Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 8 min

Bijstandsuitkering voor 27 jaar en ouder aanvragen

Vraag een bijstandsuitkering aan als u niet genoeg geld heeft om van te leven.

U start via de knop 'Uitkering aanvragen'. Om in te loggen heeft u DigiD nodig. Nadat u bent ingelogd, beantwoordt u een paar vragen. U krijgt dan advies of u mogelijk recht heeft op een uitkering. Na het advies heeft u 9 dagen om de aanvraag af te maken. Geef bij uw aanvraag uw e-mailadres en telefoonnummer. Na uw aanvraag belt de gemeente u voor een gesprek. U krijgt ook een sms waarin staat dat u een paar vragenlijsten moet invullen.

Samen aanvragen

Heeft u een partner of huisgenoot?
Dan vraagt u de uitkering voor u allebei aan.
U hebt van u beiden de DigiD en een e-mailadres nodig.

De gemeente ziet een persoon als huisgenoot als u:

 • op hetzelfde adres woont en
 • de kosten van het huishouden deelt

Dus ook als u familie van elkaar bent.

Na uw aanvraag

1. U wordt gebeld door een inkomensconsulent

Na uw aanvraag belt een inkomensconsulent naar u.
U bespreekt dan samen uw aanvraag.
Als u meer informatie moet opsturen, dan maakt u daar een afspraak over.
De inkomensconsulent kan helpen bij het verzamelen en sturen van informatie.

2. Uitnodiging van een werkcoach

Na het gesprek met de inkomensconsulent, krijgt u een uitnodiging van een werkcoach.
U vertelt dan hoe het met u gaat, en welke hulp u nodig heeft.
Hulp bijvoorbeeld als oplossingen voor uw schulden.
Of het verbeteren van uw kennis van de Nederlandse taal.

Hoe hoog is de uitkering

Hoeveel uitkering je krijgt, hangt af van 3 zaken:

 1. je leeftijd
 2. hoe en met wie jij woont
 3. andere inkomsten, als je die hebt

Meer informatie staat op de pagina Hoogte bijstandsuitkering.

Voor wie

U kunt een bijstandsuitkering aanvragen als alle volgende punten kloppen:

 • U woont in Rotterdam.
 • U staat ingeschreven bij de gemeente (in de Basisregistratie personen).
 • U heeft niet genoeg inkomen of eigen bezit. Bijvoorbeeld geld, auto of levensverzekering.
 • U heeft geen recht op een andere uitkering.
 • U woont met recht in Nederland.
 • U kunt bewijzen dat u alles heeft gedaan om aan het werk te komen.
 • U bent 27 jaar of ouder, maar nog niet zo oud voor een AOW-uitkering.

  Bent u ouder dan 18, maar nog geen 27?
  Ga dan naar de pagina Bijstandsuitkering jongeren.

Aanvragen voor iemand anders

U kunt iemand anders toestemming geven de aanvraag te doen.
Gebruik hiervoor het formulier 'Machtiging aanvraag uitkering'.

Hoe lang duurt het

4 weken voordat uw inkomsten stoppen, kunt u de bijstandsuitkering aanvragen.
Bijvoorbeeld 4 weken voor het einde van uw WW-uitkering.

Voorschot

Het duurt enkele weken voordat u uw eerste uitkering krijgt.
Dan moet u mogelijk al verzekeringen, huur of boodschappen betalen.
Lees wat u kunt doen op de pagina Wettelijk voorschot, overbruggingsuitkering en voorschot broodnood.

Binnen 8 weken krijgt u een beslissing

De inkomensconsulent belt u op of u de uitkering krijgt.
Als u de uitkering niet krijgt, vertelt de inkomensconsulent waarom dat is.
U ontvangt de beslissing ook per brief.
Als u het niet eens bent met de beslissing, kunt u bezwaar maken.

Te late beslissing

 • Is de gemeente bijna te laat? U mag altijd contact opnemen.
 • Is de gemeente echt te laat met beslissen op uw aanvraag? Meld dit.
  Daarna heeft de gemeente 2 weken om alsnog te beslissen.
  Beslist de gemeente dan nog niet, dan krijgt u automatisch een bedrag.
  Kijk voor meer informatie op de pagina Melden van te laat beslissen.

