Rotterdam vangt Oekraïense vluchtelingen op
Gepubliceerd op: 04-03-2022
Geprint op: 17-08-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/vluchtelingen-oekraine/
Ga naar de hoofdinhoud

In de regio Rotterdam-Rijnmond zijn in totaal 3.400 opvangplekken, waarvan Rotterdam het grootste deel voor haar rekening neemt.

Melden voor opvang

Vluchtelingen uit Oekraïne die opvang zoeken in Rotterdam: alle bedden in de gemeentelijke opvanglocaties in de regio Rotterdam-Rijnmond zijn op dit moment bezet. Als u zich meldt bij de noodopvanglocatie Max Euwelaan 1, Rotterdam, zoeken we voor u een opvangplek elders in Nederland.

Ontmoetingsplek 'Oekraïens Huis'

De gemeente Rotterdam heeft een ontmoetingsplek gecreëerd voor Oekraïense vluchtelingen in Rotterdam. Hier kunnen vluchtelingen samenkomen in een huiselijke omgeving. Ook is er een Vraagwijzer waar Oekraïners in Rotterdam terecht kunnen met vragen over bijvoorbeeld financiën, zorg en scholing.

Oekraïens Huis
Pleinweg 196 a
Open: op werkdagen van 10.00 tot 18.00 uur. In het weekend van 13.30 tot 16.30 uur.
De Vraagwijzer is open op werkdagen van 10.00 tot 17.00 uur.

Nationaal hitteplan

In verband met de warmte is het Nationaal Hitteplan actief. Hier leest u wat u moet doen bij klachten.

Opvang Oekraïense vluchtelingen in Rotterdam Rijnmond

De skyline van Rotterdam.

Opvang in Rotterdam

Een uitgestoken hand met een hart erboven.

Hulpaanbod

Een uitgestoken hand met een huisje erin.

Particuliere opvang

Informatie voor vluchtelingen

Stapelbedden onder een dak.

Opvang

Een ziekenhuis, een gebouw met een rood kruis erop,

Zorg

Een formulier met daarop BRP.

Registratie

Een aktentas.

Werk

Een rugzak.

Onderwijs en kinderopvang

Een portemonnee met een euroteken erop.

Leefgeld

Tekstballonnen.

Overige vragen

Opvang in Rotterdam

Rotterdam vangt sinds begin maart 2022 zo’n 2.400 Oekraïense vluchtelingen op. 60 procent van de Oekraïense vluchtelingen in Rotterdam verblijft in de gemeentelijke opvang en 40 procent bij particulieren thuis.

Op dit moment zijn alle gemeentelijke opvangplekken bezet. Oekraïense vluchtelingen kunnen zich voor opvang melden bij de noodopvanglocatie van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR) op de Max Euwelaan 1. Zij krijgen op de Max Euwelaan wat te eten en te drinken en er wordt gekeken of er medische hulp nodig is. Als het nodig is, kunnen ze even rusten. Vervolgens zoekt de VRR, in samenwerking met het Landelijk Coördinatiecentrum Vluchtelingen Spreiding (LCVS), een opvangplek elders in het land.

Intussen zetten de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en de gemeenten de zoektocht naar langdurige opvangplekken in de regio voort.

In totaal vangt Nederland 50.000 vluchtelingen op. Het Rijk maakt een verdeling en vraagt elke gemeente om opvangplekken beschikbaar te stellen. Sinds begin maart 2022 vangt de regio Rotterdam-Rijnmond in totaal 3.400 Oekraïense vluchtelingen op, waarvan in Rotterdam zo’n 2.400 mensen verblijven. Gemeente Rotterdam doet haar uiterste best om zoveel mogelijk mensen een plek te bieden. Ook nu het verblijf van veel vluchtelingen langer duurt.

Veel noodopvanglocaties, zoals slaapschepen, zijn niet geschikt om lang te verblijven en zijn binnenkort niet meer beschikbaar. Daarom zijn we dringend op zoek naar nieuwe locaties, die bij voorkeur ongeveer 1 jaar beschikbaar zijn. Belangrijk bij onderdak voor langere termijn, is dat mensen zelfstandig kunnen wonen, een eigen verblijfsruimte hebben en zelf kunnen koken.

Omdat het woningtekort groot is, zoeken we creatieve oplossingen om nieuwe woonruimte te creëren. Zo worden gemeentelijke locaties, zoals leegstaande gebouwen, omgebouwd. Daarnaast wordt aan wooncorporaties en zorgaanbieders gevraagd om woningen die voor een periode gebruikt kunnen worden. Verder zijn er verschillende partijen in de stad die hun vastgoed aanbieden en particulieren die woonruimte bieden.

Het Rijk vraagt elke gemeente om opvangplekken beschikbaar te stellen. Gemeente Rotterdam doet haar uiterste best om zoveel mogelijk mensen een plek te bieden. Als er te weinig opvangplekken in Nederland zijn, moet het Rijk een verzoek doen aan de gemeente. De gemeente Rotterdam zal zo’n verzoek in overweging nemen.

Dat is afhankelijk van de ontwikkelingen in Oekraïne.

