Rotterdam vangt Oekraïense vluchtelingen op
Gepubliceerd op: 04-03-2022
Geprint op: 16-05-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/vluchtelingen-oekraine/
Ga naar de hoofdinhoud

In de regio Rotterdam-Rijnmond zijn in totaal 3.400 opvangplekken, waarvan Rotterdam het grootste deel voor haar rekening neemt.

Melden voor opvang

Vluchtelingen uit Oekraïne die opvang zoeken in Rotterdam: alle bedden in de gemeentelijke opvanglocaties in de regio Rotterdam-Rijnmond zijn op dit moment bezet. Als u zich meldt bij de noodopvanglocatie Max Euwelaan 1, Rotterdam, zoeken we voor u een opvangplek elders in Nederland.

Ontmoetingsplek 'Oekraïens Huis'

De gemeente Rotterdam heeft een ontmoetingsplek gecreëerd voor Oekraïense vluchtelingen in Rotterdam. Hier kunnen vluchtelingen samenkomen in een huiselijke omgeving. Ook is er een Vraagwijzer waar Oekraïners in Rotterdam terecht kunnen met vragen over bijvoorbeeld financiën, zorg en scholing. Lees hier meer over de ontmoetingsplek.

Oekraïens Huis
Pleinweg 196 a
Open: vanaf vrijdag 18 maart op werkdagen van 10.00 tot 18.00 uur.
De Vraagwijzer is vanaf vrijdag 18 maart open op werkdagen van 10.00 tot 17.00 uur.

Opvang Oekraïense vluchtelingen in Rotterdam Rijnmond

De skyline van Rotterdam.

Opvang in Rotterdam

Een uitgestoken hand met een hart erboven.

Hulpaanbod

Een uitgestoken hand met een huisje erin.

Woonaanbod

Informatie voor vluchtelingen

Stapelbedden onder een dak.

Opvang

Een ziekenhuis, een gebouw met een rood kruis erop,

Zorg

Een formulier met daarop BRP.

Registratie

Een aktentas.

Werk

Een rugzak.

Onderwijs en kinderopvang

Een portemonnee met een euroteken erop.

Leefgeld

Tekstballonnen.

Overige vragen

Opvang in Rotterdam

De gemeente heeft zo’n 2000 bedden in gemeentelijke locaties. Ruim 800 vluchtelingen in Rotterdam verblijven bij particulieren thuis.

Op dit moment zijn alle gemeentelijke opvangplekken bezet. Oekraïense vluchtelingen kunnen zich voor opvang melden bij de noodopvanglocatie van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR) op de Max Euwelaan 1. Zij krijgen op de Max Euwelaan wat te eten en te drinken en er wordt gekeken of er medische hulp nodig is. Als het nodig is, kunnen ze even rusten. Vervolgens zoekt de VRR, in samenwerking met het Landelijk Coördinatiecentrum Vluchtelingen Spreiding (LCVS), een opvangplek elders in het land.

Intussen zetten de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en de gemeenten de zoektocht naar langdurige opvangplekken in de regio voort.

Het Rijk heeft in maart aan alle 25 veiligheidsregio's gevraagd minimaal 2.000 plekken per regio beschikbaar te stellen zodat Nederland in totaal 50.000 vluchtelingen kan opvangen.

In de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond neemt Rotterdam 1.000 plekken voor haar rekening. In april heeft het Rijk bepaald dat er nog 25.000 plekken in Nederland bij moeten komen. Hoe die plekken over de gemeenten wordt verdeeld, is nog onbekend.

Op verzoek van het Rijk heeft de gemeente het aanbod van de HAL aanvaard om op dit schip 1.400 vluchtelingen op te vangen. Deze extra opvangcapaciteit biedt de overheid en marktpartijen de tijd om duurzamere opvang en huisvesting te realiseren. Ook met het oog op de toekomst en het tekort aan passende woningen op de huizenmarkt.

Rotterdam vangt al meer Oekraïense vluchtelingen op dan de opdracht van 1000 plekken. De regio Rotterdam-Rijnmond kan opschalen om meer vluchtelingen op te nemen. Dat hangt af van de ontwikkelingen in Oekraïne en het aantal vluchtelingen dat naar Nederland komt.

Dat is afhankelijk van de ontwikkelingen in Oekraïne.

Afhankelijk van het aanbod kan een aantal vluchtelingen gebruik maken van het particuliere woonaanbod van Rotterdammers. Hiervoor werkt de gemeente samen met Takecarebnb.

