Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 3 min

Processierups

Processierupsen zijn de rupsen van de bruingrijze nachtvlinder. Ze verschijnen als het blad van de eikenboom gaat groeien. De brandharen van de rups irriteren de huid. Ze zorgen voor jeuk of huiduitslag. Tot eind augustus is er kans op klachten. Deze gaan meestal vanzelf weer over. De gemeente wil de overlast van de rups zoveel mogelijk verminderen. Dat doen ze op drie manieren.

Natuurlijke vijanden

De processierups heeft drie natuurlijke vijanden. Zij eten de larven, de rupsen of de vlinder van de rups, waardoor die uiteindelijk verdwijnt.

  • De koolmees eet de rups graag op. De gemeente heeft daarom vogelhuisjes opgehangen in de buurt van eiken waar de rups een nest heeft.
  • De vleermuis vangt de nachtvlinder. Deze komt na het ontpoppen van de processierups in augustus en september tevoorschijn. Daarvoor heeft de gemeente vleermuizenkasten opgehangen. 
  • Voor  de sluipwesp heeft de gemeente bloembollen en kruiden onder eikenbomen geplant. Het gras bij de bomen blijft zoveel mogelijk staan, en er wordt minder gemaaid. Zo is er een natuurlijk evenwicht en zijn er minder rupsen.
    In 2021 zijn er in parken vlinderfilterkasten opgehangen. In deze kasten met gaatjes zitten nesten van de eikenprocessierups. Die kunnen er niet uit. De sluipwesp kan wel naar binnen om eitjes te leggen. De wespenlarven eten de rupsen in de kast. Uiteindelijk vliegt de nieuwe generatie sluipwesp er weer uit. De kasten worden in de gaten gehouden en blijven tenminste 5 jaar hangen.

Natuurlijke lokstoffen

Vanaf  2019 doet onze gemeente mee aan een landelijk onderzoek van het ministerie. Hiermee kijken ze naar de het gedrag en de lengte van de vluchten van de eikenprocessievlinder.

Medewerkers van de gemeente controleren of er processierupsen op eikenbomen zitten. Ook doet Rotterdam mee aan een landelijk onderzoek. Met een soort paintballpistool schieten ze natuurlijke lokstoffen in eikenbomen. Dit verstoort het paren van de eikenprocessievlinders en het leggen van eitjes.

Accepteer de cookies om deze inhoud te kunnen zien

Onderzoek

Vanaf 2019 doet onze gemeente mee aan een landelijk onderzoek van het ministerie. Hiermee kijken ze naar de het gedrag en de lengte van de vluchten van de eikenprocessievlinder. Door de hele stad zijn daarom lokstofvallen opgehangen. Ook zijn dit jaar de eitjes in de eikenbomen geteld. Dit zijn er minder dan afgelopen jaren.

Verwijderen nesten

Als er toch rupsennesten verschijnen op drukke plekken dan haalt de gemeente deze weg. Dit wordt gedaan door een zaakkundig bedrijf met een rupsenstofzuiger. Deze machine zit vast aan de mast van een kraan. Vanuit de kraan wordt met de hulp van een camera het nest weggehaald.

Meld een nest

De gemeente is bezig met het voorkomen van overlast van de eikenprocessierups in de openbare ruimte. Bewoners kunnen nesten melden. U kunt bellen naar 14 010, online een melding maken of gebruik maken van de MeldR-app. Op privéterrein is de eigenaar zelf verantwoordelijk voor het weghalen van de rups.

Voor meer informatie kunt u terecht bij: