Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 2 min

Waterberging Kruisplein

Rotterdammers in het centrum houden de voeten droog dankzij de waterberging op het Kruisplein. Het oude watersysteem in het centrum kon bij hevige regenbuien de grote hoeveelheid regenwater niet onder alle omstandigheden verwerken.

Hierdoor kon het waterpeil in de Westersingel zo ver stijgen dat er wateroverlast in de omgeving ontstond. Daarom stelden de afdeling Water van gemeente Rotterdam en Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK) een gezamenlijk waterplan op. Inmiddels zijn verschillende projecten uitgevoerd om extra waterberging te realiseren. Zo is al eerder de Ondergrondse Waterberging Museumpark in combinatie met de parkeergarage aangelegd. Van 2009 tot 2013 werkte de gemeente op het Kruisplein aan de bouw van een ondergrondse parkeergarage. Bovenop het dak bevindt zich een waterberging. De berging zelf ligt ook onder de grond en doet dienst als overloop van de nabijgelegen Westersingel.

Bouwconstructie

In de huidige situatie is de Westersingel ondergronds verbonden met de waterberging Kruisplein. Als bij intensieve neerslag het waterpeil in de Westersingel meer dan tien centimeter stijgt, loopt het water de berging in. Als het waterniveau weer daalt, stroomt het grootste deel van het water vanzelf terug naar de Westersingel. Het laatste deel stroomt in het riool.

Voor de waterberging wordt het 'watershellsysteem' gebruikt. Dit is een systeem dat vaak gebruikt wordt voor het aanbrengen van waterbergingen onder wegen en pleinen. Dit brengt het gewicht van de grondlaag van ongeveer één meter bovenop de waterberging naar het dak van de parkeergarage. Bouwtechnisch gezien heeft de waterberging geen invloed op de parkeergarage. De waterberging is zo ontworpen dat het beheer en noodzakelijke onderhoud minimaal zijn. Als de waterberging zich heeft gevuld en weer is leeggelopen, wordt deze schoongespoeld. Dit gebeurt met water uit de Delftsevaart. Dit wordt aangevoerd via twee aansluitingen aan de noordzijde van de berging. Het water en vuil stroomt naar het laagste punt aan de zuidzijde en dan door naar de riolering.

Toekomstbestendige waterpleinen

Als stad onder zeeniveau met een dalende bodem, is Rotterdam extra kwetsbaar voor de gevolgen van klimaatverandering. Het regent steeds heviger, maar er zijn ook meer periodes met meer droogte en hitte. Klimaatadaptatie, het aanpassen van de stad aan die verandering, is hard nodig. Rotterdam pakt wateroverlast in de wijk aan met wateropslag in alle soorten en maten.