Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 4 min

Rondkomen wonen

Voor Rotterdammers met een laag inkomen én een huur- of koopwoning zijn er verschillende (financiële) regelingen.

Heeft u vragen of problemen en komt u er zelf niet uit? Bijvoorbeeld met ingewikkelde brieven, juridische kwesties, vragen over uw werk of over geld? Dan kunt u terecht bij de Vraagwijzer, een gratis loket van gemeente Rotterdam. Of bel met de gemeente Rotterdam via 14 010.

Huurt u een woning?

Er zijn mogelijkheden om uw huur te verlagen.

  • U kunt bijvoorbeeld in aanmerking komen voor huurverlaging, als de kwaliteit van uw huurwoning niet overeenkomt met de huurprijs. Met de huurprijscalculator. Link opent een externe pagina kunt u bekijken of u te veel betaalt. Kijk op de website van de huurcommissie. Link opent een externe pagina hoe u dat aanpakt.
  • Is uw inkomen gedaald en heeft u eerder een zogenoemde inkomensafhankelijke huurverhoging gekregen? Kijk dan op de website van de huurcommissie, daar vindt u interessante informatie.
  • Denkt u dat uw huur te hoog is? Dan kan het Rotterdamse Huurteam u helpen bij het verlagen van de huurprijs. Kijk voor meer informatie over huurverlaging op de pagina Huurverlaging.
  • U kunt ook in aanmerking komen voor huurtoeslag. Dit geldt zowel voor corporatie- als particuliere huurwoningen. Informatie over huurtoeslag vindt u op de website van de Belastingdienst - Toeslagen. Link opent een externe pagina. Hier kunt u ook een test doen zodat u ziet waar u recht op heeft. Doe dit voordat u een huurcontract tekent! U weet dan alvast hoeveel huur u zelf nog moet betalen per maand.

Heeft u een koopwoning?

Bent u huiseigenaar en heeft u problemen met het betalen van de hypotheek, de bijdrage voor de Vereniging van Eigenaren (VVE) bijdrage en/of het onderhoud van uw woning? Kom dan direct in actie. Het is erg belangrijk dat u niet afwacht totdat u geldproblemen krijgt.

Wat kunt u zelf doen?

Extra geld voor bijzondere (woon)kosten (bijzondere bijstand)

Bijzondere bijstand is een uitkering waar u extra en bijzondere dingen mee kunt betalen zoals bijvoorbeeld woonkosten, meubels of apparaten.

Geldzorgen

Heeft u een laag inkomen en maakt u zich zorgen over geld? Heeft u extra uitgaven voor uzelf of uw gezin? De gemeente kan u helpen. Een overzicht van de regelingen vindt u op de pagina Rotterdam.nl/geldzorgen.

Vroegsignalering betaalproblemen

Energiemaatschappijen, waterleveranciers, woningcorporaties, particuliere verhuurders en zorgverzekeraars kunnen betaalachterstanden van hun cliënten bij de gemeente melden. Dit heet ‘Vroegsignalering’ en is sinds 1 januari 2021 een wettelijke taak van gemeenten om burgers met betalingsachterstanden in de vaste lasten te benaderen en hulp aan te bieden. In Rotterdam wordt dit gedaan door het Hulpteam Geldzaken van de gemeente Rotterdam.

Werkwijze
Maandelijks geven energiemaatschappijen, waterleveranciers, woningcorporaties, particuliere verhuurders en zorgverzekeraars (dataleveranciers genoemd) door aan de gemeente Rotterdam welke burgers betalingsachterstanden hebben.
Voor verhuurders heeft de NVVK een informatiepagina ontwikkeld:
Vroegsignalering door verhuurders: alle informatie op een rijtje - NVVK. Link opent een externe pagina

Landelijk Convenant Vroegsignalering
De NVVK ontwikkelde het Landelijk Convenant Vroegsignalering. Link opent een externe pagina. Een onderdeel van het convenant is een standaard overeenkomst tussen gemeenten en vaste lasten partners. Deze overeenkomst is noodzakelijk voor de uitwisseling van persoonsgegevens.

Aanmeldwijze
Wilt u ook deelnemen als dataleverancier aan de Vroegsignalering in de gemeente Rotterdam?
Meldt u via: Landelijk Convenant Vroegsignalering Schulden | aanmelding Signaalpartner (VLP) | office.com. Link opent een externe pagina.
Nadat u en de gemeente Rotterdam het convenant hebben ondertekend, ontvangt u van Inforing alle informatie over het uploaden van de datagegevens van uw klanten.

Minder gemeentebelastingen betalen

Als u weinig geld heeft, dan kunt u misschien voor een aantal gemeentebelastingen kwijtschelding aanvragen. Kwijtschelding betekent dat u deze belastingen niet helemaal hoeft te betalen. U kunt kwijtschelding aanvragen voor de afvalstoffenheffing, onroerende zaakbelastingen en de gebruikersbelasting op roerende woon- en bedrijfsruimten. U heeft misschien recht op kwijtschelding van de gemeentebelastingen als u:

  • Een laag inkomen heeft.
  • Weinig of geen vermogen heeft, zoals spaargeld.
  • In Rotterdam woont.

Meer informatie

Komt u er niet uit? Of heeft u andere vragen? Neem dan contact op met een Vraagwijzer bij u in de buurt. Of met de gemeente Rotterdam via het nummer 14 010.