Zo’n 40 procent van de Oekraïense vluchtelingen in Rotterdam verblijft bij Rotterdammers thuis. De gemeente Rotterdam blijft graag gebruik maken van de gastvrijheid van Rotterdammers. Gastgezinnen kunnen hiervoor begeleiding krijgen vanuit een wijkteam.  

Als het gaat om particuliere opvang werkt de gemeente samen met RufugeeHomeNL. Dit is een samenwerking van Takecarebnb, het Rode Kruis, VluchtelingenWerk Nederland en het Leger des Heils. 

De gemeente moet van het Rijk vluchtelingen opvangen. Hiertegen kunnen bewoners geen officieel bezwaar maken. Wel kunt u uw bezwaar kenbaar maken aan de gemeente of het stadsbestuur. Mail hiervoor naar hulpoekraine@rotterdam.nl.
Bewoners kunnen wel bezwaar maken tegen een (omgevings)vergunning die nodig is om de opvang mogelijk te maken. Dit kunt u doen via Mijnoverheid.nl.

Particuliere opvang

De gemeente Rotterdam maakt graag gebruik van de gastvrijheid van Rotterdammers voor Oekraïense vluchtelingen. U kunt zich hiervoor melden bij RefugeeHomeNL.

Bij het opvangen van vluchtelingen komt veel kijken. Enkele tips van ervaren gastgezinnen:

 • Uw gasten komen uit een oorlogsgebied en hebben een andere cultuur met andere gewoonten. Ze kennen Nederland en de vele regels in Nederland niet. U zult ze veel moeten begeleiden. Dat kost veel tijd, soms wel 20 uur per week.
 • Oekraïense vluchtelingen krijgen leefgeld vanuit de gemeente, zolang zij geen werk hebben. Een deel van het leefgeld kunnen zij besteden aan voedsel- en woonkosten. U kunt met uw gasten een vergoeding afspreken voor maaltijden en woonkosten. Is deze vergoeding voor u voldoende om de extra kosten te dragen?
 • Veel huisartsen nemen geen nieuwe patiënten aan. Vraag voordat u opvang aanbiedt bij uw huisarts of hij/zij bereid is zorg te verlenen aan uw gast(en) als dat nodig is.
 • Ook veel tandartspraktijken nemen geen patiënten aan. Vraag voordat uw opvang aanbiedt aan uw tandarts of hij/zij bereid is zorg te verlenen aan uw gast(en) als dat nodig is.
 • Komen er schoolgaande kinderen bij u thuis? Vraag van tevoren of de kinderen terecht kunnen bij de school.
 • Hebben de kinderen kinderopvang nodig? Vraag van tevoren of de kinderen terecht kunnen bij het kinderopvangcentrum in de buurt.

Via RefugeeHomeNL gaat u het samenwonen aan voor een periode van 3 maanden. U kunt uw woonruimte ook langer aanbieden.

Nee, er is geen vergoeding beschikbaar voor particulieren die mensen thuis opvangen. 
Vluchtelingen krijgen elke maand leefgeld. Dat is een vergoeding voor voedsel, persoonlijke uitgaven en woonruimte. Vanuit dit leefgeld kunnen ze eventueel voor de woonruimte of voor maaltijden betalen. U kunt dit zelf met uw gasten afspreken. Kijk voordat u woonruimte aanbiedt of deze vergoeding voor u voldoende is om de extra kosten te dekken.

Oekraïense vluchtelingen worden gezien als EU-inwoners (door het assimilatieverdrag) én zijn vluchteling. Dat is een status die we sinds de Tweede Wereldoorlog niet kennen. De rechten en plichten die bij deze status horen, moeten vaak nog worden vastgesteld. Dat kost tijd. Vervolgens moet de gemeente deze nieuwe regels uitvoeren. Ook dat kost tijd.

Ja, een wijkteam van de gemeente Rotterdam kan u en uw gasten helpen bij bepaalde vragen. Neem daarvoor contact op met wijkteamoekraineMO@rotterdam.nl.

Oekraïense vluchtelingen die ingeschreven zijn bij de gemeente Rotterdam kunnen net als alle Rotterdammers een Rotterdampas kopen. Om in aanmerking te komen voor het minima-reductietarief van € 5 is een bewijs van laag inkomen nodig. Dit kan bijvoorbeeld een bewijs van leefgeld zijn, zoals de BNG-pas. Deze kunnen zij samen met hun paspoort tonen bij een van de verkooppunten. Kijk op de website van de Rotterdampas voor de verkooppunten.

Oekraïense kinderen van 0 tot en met 17 jaar kunnen gebruik maken van het Jeugdfonds Sport en Cultuur Rotterdam. Dit fonds betaalt de contributie/het lesgeld voor kinderen en jongeren van 0 tot en met 17 jaar uit gezinnen waar te weinig geld is voor een sportclub, muziek- of dansles, schilderen, theaterschool of een andere creatieve cursus. Kijk op de website hoe u de vergoeding kunt aanvragen. 


