Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 4 min

Vakantie en bijstand

Ontvangt u een bijstands-, IOAW- of IOAZ-uitkering? Dan mag u ieder jaar maximaal 28 dagen naar het buitenland voor bijvoorbeeld vakantie of familiebezoek zonder dat dit gevolgen heeft voor uw uitkering.

Het maakt niet uit of u een sollicitatieverplichting heeft of niet. Uw verblijf in het buitenland mag uw kans op betaald werk, opleiding of re-integratietraject niet belemmeren. Uw verplichtingen lopen altijd door, ook tijdens uw vakantie of verblijf in het buitenland. Dat betekent dat u ervoor zorgt dat u op de hoogte blijft van de aan u toegestuurde post. En u moet zelf bijhouden dat u niet over die 28 aaneengesloten dagen heen gaat.

Reizigers wachten naast een spoor. Foto: René Castelijn.
Let goed op de regels voor vakantie. Foto: René Castelijn.

Verblijf in het buitenland en corona

Als u naar het buitenland gaat, is dat op eigen risico. Kunt u door coronamaatregelen niet op tijd terug naar Nederland dan heeft dat gevolgen voor uw uitkering. Bent u langer dan 28 dagen weg, dan wordt uw uitkering niet doorbetaald. Als u in thuisquarantaine moet, laat dit weten aan uw contactpersoon bij werk.

In ieder land zijn verschillende coronamaatregelen. Kijk voor informatie over reizen naar het buitenland en corona op de pagina Reizen en op vakantie gaan. Link opent een externe pagina van de Rijksoverheid.

28 dagen maximaal per kalenderjaar

U kunt uw verblijf in het buitenland in één keer opnemen of in gedeelten. Maar u mag dagen niet meenemen naar een volgend jaar. U mag de weken van 2 opeenvolgende jaren niet achter elkaar in december en januari opnemen, als daarbij de totale periode in het buitenland meer dan 28 dagen is. Dit wordt gezien als één aaneengesloten periode.

Formulier 'Melding verblijf buitenland'

Bespreek altijd vooraf met uw opleider, trajectaanbieder of werkgever of verblijf in het buitenland mogelijk is. En stem het daarna af met uw contactpersoon Werk of Prestatie010. Is het geen probleem? Vult u dan het formulier Melding verblijf buitenland in en stuur dit naar de gemeente. Doe dit uiterlijk 2 weken vóór vertrek. Dan krijgt u een brief, waarin staat of uw uitkering wordt doorbetaald of uw afwezigheid gevolgen heeft voor uw uitkering.

Bent u getrouwd of woont u samen? Dan heeft u een uitkering voor gehuwden. U kunt samen 1 formulier invullen. Als uw partner een andere periode naar het buitenland gaat, moet uw partner een eigen formulier invullen.

Verblijf in Nederland

In principe mag u ergens anders in Nederland verblijven. Bij verblijf ergens anders in Nederland lopen uw sollicita­tieverplichting, opleidings- en/of re-integratieafspraken door. De gemeente gaat er wel vanuit dat u tijdelijk buiten de gemeente verblijft en u uw woonruimte in Rotterdam niet opgeeft. Is dit wel het geval en gaat u verhuizen? Dan geeft u dit aan de gemeente door via het Wijzigings­formulier.

Kunt u zich tijdens uw verblijf ergens anders in Nederland niet aan uw verplichtingen en afspraken houden? Stemt u dan vóóraf af met uw eventuele opleider, trajectaanbieder of werkgever. In ieder geval is het belangrijk dat u ook contact opneemt met uw contactpersoon Werk of Prestatie010. Die beoordeelt of het uw re-integratie of prestatie010 niet in de weg staat. Als u toestemming krijgt, wordt er maximaal 28 dagen per jaar rekening mee gehouden dat u zich niet aan uw verplichtingen houdt.

Let op: er wordt altijd van u verwacht dat u op de hoogte blijft van de aan u toegestuurde post.

Meer informatie

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op.