Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 4 min

Bijen

Bijen zijn belangrijk. Zij zorgen voor het bestuiven van onze groente, fruit en wilde planten. Helaas gaat het niet goed met de wilde bijen. Voedselgebrek en weinig nestgelegenheid spelen daarbij een rol. Daar gaat Rotterdam wat aan doen door een bijenlandschap te ontwikkelen. En iedereen kan daaraan meehelpen.

Rotterdam werkt hiervoor samen met allerlei organisaties in de provincie Zuid-Holland. Het doel is om een aaneengesloten bloemennetwerk in de hele provincie te maken. Zodat wilde bijen overal terechtkunnen voor nectar en een plek om zich voort te planten.

Natuurvriendelijk grasbeheer

Rotterdam zet zich al op verschillende manieren in voor de bij, onder meer door natuurvriendelijk grasbeheer. Dit betekent gevarieerd en gefaseerd maaien, zoals in bloemrijke bermen en andere groenstroken. Een voorbeeld hiervan is het bijenlint aan de Gordelweg. Door op verschillende tijdstippen in stroken te maaien blijven er genoeg bloemen en schuilplekken over. En dat is ook goed voor andere soorten zoals vlinders en egels.

Bijvriendelijk

Daarnaast is er op allemaal plekken in de stad gestart met het inrichten van bijvriendelijke plekken, door bijvoorbeeld het planten van biologische bloembollen. In Rotterdam-zuid is IJsselmonde onlangs begonnen om samen met omliggende gemeentes een bijenlandschap aan te leggen. En Diergaarde Blijdorp heeft een Bijenvallei ingericht. Ook op steeds meer groene daken groeit een mix aan struiken en planten die goed zijn voor veel soorten insecten. Dit is goed voor de biodiversiteit in de stad.

Help de wilde bij

Ook bewoners kunnen meedoen aan dit bijenlandschap. Door de (gevel)tuin of het balkon in te richten met gifvrije bijvriendelijke planten en bloemen, zoals bijvoorbeeld wilde marjolein en margriet. Rotterdam stelt hiervoor subsidie beschikbaar, mits er tegels uit de tuin worden verwijderd. Ieder klein hoekje met de juiste soorten maakt al verschil. U kunt hierbij ook een bijenhotel ophangen, zo kan bijvoorbeeld de rosse metselbij voor een nieuwe generatie zorgen.

Doe ook mee met het bijenlandschap, kijk voor meer informatie over subsidie voor inheemse soorten op de pagina Inheemse planten.

Accepteer de cookies om deze inhoud te kunnen zien

Vragen en antwoorden

Rotterdam wil met het ontwikkelen van een bijenlandschap een belangrijke schakel zijn om van de hele provincie Zuid-Holland een aaneengesloten bloemennetwerk te maken. Dit doet de stad door samen te werken met diverse partners, bewonersinitiatieven en omliggende gemeentes.

Fruit en andere vruchten groeien alleen als eerst de bijen, hommels of zweefvliegen de bloemen van de gewassen bevruchten. Zonder insecten hebben we geen vruchten meer: zonder bij geen aardbei. Insecten zijn onmisbaar in ons ecosysteem en hebben een belangrijke taak in de natuurlijke kringloop. Lieveheersbeestjes eten bladluizen, spinnen vangen muggen en vliegen. Spinnen en rupsen zijn voedsel voor vogels. Zo zorgt de kringloop voor een natuurlijk evenwicht.

De wilde bij leeft alleen (solitair), zoekt zelf voedsel en maakt zelf een holletje als nest, in de bodem of in een holte in een stam of een stengel. Een honingbij leeft in groepen, meestal in een bijenkast van een imker. Beide bijen zijn belangrijke insecten en bestuivers. Maar vooral het aantal wilde bijen gaat achteruit en heeft hulp nodig.

Een goed ingericht bijenlandschap met inheemse bloemen- en plantensoorten trekt niet alleen de bij aan, maar diverse insecten zoals vlinders, hommels en zweefvliegen. Dit trekt ook weer andere dieren aan zoals egels en vogels. Allemaal onmisbare schakels in de kringloop die een bijdrage leveren aan een grotere biodiversiteit. Met andere woorden: een grote variatie aan soorten in dieren en planten en waardevolle natuur. 

Biodiversiteit betekent letterlijk: 'de verscheidenheid van planten en dieren en een variatie aan waardevolle plekken met aandacht voor de natuur en natuurlijke processen'. Met biodiversiteit bedoelen we dus de grote soortenrijkdom aan leven van flora en fauna.

Met de Uitvoeringsagenda biodiversiteit (Raadsinformatie.nl) werken we samen om de stadsnatuur van Rotterdam mooier, rijker en duurzamer te maken en tegelijk te zorgen voor meer wateropvang en verkoeling op hete dagen.

De afgelopen vier jaar heeft de stad ruim 21 hectare groen toegevoegd. En met het programma Biodiversiteit wordt nog meer variatie in het groen aangebracht. Op diverse plekken in de stad is gestart met het inrichten van bijvriendelijke plekken, onder meer door het planten van biologische bloembollen. In Rotterdam-zuid is IJsselmonde met omliggende gemeentes gestart met het ontwikkelen van een bijenlandschap. En Diergaarde Blijdorp heeft een Bijenvallei ingericht. Groene daken met een mix aan struiken en planten dragen ook bij aan de soortenrijkdom. Dit zijn allemaal belangrijke schakels om een aaneengesloten bloemen- en plantennetwerk te maken. 

Door uw tuin, balkon, geveltuin of zelfbeheerbak bijvriendelijk in te richten met gifvrije bloemen en planten. Een bijenhotel ophangen zorgt voor nestgelegenheid voor de wilde bij.

Rotterdam stelt hiervoor subsidie beschikbaar, mits er tegels uit de tuin worden verwijderd. Ieder klein hoekje met de juiste bloem-en plantensoorten maakt al verschil.