Geldzorgen

Heeft u geldzorgen? Vraag om hulp! De gemeente zoekt samen met u naar een oplossing.

Lees over alle hulp en advies van de gemeente over geldzaken zoals energietoeslag, bijzondere bijstand, gemeentebelasting, betalingsregelingen en kwijtschelding op de pagina Geldzorgen.

Veelgestelde vragen

Alleen als u binnen de gemeente verhuist, kunt u uw uitkering houden.
In een nieuwe gemeente moet u opnieuw een uitkering aanvragen.

Verandert er iets in uw situatie? Heeft u bijvoorbeeld werk gevonden, of gaat u samenwonen? Dan heeft u misschien geen recht meer op een bijstandsuitkering.

Voorkom geldproblemen en vul binnen 2 weken het wijzigingsformulier in op de pagina Wijzigingen doorgeven.

Met een eigen huis heeft u recht op bijstand als u voldoet aan de algemene voorwaarden voor bijstand. Daarnaast gelden aanvullende voorwaarden.

Waar u nog meer aan moet voldoen, hangt af van de overwaarde van uw huis: hoger of lager dan € 64.100 (in 2023).

U kunt ook bijstand aanvragen als u in een eigen huis woont, zonder dat u het huis hoeft te verkopen. Ook als u een eigen woonboot bezit, krijgt u misschien bijstand. Een belangrijke voorwaarde is dat u de woning of de woonboot zelf bewoont en dus niet verhuurt. Bij verhuur van de woning of woonboot kunt u die verkopen. Dan kunt u van de opbrengst een bepaalde periode leven.

Wanneer u de woning of woonboot zelf bewoont, bekijkt de gemeente Rotterdam of u een krediethypotheek kunt krijgen. De bijstandsuitkering wordt als lening gegeven in de vorm van een krediethypotheek. Een krediethypotheek is een hypotheek die de gemeente Rotterdam op uw woning neemt. De gemeente neemt alleen een hypotheek op uw woning als er sprake is van overwaarde. Overwaarde is het verschil tussen uw hypotheekschuld en het bedrag dat uw woning op het moment waard is.

Om overwaarde te bepalen wordt uw woning door een beëdigd makelaar getaxeerd. Deze bepaalt ook of u een krediethypotheek kunt krijgen. De makelaar wordt door de gemeente in overleg met u aangewezen. De makelaar bepaalt de waarde van uw woning op dat moment.

Daarna wordt van de getaxeerde waarde een aantal bedragen afgetrokken:

 • het bedrag van uw hypotheek dat nog niet is afgelost
  Het gaat hierbij om uw normale hypotheek, die u bij een bank heeft lopen.
 • een vrij te laten bedrag

Het bedrag dat na deze berekening overblijft, ziet de gemeente als rest-overwaarde op uw woning. Voor het bedrag van deze rest-overwaarde wordt een krediethypotheek afgesloten en betaalt de gemeente uw uitkering. U krijgt uw uitkering dus in de vorm van een lening. Met andere woorden: u betaalt uw eigen uitkering van de rest-overwaarde van uw woning.

Hierna volgen rekenvoorbeelden, in 2 tabellen:

In de woning of woonschip gebonden vermogen
Taxatie woning = € 150.000
Restant hypotheekschuld - € 130.000
Overwaarde = €  20.000
Vrijlating woning - €  51.600
Rest-overwaarde = Nihil
Conclusie Geen krediethypotheek
In de woning of woonschip gebonden vermogen
Taxatie woning = € 150.000
Restant hypotheekschuld - €  75.000
Overwaarde = €  75.000
Vrijlating woning - €  51.600
Restoverwaarde = €  24.200
Conclusie Krediethypotheek voor € 24.200

Heeft u een eigen woning en bijstand nodig, neemt u dan contact op met de afdeling Werk en inkomen. Een medewerker kan u meer informatie geven.

Probeert u informatie te verzamelen, maar lukt dat niet zo snel?
Laat dit dan direct bij de aanvraag weten.
U krijgt dan meer tijd om die gegevens te sturen.

Die tijd komt bovenop de 8 weken van de aanvraag.
U zit dan ook langer zonder geld. Wel kunt u een voorschot aanvragen.

