de plantenlijst
  • € 10 per boom, genoemd in de plantenlijst
 • € 10 per toegevoegde vierkante meter verticaal groeiend groen van minimaal 2 vierkante meter per woning of bedrijfspand
 • € 62,50 per vierkante meter toegevoegde zonwerende screens met een maximum van € 700 per woning of bedrijfspand
 • € 150 per meter breedte toegevoegde zonnescherm met een maximum van € 700 woning of bedrijfspand
 • € 70 per vierkante meter zonwerende folie met een maximum van € 700 woning of bedrijfspand
 • € 50 per toegevoegde ventilatierooster met een maximum van 1 rooster per ruimte van de woning of het bedrijfspand
 • € 15 per schaduwdoek met een maximum van 2 doeken per woning of bedrijfspand
 • € 42,50 per vierkante meter zonwerend glas met een maximum van € 400 per woning of bedrijfspand

De subsidie bedraagt maximaal € 40.000 per aanvraag.

Hoelang duurt het

Als u een subsidieaanvraag doet, laat de gemeente u binnen 8 weken weten of u hiervoor in aanmerking komt. Het kan zijn dat de gemeente meer tijd nodig heeft (maximaal 12 weken extra).

Contact

Hebt u vragen? Vul uw gegevens in en u wordt teruggebeld.

Let op: als u geen e-mailadres invult, krijgt u geen ontvangstbevestiging.

Veelgestelde vragen