Nee, als u een vluchteling in huis neemt heeft dat geen gevolgen voor uw bijstandsuitkering. Dit betekent dat de kostendelersnorm niet wordt toegepast, zolang het gaat om een tijdelijk verblijf. Wel is het belangrijk om het te melden bij uw inkomensconsulent. De opvang heeft dit jaar (2022) ook geen negatieve gevolgen voor de gemeentelijke heffingen (zoals afvalstoffen- of rioolbelasting) en toeslagen. Hoe dat volgend jaar is, zoeken we nog uit.

Particuliere woonruimte aanbieden gebeurt op vrijwillige basis. U kunt hier met uw gasten goede afspraken over maken. Als het logeren niet meer gaat, neem contact op met de gemeente via hulpoekraine@rotterdam.nl

 

Hulpaanbod

Kijk op het platform Zorgzaam010 wat u kunt doen om te helpen.

Kijk op Refugeehelp.com wat u kunt doen om te helpen.

De Oekraïense Gemeenschap Nederland helpt Oekraïense vluchtelingen in Nederland en in Rotterdam. Op hun website staat meer informatie hoe u hen financieel kunt steunen.

Helaas is op de opvangplekken geen ruimte om spullen in ontvangst te nemen.

U kunt eventueel spullen afgeven bij de Oekraïense gemeenschap in Nederland op Doklaan 21, openingstijden:

 • maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 19.00 uur
 • zaterdag en zondag van 12.00 tot 18.00 uur.

De organisatie is te druk om telefoontjes op te nemen. Liever niet meer bellen!

Vluchtelingen uit Oekraïne mogen minimaal 1 jaar in Nederland verblijven zonder visum. Met deze verblijfstatus kunt u Oekraïense vluchtelingen in dienst nemen zonder een werkvergunning. Wel moet u een melding maken bij het UWV.

Meer informatie voor werkgevers die vluchtelingen in dienst willen nemen:

Voor Oekraïense vluchtelingen - opvang

Vluchtelingen uit Oekraïne die opvang zoeken in Rotterdam: alle bedden in de gemeentelijke opvanglocaties in de regio Rotterdam-Rijnmond zijn op dit moment bezet. Als u zich meldt bij de noodopvanglocatie Max Euwelaan 1, Rotterdam, zoeken we voor u een opvangplek elders in Nederland.

Als u zich meldt voor opvang, kijkt de gemeente waar er plek is voor u is. Dat is buiten de regio Rotterdam, omdat de bedden in de opvanglocaties in Rotterdam bezet zijn. U kunt helaas niet zelf kiezen in welke gemeente u opgevangen wordt.

Uiteraard kunt u ook zelfstandig uw opvang regelen. De eventuele kosten van de opvang zijn dan voor uw eigen rekening.

Sinds het ontstaan van de oorlog in Oekraine hebben veel Rotterdammers laten zien dat zij vluchtelingen, zoals u, een warm hart toedragen. Sommige hebben zich aangemeld als vrijwilliger bij een opvanglocatie. Anderen hebben spullen of geld ingezameld. En weer anderen, zoals het gezin waarbij u woont, hebben woonruimte aangeboden.

U woont nu bij een Rotterdams gastgezin. Dat vraagt aanpassen en begrip voor elkaar hebben. Van u en uw gastgezin. Het is goed om samen afspraken te maken over hoe u samenleeft. En over hoe u bijdraagt in het huishouden van het gastgezin.

Woont u al wat langer bij een gastgezin? Dan is het goed om de gemaakte afspraken regelmatig te bespreken. Passen de afspraken nog bij wat u en uw gastgezin prettig vinden? Misschien zijn er nieuwe afspraken nodig? 

U kunt op allerlei manieren bijdragen aan het gastgezin. Door te helpen in het huishouden bijvoorbeeld. En ook door een financiële bijdrage in de extra kosten die het gastgezin voor u maakt.

Hieronder staat een lijst met onderwerpen waarover u samen afspraken kunt maken. Misschien gelden niet alle onderwerpen voor uw situatie. Sla ze dan over. En zet eventueel andere onderwerpen die bij uw situatie passen nog op de lijst.

