Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 15 min

Biodiversiteit

Rotterdam gaat de biodiversiteit in de stad en de omliggende poldergebieden herstellen, behouden en waar mogelijk versterken. Met biodiversiteit bedoelen we de grote soortenrijkdom aan leven van flora en fauna.

Biodiversiteit betekent letterlijk: 'de verscheidenheid van planten en dieren en een variatie aan waardevolle plekken met aandacht voor de natuur en natuurlijke processen'. 

Samen werken aan rijke stadsnatuur

Met de Uitvoeringsagenda Biodiversiteit werken we komende jaren samen om de stadsnatuur van Rotterdam mooier, rijker en duurzamer te maken en tegelijk te zorgen voor meer wateropvang en verkoeling op hete dagen.

Een rijke biodiversiteit heeft een positief effect op het welzijn en leven van de mens. In de afgelopen decennia is er zowel wereldwijd als landelijk echter een sterke afname in dier- en plantensoorten en een afname in diversiteit. Ook in Rotterdam.

Of mensen zich goed voelen, gezond zijn en de economie goed functioneert, staat in directe relatie met de stand van de biodiversiteit. De natuur biedt ons namelijk voedsel, water, grondstoffen en schone lucht. Een gezonde balans tussen mensen, flora en fauna is belangrijk, want we zijn van elkaar afhankelijk.

De stad biedt ook oplossingen voor herstel van de biodiversiteit. Komende tijd gaan we dan ook samen met partners in de stad meer werk maken van biodiversiteit.

Bekijk de Uitvoeringsagenda Biodiversiteit (pdf). Link opent een externe pagina

Nieuws biodiversiteit

Integrale aanpak

Het verbeteren van biodiversiteit kan alleen met een integrale aanpak van bodem, water, groen, licht en toename van groen in privé- en openbaar gebied.
De Uitvoeringsagenda Biodiversiteit is tot stand gekomen in samenwerking met verschillende partijen in de stad, zoals de Adviescommissie Dierenwelzijn en Stadsnatuur, Rijkswaterstaat, Bureau Stadsnatuur, Natuurmonumenten, Rijkswaterstaat, Havenbedrijf Rotterdam en vertegenwoordigers van bewonersgroepen en anderen.
Rotterdam groeit, ook waar het gaat om de aanpak vergroening en klimaatbestendigheid en biodiversiteit.

Biodiversiteit in kaart

Rotterdam gaat de stand van zaken en de kansen voor biodiversiteit in kaart brengen. Er is nog onvoldoende beeld van de stand van de biodiversiteit in de stad en tot nu toe werd er onvoldoende gemonitord. Het is belangrijk voor de biodiversiteit in de stad om aansluiting te vinden bij de grote opgaven in de stad zoals de bouwopgave, klimaatverandering en de energietransitie. Denk aan het zorgen voor meerdere soorten planten in bermen en rondom bomen. Maar ook aan groene daken, groene gevels, tuinen op tussenverdiepingen en sportvelden op parkeergarages.

De '10 van 010'

Zeven dieren en drie planten: zij staan dit jaar symbool voor de biodiversiteit in Rotterdam. De gemeente Rotterdam en partners in de stad hebben deze '10 van 010' benoemd om de biodiversiteit in de stad te verrijken.

De 10 van 010 bestaat uit zoogdieren zoals de egel, de vos en de laatvlieger (vleermuis) en insecten zoals de rosse metselbij en de kleine vuurvlinder. De bloemen en planten die op de lijst staan zijn de steenbreekvaren, de zwanenbloem en de zoete kers. De zanglijster staat voor de vogels en de snoek maakt de lijst af. Samen dragen zij bij aan een groene, waterrijke, weelderige stadsnatuur, rijk aan biodiversiteit.

Aan Rotterdammers wordt gevraagd mee te monitoren om zo het leefgebied van deze dieren en planten beter in kaart te brengen. Daarnaast haakt de '10 van 010' aan bij de zeven grote stadsprojecten en bij andere gemeentelijke programma’s als het actieplan Rotterdam gaat voor groen, het Rotterdams WeerWoord en het Multifunctionele Dakenprogramma.

  • Wilt u meer weten over de 10 van 010?
    U vindt het op de pagina De 10 van 010.

Inheemse planten 

Wilt u uw meer biodiversiteit in uw eigen omgeving? Ga dan aan de slag met inheemse planten! U  kunt bijvoorbeeld een geveltuin aanleggen of uw tuin, balkon of dak groener te maken. Insecten en andere dieren zijn vaak afhankelijk van inheemse plantensoorten als voedselbron. Gebruik daarom bij voorkeur inheemse planten, die van nature voor in de stad voorkomen. En kies voor variatie in de beplanting, hou rekening met zon en schaduwplekken en het soort bodem. Dan komt u straks meer bijen, vlinders, vogels en ander dieren tegen.

Kijk voor meer informatie en inspirerende voorbeelden van inheemse planten, kruiden, heesters en bomen op de inheemse plantenlijst. Daar vindt u ook tuintips.

Bekijk ook de subsidieregeling klimaatadaptatie van de gemeente. U kunt een extra bijdrage krijgen als u uw (gevel)tuin, balkon of dak een stuk groener maakt én daarbij inheemse planten gebruikt. 

Meer informatie

Voor vragen over de 'Uitvoeringsagenda biodiversiteit' kunt u contact opnemen met Ingeborg Berger, e-mail iga.berger@rotterdam.nl. Link opent een externe pagina