Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 7 min

Bijstandsuitkering jongeren aanvragen

Ga je niet naar school? En heb je niet genoeg geld om voor jezelf te zorgen? Misschien heb je dan recht op een uitkering.

Een aanvraag doe je via de knop 'Uitkering aanvragen'. Log in met DigiD.

Stappenplan voor jouw aanvraag

Stap 1: Vraag zo snel mogelijk een uitkering aan

Beantwoord bij je aanmelding alle vragen.
Woon je met iemand samen, vul de vragen dan samen in.

Heb je hulp nodig bij het aanvragen? Neem contact op met het Jongerenloket.

 • Vraag meteen een uitkering aan als je studiefinanciering afloopt en geen werk hebt.
 • Heb je gewerkt, dan kun je misschien een WW-uitkering krijgen.
  Neem dan direct contact op met het UWV.
 • Heb je al een WW-uitkering, maar stopt die tussen nu en 4 weken?
  Dan kun jij nu al een bijstandsuitkering aanvragen.
 • Heb je alleen een postadres in Rotterdam?
  Kom dan naar het Jongerenloket voor meer informatie.

Hoe sneller jij je meldt, hoe kleiner de kans dat je geldproblemen krijgt.

Stap 2: maak een afspraak

Maak binnen 3 werkdagen een afspraak bij het Jongerenloket.

Heb je je op een vrijdag aangemeld?
Dan bel je op zijn laatst de woensdag erna.

Bel om de afspraak te maken naar 010 267 13 00.

Stap 3: kennismaken en advies

Bij het Jongerenloket heb je een eerste gesprek met een jongerenconsulent.
Die gaat je vragen stellen over jou, je woonsituatie, opleiding en inkomen.

Na het gesprek heb je 4 weken om een paar opdrachten te doen.
Je moet bijvoorbeeld solliciteren. Die 4 weken noemen we de zoekperiode.

Stap 4: afspraak na zoekperiode

Na de 4 weken zoekperiode heb je een tweede gesprek met de jongerenconsulent.
Samen bekijken jullie of je de opdrachten hebt gedaan.
Als de jongerenconsulent beslist dat je de opdrachten goed hebt gedaan, dan kun je verder met het je aanvraag van de uitkering.

Stap 5: recht op uitkering

Je vult bij je aanvraag een vragenlijst in.
De gemeente bekijkt of je recht hebt op een uitkering.
Soms is extra informatie nodig. Check daarom goed of je post ontvangt.
Bel met de jongerenconsulent als je vragen hebt.

Hoe hoog is de uitkering

Hoeveel uitkering je krijgt, hangt af van 3 zaken:

 1. je leeftijd
 2. hoe en met wie jij woont
 3. andere inkomsten, als je die hebt

Meer informatie staat op de pagina Hoogte bijstandsuitkering.

Meenemen of meesturen

Voor het online aanmelden heb je DigiD nodig.
Neem altijd een geldig legitimatiebewijs mee, als je langskomt.
Zoals een identiteitskaart, paspoort of verblijfsvergunning.

Neem alle documenten mee die bewijzen dat je een uitkering nodig hebt:

 • het bewijs dat je studiefinanciering is stopgezet.
 • het bewijs dat je geen inkomen hebt.
  Bijvoorbeeld een ontslagbrief of het bewijs einde uitkering van het UWV.
 • het bewijs dat je niet genoeg inkomsten hebt. Bijvoorbeeld een loonstrook.
 • een ontslagbewijs detentie (een bewijs dat je uit de gevangenis komt).

Aanpassen of stopzetten van je uitkering

Als je iets wilt aanpassen of je uitkering stop wil zetten, gebruik je het 'Wijzigingsformulier'. 

Hoe lang duurt het

Aanvraag compleet

Is je aanvraag in één keer helemaal compleet?
4 weken na het tweede gesprek krijg je een brief waarin staat of je een uitkering krijgt.

Aanvraag nog niet compleet

Is je aanvraag nog niet helemaal compleet?
4 weken na het tweede gesprek krijg je een voorschot van 90% van de uitkering.

Let op: Misschien heb je toch geen recht op een uitkering.
Als je dan een voorschot hebt gekregen, moet je die terugbetalen!
Wees daarom zuinig met geld, dan kom je niet voor verrassingen te staan.

Niet eens met de beslissing van de gemeente

Ben je het niet eens met de beslissing van de gemeente?
Bijvoorbeeld omdat je aanvraag is afgewezen?
Dan kun je bezwaar maken via de pagina Bezwaar maken.

Als de gemeente te laat beslist

Is de gemeente te laat met jouw aanvraag?
Meldt dit met een speciaal formulier.
Dan heeft de gemeente 2 weken extra om snel te beslissen.
Als de gemeente dan nog niet beslist, krijg je automatisch een geldbedrag.
​Lees meer hierover op de pagina Melden van te laat beslissen.