Bespreekpunten

 • Eten
  • Koken: wie kookt wanneer? Samen of apart eten? Vaste eettijden of wisselende tijden?
  • Boodschappen: samen of apart? Vaste momenten in de week?
 • Slapen
  • Wie slaapt waar?
  • Vaste tijden voor rust in huis voor werk, school en uitslapen?
 • Badkamer
  • Wie gebruikt deze, wanneer en hoe lang?
 • Werk of school
  • Wie op welke dagen en op welke tijden?
 • Ontspannen
  • Gebruik media (tv, internet, streamingdiensten etc.) en computer.
  • Gebruik spullen in/om het huis voor recreatie, bijvoorbeeld (computer)spelletjes, speelgoed en fietsen.
  • Sport op welke dagen en op welke tijden?
  • Vakantie: wie gaat er wanneer op vakantie en wat spreken we daarover af?
 • Privacy
  • Welke ruimtes of kamers zijn privé? Waar mag iedereen komen en op welke momenten?
  • Gasten ontvangen ja of nee? Hoeveel gasten? Op welke momenten? En hoelang kunnen gasten blijven?
 • Huishouden
  • Sleutel - wie heeft een sleutel?
  • Opruimen en schoonmaken keuken, badkamer, slaapkamers en gezamenlijke ruimtes.
  • Wassen (kleding, handdoeken, beddengoed).
  • Wat te doen bij schade in of aan het huis (verzekering).
  • Gebruik elektra, gas en water.
  • Huisdieren.
 • Omgaan met elkaar
  • Kinderen corrigeren ja/nee.
  • Direct aanspreken ja/nee.
  • Altijd beschikbaar ja/nee.
  • Wat te doen bij ziekte (corona bijvoorbeeld).
  • Vaste bijpraatmomenten.
  • Vaste momenten om gemaakte afspraken in deze overeenkomst te bespreken.
 • Als u 2 of minder nachten weggaat, meldt dit dan bij de locatiemanager. Uw kamer blijft voor u beschikbaar.
 • Als u meer dan 2 nachten weggaat, moet u met de locatiemanager overleggen wanneer u weer terugkomt. De locatiemanager bekijkt of uw kamer voor u beschikbaar blijft.
 • Blijft u langer dan 1 nacht weg en de locatiemanager is niet op de hoogte, dan kán de manager besluiten uw kamer beschikbaar te stellen voor opvang van andere vluchtelingen.

U kunt visumvrij door Europa (en dus ook naar Nederland) reizen dankzij een verdrag met de Europese Unie. Met een biometrisch paspoort mag u minimaal 1 jaar in ons land verblijven. U hoeft zich dus geen zorgen te maken over uw verblijfsrecht.

Meer informatie over uw rechten in Nederland:

Op Dienst Terugkeer en Vertrek vindt u meer informatie over mogelijke hulp bij het terugkeren naar Oekraïne.

Het IOM (International Organisation of Migration) geeft informatie en advies en kan u helpen bij uw terugkeer naar uw land van herkomst.

Bel met: 088 746 44 66.

Zij spreken verschillende talen.

Huisdier mee vanuit Oekraïne of Rusland? Ga naar een dierenarts en zorg dat uw huisdier is ingeënt tegen Hondsdolheid (rabiës). Kijk hier wat u nog meer moet regelen: www.nvwa.nl/oekraine.

Er is een landelijk meldpunt waar hulp aangevraagd kan worden voor de huisdieren van Oekraïense vluchtelingen. Denk aan hulp met bijvoorbeeld vaccinaties, medische hulp en praktische zaken zoals mandjes, voer of tijdelijk onderdak.

Voor hulpvragen kunt u bellen met telefoon 088 - 811 33 33 (van maandag tot en met vrijdag 9.00-17.00 uur) of stuur een e-mail naar info@hulpvoordierenuitoekraine.nl.

Zorg

Als het levensbedreigend is, belt u 112. U wordt dan doorgeschakeld naar een meldkamer van de politie, ambulance en brandweer.

Voor spoedeisende hulp kunt u terecht bij Erasmus MC of Sint Franciscus Gasthuis (Noordoever) of Maasstad of Ikazia ziekenhuis (op de Zuidoever).

Verblijft u in een gemeentelijke opvanglocatie, dan kunt u ook naar de locatiemanager of verpleegkundige gaan.

Als u in een gemeentelijke opvanglocatie verblijft, meld u dan bij de locatiemanager, verpleegkundige of beveiliging. Zij kunnen dan voor u contact opnemen met de huisartsenpost.

Als u bij een particulier verblijft, belt u zelf met de huisartsenpost.

Nee, per 1 juli 2022 treedt de Regeling Medische zorg Ontheemden uit Oekraïne (RMO) in werking. Uw zorgverlener kan daardoor de vergoeding van medische zorg eenvoudiger declareren.

Heeft u al een zorgverzekering? Vanaf 1 augustus heeft u geen zorgverzekering meer nodig om medische zorg te ontvangen, omdat u onder de RMO valt.

Meer informatie over deze regeling vindt u op RefugeeHelp - Gezondheidszorg - Zorgverzekering.

Het voorschrijven van medicijnen gebeurt door een arts. De arts schrijft een recept voor, deze kan bij de apotheek worden opgehaald.

Als u in een gemeentelijke opvanglocatie verblijft, kunt u naar de locatiemanager of de verpleegkundige als die aanwezig is.
Verblijft u bij een particulier, dan kunt u zelf contact opnemen met een verloskundige praktijk in de buurt.

U kunt een zelftest doen. Deze zijn te koop in supermarkten, drogisterijen en apotheken. Informeer de locatiemanager of verpleegkundige als die aanwezig is. Als u positief test is het belangrijk dat u in isolatie gaat.

Als u in een gemeentelijke opvanglocatie verblijft, hoeft u dat niet zelf te doen. Als u een zorgvraag heeft, meld u zich bij de locatiemanager of de verpleegkundige.  
Verblijft u bij een particulier? Dan kunt u naar de huisarts van het gastgezin.

Bij klachten kunt u zonder verwijzing naar een tandarts in de buurt van uw opvanglocatie. Alleen bij acute klachten is een vergoeding tot € 250 vanuit de Regeling Medische zorg Ontheemden (RMO) mogelijk.