Blijkt achteraf dat u de gegevens wél had en bijstand heeft gekregen?
Dan betaalt u de uitkering terug.

Als u een bijstandsuitkering aanvraagt, kijkt de gemeente naar uw bezittingen.
U mag niet teveel eigen bezit hebben.
Bezit is hetzelfde als vermogen.

Het vermogen van thuiswonende kinderen jonger dan 18 telt ook als bezit.

Voorbeelden van vermogen zijn:

 • huis, bedrijf of grond in het buitenland
 • woonboot of caravan
 • onverdeelde boedel
 • contant geld
 • spaarloonregeling
 • levensverzekering
 • spaargeld
 • aandelen
 • antiek
 • auto of ander motorvoertuig
 • sieraden en waardevolle verzamelingen

Normale spullen horen niet bij het vermogen. Voorbeelden hiervan zijn een wasmachine of televisie.
Ook bezittingen die echt nodig zijn, worden niet als vermogen gezien.
Bijvoorbeeld een aangepaste auto voor mensen met een handicap.

U mag bezit hebben tot een bepaald bedrag.
Dit heet 'vrij te laten vermogen'.

De maximale waarde van dit vermogen is 1 januari 2023:

 • voor gezinnen en alleenstaande ouders: € 15.210
 • voor alleenstaanden: € 7.605
 • maximale vrijlating waarde eigen woning: € 64.100

De gemeente Rotterdam berekent uw vermogen op het moment dat u een uitkering aanvraagt.
Een gedeelte van uw vermogen wordt vrijgelaten.

 • De gemeente houdt rekening met de landelijk vastgestelde vrijlatingsbedragen.
 • Als u schulden hebt, trekt de gemeente die van uw vermogen af.
 • Heeft u voor toekomstige kosten voor begrafenis of crematie een bijzondere regeling? Dan gelden andere (extra) vrijlatingen.
  Per persoon mag u maximaal € 4.300 apart zetten voor uw uitvaartkosten.
  De waarde van een mogelijke uitvaartpolis telt mee bij de berekening van de maximale vrijlating.
 • Heeft u een eigen huis of een woonboot?
  Dan gelden daarnaast andere vrijlatingsbepalingen.
  Informeer hiernaar bij uw contactpersoon bij de gemeente.

Heeft u meer vermogen dan het vrij te laten vermogen? Dan krijgt u voorlopig geen uitkering.
Pas als uw vermogen onder het vrij te laten vermogen komt, kunt een uitkering krijgen.

Voorbeeld 1

Gezinnen en Alleenstaande ouders
Bij aanvang bijstand
Vermogen €  8.000 Saldo bezittingen en schulden
Af. Vrij te laten
vermogen
€  13.010 Normbedrag vrij te laten
vermogen gezin en
alleenstaande ouders
Restant vrij te laten
vermogen
€  5.010  
Uw vermogen is minder dan het vrij te laten vermogen. U kunt gewoon een uitkering krijgen.
Voorbeeld 2. Alleenstaanden
Bij aanvang bijstand
Vermogen € 8.000    Saldo bezittingen en schulden            

Af. Vrij te laten
vermogen

€ 6.505    Normbedrag vrij te laten vermogen alleenstaanden
Restant vermogen € 1.495  
Uw vermogen is meer dan het vrij te laten vermogen. U krijgt daarom voorlopig geen uitkering. U krijgt pas een uitkering op het moment dat u dit geld op een verantwoorde wijze heeft opgemaakt. Een verantwoorde wijze wil zeggen dat u per maand ongeveer 1,5 keer de voor u geldende bijstandsnorm mag opmaken.

Als u uw baan kwijtraakt, kan uw inkomen veranderen.

 • De website Wijzer in geldzaken geeft antwoord op uw vragen over geld.
 • Op de website Bereken uw recht ziet u in een paar stappen of u mogelijk recht heeft op extra geldsteun.
  Ook ziet u waar u deze kunt aanvragen.

Komt u er niet uit of heeft u andere vragen?
Neem dan contact op met een VraagWijzer bij u in de buurt.
Of bel naar het gemeentelijk servicenummer 14 010.

Contactinformatie

Heeft u nog vragen, bel dan 14 010.