Wanneer recht op een uitkering

Je hebt recht op een bijstandsuitkering in de volgende situaties:

 • je hebt de Nederlandse nationaliteit, of een verblijfsvergunning.
  Let op: Niet met elke verblijfsvergunning kun je een uitkering krijgen
 • je woont in Rotterdam én ingeschreven bent bij de gemeente
 • je bent in ieder geval 18 jaar, maar nog geen 27 jaar
 • geen recht hebt op studiefinanciering
 • geen recht hebt op een WW-uitkering of
 • wel recht hebt op een WW-uitkering, maar die lager is dan de bijstand voor jongeren
 • salaris krijgt wat minder is dan de bijstand voor jongeren
 • helemaal geen inkomsten hebt
 • per maand minder geld dan het bijstandsbedrag hebt
  Let op: als je samenwoont met een partner of zonder ouders met een broer of zus, wordt het inkomen bij elkaar opgeteld

Ben je jonger dan 21, woon je in een instelling die 24 uur per dag voor jou zorgt én hebben je ouders geen geld om voor jou te zorgen?
Dan kun je Bijzondere bijstand krijgen. Het Jongerenloket kan meer informatie geven.

Is jouw situatie anders dan de punten hierboven?
En denk je dat je toch recht hebt op een uitkering?
Neem dan contact op met het Jongerenloket.
Misschien is jouw situatie zo bijzonder, dat een uitkering toch kan. 

Contactinformatie

Heb je vragen aan het Jongerenloket? Neem dan contact op.

Veelgestelde vragen

Je hebt géén recht op een bijstandsuitkering in de volgende gevallen:

 • Je bent jonger dan 18 jaar.
 • Je hebt recht op een WW-uitkering, een Ziektewet-uitkering, alimentatie, een toelage van je ouders of een andere uitkering waarmee je voor jezelf kunt zorgen.
 • Je kunt terug naar school en kan studiefinanciering (WSF 2000) krijgen.
  Of een lening van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).
 • Je staakt.
 • Je hebt geen geldig legitimatiebewijs laten zien tijdens je aanvraag.
 • Je zit in de gevangenis.
 • Je hebt teveel spaargeld of ander bezit. Meer informatie vind je op de website van de rijksoverheid Wanneer heb ik recht op bijstand.
 • Jouw ouders krijgen nog kinderbijslag voor jou.
 • Je komt naar Nederland om te studeren.

Is jouw situatie voor de gemeente te onduidelijk?
Kan je niet laten zien dat je te weinig geld hebt om voor jezelf zorgen?
Dan heb je ook geen recht op een bijstandsuitkering.

Terug naar school als het kan

Kan je nog verder komen op school? Probeer dat.
Want met een diploma maak je veel meer kans op een baan.

Je bent zelfs verplicht om naar school te gaan als je nog geen MBO-2 niveau, Havo-diploma of vwo-diploma hebt.
Je hebt dan meestal geen recht op een uitkering.

Denk je dat dit voor jou toch anders is?
Bespreek het met je jongerenconsulent.

Verandert er iets in jouw situatie?
Dan heb je misschien geen recht meer op een bijstandsuitkering.
Zorg dat je geen geldproblemen krijgt.
Vul binnen 2 weken het 'Wijzigingsformulier' in dat je vindt onder het kopje 'Meenemen of meesturen' als:

 • je genoeg geld hebt om voor jezelf te zorgen
 • het inkomen van jou verandert
 • het inkomen van je huisgenoten verandert
 • je werk hebt gevonden
 • je start met een opleiding en daarbij studiefinanciering krijgt
 • je verhuist naar een andere gemeente
 • je verhuist naar het buitenland
 • je recht hebt op een WW-uitkering, Ziektewet-uitkering of een andere uitkering

Geef je wijziging snel door, in ieder geval binnen 2 weken.
Anders moet je misschien een boete betalen!
De gemeente stopt jouw uitkering, als jij te laat de gevraagde informatie geeft.

Heb je hierover nog vragen?
Bel je inkomensconsulent via het gemeentelijk servicenummer 14 010.

Kom dan naar het Jongerenloket.
Misschien kun je een klein beetje geld krijgen.
Zodat je eten, een identiteitsbewijs, eerste maand huur of borg kan betalen.
Dit hangt af van waar en met wie je woont.
Je wordt binnen 48 uur gebeld en hoort of je dat geld kunt krijgen.

Er verandert niets aan de uitkering en de afspraken met de gemeente over werk.
Je krijgt wel een andere consulent en jullie spreken elkaar op een andere plek.

Heb je vragen? Bel dan naar het gemeentelijk servicenummer 14 010.

Ja. Je hebt dezelfde rechten en plichten als iedere andere jongere tot en met 26 jaar.
In bijzondere situaties kun je andere afspraken maken met je jongerenconsulent.

Ja, dat mag. Op de pagina vakantie en bijstand staan de regels.
Ook lees je daar hoe je verlof aanvraagt.

 • Je moet het geld terugbetalen als je geen recht hebt op een uitkering.
 • Als je wel recht hebt, hoef je niets terug te betalen.
  De overige 10% van je uitkering krijg je erna.

Als je 18 jaar wordt, kunnen jouw geldzaken veranderen.
Wil je weten wat er kan veranderen?
De website Wijzer in geldzaken geeft antwoord op vragen over geld.

Er is ook een handige rekenhulp op de website Bereken uw recht.
Daar lees je op welk geld jij misschien ook nog recht hebt.
En waar je dit kunt aanvragen.

Kom je er niet uit of heb je nog andere vragen?
Neem dan contact op met een VraagWijzer bij jou in de buurt.
Of bel naar het gemeentelijk servicenummer 14 010.