Kinderen van 0 tot 18 jaar zijn hierop een uitzondering. De tandartskosten voor hen worden gedekt door de subsidieregeling.

Doordat de tandartszorg in Nederland onder druk staat moet u soms wachten.

U kunt contact opnemen met het Centrum voor jeugd en gezin (CJG). Bel naar 088 - 20 10 000 of kijk op CJG Rijnmond.

U kunt terecht bij GGDRotterdamRijnmond.nl of bij het Rode Kruis. Stuur uw vraag in een Whatsapp-bericht naar 06 - 48 15 80 53 met uw naam en telefoonnummer. U kunt ook een spraakbericht inspreken. Het Rode Kruis geeft in uw eigen taal antwoord.

Voor vragen over corona kunt u terecht bij Vragenovercorona.nl.

Voor vragen over over infectiezieken, tuberculose, vaccinaties en bevolkingsonderzoeken kunt u terecht bij Informatie voor vluchtelingen uit Oekraïne | RIVM.

Op alle GGD-vaccinatielocaties kunt u zonder afspraak, gratis de 1e, 2e, of boosterprik krijgen. Neemt u een geldig ID-bewijs mee. Let op: locaties zijn niet alle dagen van de week open. Kijk voor actuele informatie op:

Registratie (BRP)

Verblijft u op dit moment in een hotel, boot of een van de andere gemeentelijke opvanglocaties? U hoeft niets te doen. De gemeente komt langs om uw registratie in orde te maken.

Heeft u zelf uw opvang geregeld, bijvoorbeeld bij een gastgezin, familie of vrienden? Dan kunt u zich zonder afspraak registreren bij de volgende publiekslocaties:

Aanmelden kan tussen 9.00 en 17.00 uur. Let op, vrijdag sluit de balie om 17.00 uur.

Er gelden de volgende voorwaarden:

 1. U moet de Oekraïense nationaliteit hebben.
 2. U moet een geldig internationaal paspoort meenemen
 3. Indien beschikbaar neemt u geboorteaktes, huwelijksakte en/of scheidingsakte van al uw gezinsleden mee
 4. U moet dit inschrijfformulier invullen (pdf). Of dit formulier in het Oekraïens (pdf).
 5. Uw gastheer/vrouw moet dit formulier invullen (pdf), met een kopie van zijn/haar legitimatiebewijs.

Voldoet u niet aan deze voorwaarden, dan moet u wachten tot nadere informatie. Wij informeren u via deze webpagina.

Oekraïners kunnen ook in het Oekraïens Huis aan de Pleinweg 196a een afspraak maken om zich volgende week te registreren. Voor hen gelden dezelfde voorwaarden als hierboven beschreven.

Door u te registreren in de BRP, heeft u recht op bepaalde voorzieningen in Nederland. Zoals onderdak, levensonderhoud, medische zorg en onderwijs. De gemeente deelt uw persoonsgegevens niet met andere (internationale) overheden.

Dit bewijs is een sticker in uw paspoort of op een los papier. Soms krijgt u een pasje (O-document). De sticker laat zien dat u tot 4 maart 2023 in Nederland mag zijn. Zonder dit bewijs mag u niet wonen of werken in Nederland.

U kunt via de IND een afspraak maken om de sticker te halen. De dichtstbijzijnde locatie is De Broodfabriek aan de Volmerlaan 12 in Rijswijk.

Meer informatie over het verblijfsbewijs en het maken van een afspraak vindt u op de site van de IND.

Als u verhuist van een gastgezin of particuliere opvang naar een gemeentelijke opvanglocatie, dan moet u uw verhuizing doorgeven. Ook als u vanuit een gemeentelijke opvang locatie naar particuliere opvang verhuist, moet u uw verhuizing doorgeven. Als u in Rotterdam verhuist, naar een andere stad verhuist of vertrekt naar het buitenland dan moet u dat melden bij de gemeente.

Hieronder leggen wij u uit wat u in welke situatie moet doen. Bij de opvanglocaties en bij het Oekraïense Huis liggen formulieren die u kunt invullen. Een medewerker kan u hierbij helpen.

Als u naar een andere gemeente verhuist, meldt u zich in de nieuwe gemeente om uw verhuizing door te geven. Uw inschrijving bij BRP (Basisregistratie Personen) blijft ongewijzigd.

Verhuist u naar het buitenland, dan moet u zich bij de gemeente Rotterdam laten uitschrijven. Uw inschrijving bij BRP (Basisregistratie Personen) vervalt.

Leefgeld

Als u bij een gemeentelijke opvanglocatie of een gastgezin verblijft, krijgt u elke maand leefgeld. U moet zich dan inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP). Hoe u dat doet, leest u onder de vraag: Hoe kan ik mij registreren in Nederland?

Zo’n 5 werkdagen na uw inschrijving, is uw registratie in de BRP zichtbaar. Zodra de registratie zichtbaar is, krijgt u binnen 7 werkdagen een uitnodiging om een speciale bankpas op te halen.

Op deze speciale bankpas storten wij uw leefgeld. Het duurt dus iets meer dan 2 weken na uw inschrijving in de BRP voordat u leefgeld krijgt.

