Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 5 min

Subsidie klimaatadaptatie aanvragen

U kunt Rotterdam helpen beter voorbereid te zijn op extreem weer. Bijvoorbeeld door het aanleggen van extra groen, het opvangen van regenwater en hittemaatregelen. Hiervoor vraagt u subsidie aan bij de gemeente.

Vraag minimaal 8 weken voor de start van de activiteiten de subsidie aan. Gebruik de knop 'Subsidie aanvragen' om te lezen hoe u de aanvraag regelt. Woningbouwcorporaties gebruiken de knop 'Subsidie aanvragen woningbouwcorporatie'.

Subsidie aanvragenSubsidie aanvragen woningbouwcorporatie

Voor wie is het

 • particuliere eigenaren
 • huurders
 • Verenigingen van Eigenaren (VvE) van panden en percelen
 • wijkcorporaties
 • wijk BV’s
 • organisaties of stichtingen zonder doel om winst te maken, die subsidie aanvragen namens bewoners
 • woningbouwcorporaties

De gebouwen of stukken grond moeten binnen de gemeente Rotterdam liggen.

Overheidsorganisaties kunnen geen gebruik maken van de subsidieregeling.

Huurders

Een huurder kan alleen subsidie aanvragen als daarvoor toestemming is gegeven door de verhuurder.

Waar kunt u de subsidie voor aanvragen?

De subsidie is voor:

 • meer groen (u krijgt extra subsidie voor inheemse beplanting die op de plantenlijst staat)
 • waterberging
 • aansluiten van regenpijp op een gescheiden stelsel
 • maatregelen tegen hitte

Het wordt vergeleken met de huidige situatie van het hele stuk grond met gebouw. Denk daarbij aan:

 • tegels, bestrating of asfalt vervangen door planten (levend groen)
 • de aanleg van: 
  -  ‘groene daken’ met planten
  - ‘blauwe daken’ met waterberging 
  - of een combinatie van beide (‘groenblauwe daken’)
  - verticaal groeiend groen (bijvoorbeeld een groene gevel)
 • bovengrondse en ondergrondse voorzieningen die water vasthouden of gebruiken, zoals regenwatervijvers, greppels, wadi’s, infiltratiekratten en hergebruiksystemen voor regenwater
 • voorzieningen waarbij het oppervlak niet langer op het vuilwaterriool loost, zoals het afkoppelen van bijvoorbeeld de regenpijp van het dak op een gescheiden stelsel
 • maatregelen tegen hitte in en om een woning zoals zonwering en ventilatie

Kijk voor meer informatie op de pagina Subsidie Klimaatadaptatie.

Inheemse beplanting

De inheemse (vaste) planten, kruiden, heesters, struiken en bomen waar deze regeling voor geldt, staan benoemd in de 'plantenlijst'. U
vindt deze lijst in het overzicht met wat u moet doen om de subsidie aan te vragen. Gebruik hiervoor de aanvraagknoppen bovenaan deze pagina.

Voorwaarden

 • Er wordt minimaal 20 vierkante meter groen toegevoegd.
 • Het toegevoegde groenoppervlak op daken moet een waterbergend vermogen hebben van minimaal 30 liter per vierkante meter.
 • De toegevoegde waterberging is minimaal 500 liter, waarbij minstens 3 vierkante meter verhard oppervlak is aangesloten.
 • Een gebouw of stuk grond wordt aangesloten op een gescheiden rioolstelsel of voorbereidingen worden gedaan voor het aansluiten van een pand of gebouw op een gescheiden rioolstelsel dat nog aangelegd moet worden.
 • De toegevoegde zonwering moet bestaan uit buitenzonwering (zonnescherm, een zonwerend screen of zonwerende folie aangebracht door een daarin gespecialiseerd bedrijf), zonwerend glas en/of schaduwdoeken.
 • Er worden nieuwe ventilatieroosters aangebracht. Het geldt dus niet voor vervanging van oude ventilatieroosters.
 • De subsidie voor planten geldt alleen voor planten van de plantenlijst als er minimaal 20 vierkante meter groenoppervlak wordt toegevoegd.
 • De subsidie voor verticaal groeiend groen (geveltuin) geldt alleen als het minimaal 2 vierkante meter per woning of bedrijfspand is.

Geen tijdelijke voorzieningen

Het ontwerp, de aanleg en het onderhouden van de voorzieningen moet goed en netjes worden uitgevoerd. Ook moeten de voorzieningen minstens 5 jaar in stand worden gehouden.

Geen subsidie

Er wordt geen subsidie gegeven voor het toevoegen van groenoppervlak, waterberging, afgekoppeld oppervlak of hittemaatregelen aan nieuwbouwprojecten of braakliggende terreinen.

De voorwaarden voor inwoners leest u in de Subsidieregeling klimaatadaptatie. Link opent een externe pagina. De voorwaarden voor woningbouwcorporaties leest u in de Subsidieregeling klimaatadaptie woningcorporaties. Link opent een externe pagina.

Hoogte subsidie

 • € 250 per toegevoegde 500 liter waterberging
 • een vast bedrag van € 500 per gebouw of stuk grond voor de aansluiting op een gescheiden rioolstelsel of voor het voorbereiden van de aansluiting op een gescheiden rioolstelsel dat nog aangelegd moet worden
 • € 10 per toegevoegde vierkante meter gerealiseerd groenoppervlak en:
  • € 1 per plant of kruid, genoemd in de plantenlijst
  • € 2 per heester of struik, genoemd in de plantenlijst
  • € 10 per boom, genoemd in de plantenlijst
 • € 10 per toegevoegde vierkante meter verticaal groeiend groen van minimaal 2 vierkante meter per woning of bedrijfspand
 • € 62,50 per vierkante meter toegevoegde zonwerende screens met een maximum van € 700 per woning of bedrijfspand
 • € 150 per meter breedte toegevoegd zonnescherm met een maximum van € 700 per woning of bedrijfspand
 • € 70 per vierkante meter zonwerende folie met een maximum van € 700 per woning of bedrijfspand
 • € 50 per toegevoegd ventilatierooster met een maximum van 1 rooster per ruimte van de woning of het bedrijfspand
 • € 15 per schaduwdoek met een maximum van 2 doeken per woning of bedrijfspand
 • € 42,50 per vierkante meter zonwerend glas met een maximum van € 400 per woning of bedrijfspand

De subsidie is maximaal € 40.000 per aanvraag.

Hoelang duurt het

Na de subsidieaanvraag duurt het maximaal 8 weken voordat u weet of u de subsidie krijgt . Soms heeft de gemeente meer tijd nodig (maximaal 12 weken extra).

Contact

Hebt u vragen? Vul uw gegevens in en u wordt gebeld door een medewerker.

Let op: u krijgt alleen een ontvangstbevestiging als u uw e-mailadres invult.

Veelgestelde vragen