Bewindvoerders
Gepubliceerd op: 16-04-2019
Geprint op: 04-08-2020
https://www.rotterdam.nl/werken-leren/bewindvoerders/
Spring naar het artikel

Deze informatie is voor bewindvoerders die werken met inwoners van gemeente Rotterdam. U vindt hier informatie over het indienen van een aanvraag schulddienstverlening, over bijzondere bijstand bewindvoeringskosten en relevante regelingen.

Rotterdammers vanaf 18 jaar met een beschermingsbewindvoerder (mogelijk in combinatie met meervoudige en complexe problemen én met begeleiding) komen vaak in aanmerking voor een schuldregeling via de Kredietbank (KBR). Bewindvoerders kunnen hun cliënten verwijzen naar de VraagWijzer of rechtstreeks aanmelden bij de KBR.

Aanmelden via VraagWijzer

U kunt uw cliënt verwijzen naar de VraagWijzer in de buurt. We vragen u om dan een brief mee te geven waarin u toestemming geeft.

Rechtstreeks aanmelden bij de KBR

Samen met uw cliënt verzamelt u alle documenten voor een aanvraag. Hiervoor kunt u de checklist gebruiken. Wilt u een checklist ontvangen? Stuur dan een e-mail of bel naar 010 - 498 17 30. Daarnaast vragen we aan de bewindvoerder een sociale rapportage te maken. Het formulier hiervoor vindt u hieronder.

De aanmelding kunt u bij voorkeur per e-mail sturen naar: aanmeldingen_kredietbankMO@rotterdam.nl. Ook kunt u de documenten eventueel per post sturen: Antwoordnummer 5559, 3000 VB Rotterdam.

Let op, het per e-mail indienen van een aanmelding werkt als volgt:

 • Voeg de bewijsstukken als losse bijlages toe als pdf-bestanden, behalve de schuldbewijzen. Bundel de schuldbewijzen in één pdf-bestand en voeg toe als bijlage.
 • Houd bij het indienen de volgorde aan die in de checklist vermeld staat.
 • Als de inhoud van de mail te groot wordt, dan verdeelt u de mail in meerdere delen. U stuurt dan meerdere e-mails voor één aanmelding. Graag de volgende informatie in de onderwerpregel van de e-mails vermelden:
  Aanvraag van klant X, deel 1 van 3
  Aanvraag van klant X, deel 2 van 3
  Aanvraag van klant X, deel 3 van 3
 • Na de het verzenden van de e-mails ontvangt u een ontvangstbevestiging. Als de aanvraag compleet is wordt u hier per brief van op de hoogte gesteld. Ontbreken er nog stukken, dan krijgt u per brief bericht om welke stukken het gaat en voor welke datum deze stukken ingediend moeten worden.

Inwoners kunnen ook zelfstandig een aanvraag bij de Kredietbank indienen. Zij kunnen hiervoor online of telefonisch een afspraak maken bij de VraagWijzer in de buurt. Geef als bewindvoerder een brief mee waarin u aangeeft dat de cliënt zelf een aanvraag kan indienen bij de Kredietbank.

Bent u bewindvoerder en wilt u de belastingzaken van uw cliënt regelen? Geef de beschikking van de rechtbank door aan de gemeente om dit te kunnen doen.

Als uw cliënt onvoldoende inkomen en spaargeld heeft om de kosten van bewindvoering te betalen, kunt u bijzondere bijstand voor bewindvoeringskosten aanvragen.

Ontvangt u cliënt Bijzondere Bijstand voor de bewindvoeringskosten? En wijzigt de situatie van uw cliënt? Geef dit dan binnen twee weken aan ons door. Het gaat om de volgende wijzigingen:

 • inkomen of vermogen
 • woon- en leefsituatie
 • grondslag voor het bewind / de fase waarin het traject zich bevindt
 • hoogte van het tarief (niet de indexering van het tarief doorgeven alstublieft)

Met het wijzigingsformulier geeft u de wijzigingen door. Op het formulier is aangegeven welke bewijsstukken nodig zijn.

Is uw cliënt ook een klant van de Kredietbank? Stuur deze wijzigingen dan naar:

Kredietbank Rotterdam
Antwoordnummer 70169
3070 VB Rotterdam

Op 27 mei 2019 ondertekenden de gemeente Rotterdam en een aantal bewindvoerderskantoren het convenant bewindvoering. Hieronder vindt u het convenant en de werkafspraken. Bekijk de partners van het convenant op de pagina Beschermingsbewind. Wilt u ook partner worden? Neem dan contact op met het projectteam regie bewindvoering:

Meer informatie

Op de hoogte blijven van al het nieuws over schulddienstverlening en armoedebestrijding? Meld u dan aan voor de digitale nieuwsbrief 'Welzijn, zorg en jeugdhulp dichtbij'.

\