We zetten het leefgeld iedere 5e van de maand op uw pas. Als u zich later in de maand in Rotterdam inschrijft, wordt de uitkering naar rato berekend en direct betaald.

U kunt uw leefgeld ook laten storten op een persoonlijke bankrekening. U moet dan wel een Nederlandse bankrekening hebben of deze openen.

In de tabel ziet u welk bedrag u krijgt per maand. Het bedrag is opgebouwd uit budgetten voor voeding, persoonlijke uitgaven en woonkosten. Het leefgeld voor minderjarige kinderen worden aan de ouder uitbetaald en op zijn/haar pas gezet.

Bedragen leefgeld (per persoon per maand)
  Voeding Persoonlijke uitgaven Woonkosten Totaal
Personen in de gemeentelijke opvanglocaties met volpension - 55 euro - 55 euro
Personen in de gemeentelijke opvanglocaties zonder volpension 205 euro 55 euro - 260 euro
Personen in een gasthuishouden (meerderjarig) 205 euro 55 euro 215 euro 475 euro
Personen in een gasthuishouden (minderjarig) 205 euro 55 euro 55 euro 315 euro

Nee, u kunt alleen komen als u een uitnodigingsbrief heeft gekregen. U kunt niet zelf een afspraak maken.

Nee, dat kan helaas nog niet. We werken aan een oplossing. Tot die tijd is het heel belangrijk dat u zelf komt op het tijdstip dat in de brief staat. Zo krijgt u op tijd de bankpas en het leefgeld.

Nee, de pas kan alleen door u zelf opgehaald worden.

Heeft u een partner of kinderen? Dan kunt u alleen komen. Uw partner of kinderen hoeven dan niet mee te komen.

Een brief met BSN-nummer en een geldig identiteitsbewijs.

In de gemeentelijke opvanglocatie krijgt u maaltijden en een slaapplaats aangeboden van de gemeente. U heeft daarom geen recht op voeding- of woonkosten.

Nee, het is een speciale pas van de gemeente. De enige die geld op de pas kan storten is daarom ook de gemeente. Er kan maximaal 2000 euro op deze bankpas staan.

U kunt via Prepaid Saldo uw saldo opvragen door uw klantnummer en veiligheidscode in te voeren. Het klantnummer (10 cijfers) en de veiligheidscode (4 cijfers) staan op uw bankpas vermeld. Via de website kunt u ook uw transacties inzien.

Wanneer u de bankpas voor leefgeld kwijt bent, kunt u zich melden bij de stadswinkel in het stadhuis. Daar ontvangt u éénmalig een nieuwe bankpas. Het saldo van uw oude pas wordt automatisch na één werkdag op uw nieuwe pas overgezet. Hetzelfde geldt bij het kwijtraken en/of vergeten van uw pincode.

Als u een paar dagen de stad uit gaat, bijvoorbeeld voor vakantie of familiebezoek, hoeft u uw leefgeldpas niet in te leveren.

Geef het altijd aan ons door als uw situatie verandert. Dat doet u met het 'Wijzigingsformulier leefgeld'.

Verandert uw woonsituatie? Dan leest u onder Wanneer krijg ik leefgeld en hoeveel krijg ik? of de hoogte van uw leefgeld hierdoor verandert.  

Als u aan het werk gaat heeft u niet langer recht op leefgeld.

Het leefgeld is een noodvoorziening, bedoeld voor mensen die niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Het leefgeld stopt als u zelf kunt voorzien in uw levensbehoefte, bijvoorbeeld door betaald werk. Als u gaat werken, moet u dit doorgeven. Dit kan via het 'Wijzigingsformulier leefgeld'.

De gemeente Rotterdam stopt ook met het uitbetalen van leefgeld als u verhuist naar een andere gemeente in Nederland of vertrekt naar het buitenland. Verhuist u binnen Nederland, dan zal de nieuwe gemeente uw leefgeld gaan uitbetalen zodra u daar ingeschreven staat. Uw verhuizing geeft u door aan de gemeente Rotterdam. Hoe dat moet, leest u bij de vraag: 'Ik wil verhuizen, wat moet ik doen?'.  

Verwacht wordt dat de huidige regeling voor leefgeld loopt tot 1oktober 2022. Zodra dit officieel wordt, leest u dat op deze website.

Werk

 • In Rotterdam is een informeel (vaak gratis) aanbod in buurthuizen en bibliotheken. Er is ook een formeel aanbod van taalscholen waarvoor u moet betalen. Op www.beterintaal.nu/kaart vindt u het Rotterdamse taalaanbod.
 • NLTraining (landelijk) biedt voor iedereen vanaf 18 jaar gratis online taaltrajecten aan op verschillende niveaus. U kunt zich hier inschrijven. Bij de inschrijving is de volgende informatie van u nodig: BSN nummer, adres waar u verblijft in Nederland, e-mail en/of telefoon, het nummer van uw ID bewijs (bijvoorbeeld rijbewijs, (tijdelijke) verblijfsvergunning of reisdocument).

Ja, vanaf 1 april mogen vluchtelingen uit Oekraïne in Nederland werken. Hiervoor hoeft er geen werkvergunning aangevraagd te worden door de werkgever.
Wel heeft u een verblijfsbewijs nodig van de IND (Immigratie en Naturalisatiedienst). Zie ook: Staat u ingeschreven in de BRP? Haal dan uw officiële verblijfsbewijs van de IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst).

Lees meer over werk voor vluchtelingen op Rijksoverheid.nl.

Ja, in het Oekraïne Huis aan de Pleinweg 196a kunt u langs bij Hallo Werk. Daar kunt u informatie krijgen over werken in Nederland.

 • Informatiepunt Pleinweg 196a:
  open op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 10.00 tot 16.00 uur.

Hallo Werk is een platform dat werkzoekenden en werkgevers direct met elkaar in contact brengt. Met een profiel op Hallo Werk vergroot u de kans om werk te vinden.

Op RefugeeHelp vindt u meer informatie over het vinden van werk.

Op betaalvereniging.nl/oekraine vindt u meer informatie over hoe u een betaalrekening bij een bank opent.

Als u een eigen bankrekening geopend hebt, moet u uw bankrekeningnummer doorgeven aan de gemeente. Vul hiervoor het 'Wijzigingsformulier bankrekening' in.

Nee, het hebben van betaald werk heeft geen gevolgen voor het verblijf in een gemeentelijke opvanglocatie.

Wanneer u betaald werk hebt, stopt alleen de verstrekking van het leefgeld. Andere redenen voor het stoppen van het leefgeld leest u onder: Wanneer stopt de verstrekking van het leefgeld?

Als u gaat werken, moet u dit doorgeven. Dit kan via het ‘Wijzigingsformulier leefgeld’.

Als iemand uit uw gezin gaat werken dan blijft het leefgeld voor de overige gezinsleden gewoon doorlopen. Degene die gaat werken geeft dit door aan hulpoekraine@rotterdam.nl of bij de publiekslocatie in het Stadhuis. Het leefgeld wordt de volgende maand gestopt.

Onderwijs en kinderopvang

Het nieuwe schooljaar 2022-2023 start op maandag 22 augustus. Dan gaan Oekraïense leerlingen van 4 tot 18 jaar naar school in Rotterdam.

Oekraïense leerlingen van 4-12 jaar gaan naar het primair onderwijs. Kinderen van 6-12 jaar krijgen daar ongeveer een jaar zogeheten Nieuwkomersonderwijs. Ze leren de Nederlandse taal en cultuur. Het onderwijs is aangevuld met Oekraïens vakonderwijs (zoals taal, rekenen)
Leerlingen van 12-16 jaar gaan naar het voortgezet onderwijs. In een schakelklas met nieuwkomers leren ze in ongeveer 2 jaar de Nederlandse taal en cultuur. In het voortgezet onderwijs is Oekraïens onderwijs een naschools aanbod.
Na het Nieuwkomersonderwijs stromen leerlingen door naar het Nederlandse onderwijs, afhankelijk van de verblijfsduur van de vluchtelingen.

Leerlingen van 5 tot 16 jaar zijn in Nederland leerplichtig. Leerlingen van 16 tot 18 jaar zijn verplicht een startkwalificatie te halen. Dit staat in de Leerplichtwet.

Er is één tijdelijke onderwijsvoorziening voor Oekraïense kinderen:

Schakelschool ‘De Gaffel’. Toni Koopmanplein 114 in het Oude Westen. Voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Op 22 augustus starten hier de schoollessen weer. Lestijden: maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 14 uur (woensdag tot 13 uur).

Uw kind moet ingeschreven staan in de BRP. Hoe u dat doet, leest u onder de vraag: Hoe kan ik mij registreren in Nederland?

Aanmelden bij de centrale schoollocatie, Basisschool De Gaffel (gesloten tot en met 21 augustus)

 • vanaf 22 augustus op locatie aan het Toni Koopmanplein 114
 • of per e-mail naar info@gaffelschool.nl

De Gaffel is voor kinderen van 4-12 jaar.

Gaat uw kind al naar Nieuwkomersonderwijs of naar een reguliere school in de buurt? Dan kan uw kind hier gewoon aangemeld blijven. Dit geldt ook voor het VO Nieuwkomersonderwijs.

0-4 jarigen:

 • Tot en met eind september zijn ouders en kinderen 3 ochtenden (maandag, woensdag, vrijdag) van 9 tot 11 uur welkom op complex 'De Weelde' tegenover het cruiseschip 'De Volendam'. Er is capaciteit voor 50 personen. Hier kunnen kinderen onder toezicht van hun ouder(s) samen spelen.
 • Instroom bij reguliere kinderopvang als er plek is.

2-4 jarigen:

 • Rotterdamse peuteropvang (16 uur per week, gratis, aanmelden bij aanbieder).

4-5 jarigen:

 • Voor 4-5 jarigen wordt vanaf 22 augustus naar plek gezocht op reguliere Nederlandse scholen.

4-12 jarigen:

 • Voorschoolse (VSO) en buitenschoolse opvang (BSO). Instroom bij reguliere kinderopvang als er plek is.

Deze groep kan zich via de volgende websites aanmelden voor onderwijs. Het schooljaar 2022-2023 begint op donderdag 1 september 2022.  

Om toegang te krijgen tot Voortgezet Onderwijs (VO) Nieuwkomersonderwijs moet uw kind (in de leeftijd van 12 tot en met 19 jaar) zich laten testen. Heeft uw kind deze test nog niet gedaan? U kunt zich aanmelden met het formulier:

Deze testen worden eind augustus weer afgenomen.

De testen worden afgenomen door Koers VO en duren een uur. De test bepaalt het niveau van de leerling en aansluitend volgt een schooladvies. Hierbij wordt ook gekeken naar uw verblijfslocatie. Met dit schooladvies kunnen ouders de leerling aanmelden en inschrijven voor VO . Dit is mogelijk vanaf 22 augustus.

Nieuwkomersonderwijs, dat start na de zomervakantie op 22 augustus bij De Gaffel aan het Toni Koopmanplein 114.

 • De Gaffel: Tram 21 en 24 vanaf halte Hogenbanweg. Uitstappen halte Tiendplein en dan nog 5 minuten lopen.

Per leerling wordt er gekeken naar de vervoerskosten. U krijgt hierover een vervoersvoorstel van ons.

In Nederland zijn alle kinderen vanaf 5 jaar verplicht om naar school te gaan. Voor kinderen uit bijvoorbeeld de Oekraïne hebben we het Nieuwkomersonderwijs. Wilt u hierop aanvullend uw kind nog thuisonderwijs is dit natuurlijk mogelijk.

Het ministerie van Onderwijs van Oekraïne heeft een schema van lessen gemaakt voor de klassen 1-11:

Ja, dit is mogelijk. In het najaar wordt er een besluit verwacht over de tegemoetkoming in de studiekosten en de studiefinanciering. Zodra daar meer informatie over is, kunt u dat lezen op de website van het Universitair Asiel Fonds (UAF).

Studenten kunnen zich nu inschrijven bij de universiteit of hogeschool naar keuze. De kosten van de studie worden niet vergoed. Een aantal universiteiten en hogescholen hanteren wel een lager collegegeld tarief. Dit verschilt per opleiding. U kunt zich oriënteren via de websites van de universiteiten en hogescholen.

Overig

Sinds 18 maart is er op de Pleinweg 196a in Rotterdam op werkdagen van 10.00 tot 18.00 uur een plek geopend waar Oekraïense vluchtelingen elkaar kunnen ontmoeten. Er zijn vrijwilligers uit de Oekraïense gemeenschap binnen Nederland aanwezig. Op werkdagen is er van 10.00 tot 17.00 uur een medewerker van de gemeente aanwezig die vragen kan beantwoorden over financiën, zorg en scholing.

Er zijn verschillende landelijke en lokale stichtingen voor Oekraïners in Nederland.

In Nederland kunt u sommige zaken (alleen) online regelen. Zoals inschrijven in het onderwijs, bankzaken regelen, aangifte doen bij de politie of een afspraak maken met de gemeente. Om in te loggen bij de websites van deze organisaties heeft u een DigiD nodig. Dit is een soort digitaal paspoort waarmee u zich veilig kunt identificeren. Uw persoonlijke gegevens blijven goed beschermd. Als u een BSN-nummer heeft, kunt u hier een DigiD aanmaken.

Vanaf 15 juni 2022 kunnen Oekraïners in Nederland eenmalig maximaal 10.000 contante hryvnia omwisselen. U kunt hiervoor terecht bij GWK Travelex. Meer informatie vindt u op refugeehelp.nl/cash.

Per 1 juni 2022: geen vrij reizen meer in het OV in Nederland. U heeft een geldig vervoerbewijs nodig.

Gratis lang parkeren kan op de P+R Beverwaard (Edo Bergsmaweg). Vanuit de P+R locatie kunt u met tramlijn 23 terug naar het centrum.

Op de kaart Parkeren in Rotterdam vindt u overige parkeerplekken in de stad. De meeste P+R-plekken zijn 72 uur gratis als u met het OV verder reist.

Er is een gratis vertaalwebsite Pryv.it ('Hallo, hoe gaat het ermee' in het Oekraïens). De tool is gratis beschikbaar op de website er hoeft geen app voor gedownload te worden. Met de tool kunt u gesprekken en berichten in het Nederlands, Engels en Oekraïens direct vertalen. Op de website Pryvit - Spreek iedere taal is te lezen hoe de tool werkt.

De communicatiekaart met pictogrammen, Nederlandse en Oekraïense woorden (pdf, niet digitaal toegankelijk) kan u ook helpen tijdens een gesprek.

Meer informatie

Veel mensen bieden hulp, maar helaas is niet iedereen te vertrouwen. Daarom is het belangrijk om alert te zijn op een aantal punten. Deze zijn hier te lezen:

Op Refugeehelp.com vindt u meer informatie voor Oekraïense vluchtelingen. Vragen aan de gemeente kunt u mailen naar hulpoekraine@rotterdam.nl.

Op de pagina Nieuw in Rotterdam vindt u meer informatie voor nieuwkomers. Gebruik de Google Translate knop rechts bovenaan de pagina om de pagina te vertalen.