Woningaanbod

Gemeenten werken samen met Takecarebnb. Bij deze organisatie kunt u uw woonruimte aanbieden door een aanmeldformulier in te vullen. Takecarebnb neemt dan contact met u op voor een screening. Als uw woonruimte geschikt en nodig is, zullen zij u matchen met de vluchtelingen. Takecarebnb heeft nu veel aanbod. Het kan even duren voordat u gescreend wordt. Ga naar Takecarebnb.org/gastgezin om u aan te melden.

De gemeente en Veiligheidsregio inventariseren nu het aanbod. U hoeft nog even niets te doen. Zodra er meer bekend is, laten we het u weten.

Vooral het aanbod van zelfstandige woonruimte is welkom (airbnb-locaties, bed&breakfasts en vakantiewoningen), zodat vluchtelingen daar wat langer zelfstandig kunnen verblijven.

U kunt zelf met de Oekraïeners afspreken hoe lang u de woonruimte aanbiedt. Voor de vluchtelingen is het prettig dat zij er langdurig gebruik van kunnen maken, zolang de situatie in Oekraïne onzeker is.

Nee, er is geen vergoeding beschikbaar voor particulieren die mensen thuis opvangen. 

Vluchtelingen krijgen elke maand leefgeld. Dat is een vergoeding voor voedsel, persoonlijke uitgaven en woonruimte. Vanuit dit leefgeld kunnen ze eventueel voor de woonruimte of voor maaltijden betalen. U kunt dit zelf met uw gasten afspreken.  

Particuliere woonruimte aanbieden gebeurt op vrijwillige basis. U kunt hier met uw gasten goede afspraken over maken. Neem contact op met de gemeente als het logeren niet meer gaat.

Nee, als u een vluchteling in huis neemt heeft dat geen gevolgen voor uw bijstandsuitkering. Dit betekent dat de kostendelersnorm niet wordt toegepast, zolang het gaat om een tijdelijk verblijf. Wel is het belangrijk om het te melden bij uw inkomensconsulent.

De gemeenten zijn vooral op zoek naar zelfstandige woonruimten voor vluchtelingen, zodat ze daar wat langer zelfstandig kunnen verblijven.

Hulpaanbod

Kijk op het platform Zorgzaam010 wat u kunt doen om te helpen.

Kijk op Refugeehelp.com wat u kunt doen om te helpen.

De Oekraïense Gemeenschap Nederland helpt Oekraïense vluchtelingen in Nederland en in Rotterdam. Op hun website staat meer informatie hoe u hen financieel kunt steunen.

Helaas is op de opvangplekken geen ruimte om spullen in ontvangst te nemen.

U kunt eventueel spullen afgeven bij de Oekraïense gemeenschap in Nederland op Doklaan 21, openingstijden:

 • maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 19.00 uur
 • zaterdag en zondag van 12.00 tot 18.00 uur.

De organisatie is te druk om telefoontjes op te nemen. Liever niet meer bellen!

Vluchtelingen uit Oekraïne mogen minimaal 1 jaar in Nederland verblijven zonder visum. Met deze verblijfstatus kunt u Oekraïense vluchtelingen in dienst nemen zonder een werkvergunning. Wel moet u een melding maken bij het UWV.

Meer informatie voor werkgevers die vluchtelingen in dienst willen nemen:

Voor Oekraïense vluchtelingen - opvang

Vluchtelingen uit Oekraïne die opvang zoeken in Rotterdam: alle bedden in de gemeentelijke opvanglocaties in de regio Rotterdam-Rijnmond zijn op dit moment bezet. Als u zich meldt bij de noodopvanglocatie Max Euwelaan 1, Rotterdam, zoeken we voor u een opvangplek elders in Nederland.

Als u zich meldt voor opvang, kijkt de gemeente waar er plek is voor u is. Dat is buiten de regio Rotterdam, omdat de bedden in de opvanglocaties in Rotterdam bezet zijn. U kunt helaas niet zelf kiezen in welke gemeente u opgevangen wordt.

Uiteraard kunt u ook zelfstandig uw opvang regelen. De eventuele kosten van de opvang zijn dan voor uw eigen rekening.

U kunt visumvrij door Europa (en dus ook naar Nederland) reizen dankzij een verdrag met de Europese Unie. Met een biometrisch paspoort mag u minimaal 1 jaar in ons land verblijven. U hoeft zich dus geen zorgen te maken over uw verblijfsrecht.

Meer informatie over uw rechten in Nederland:

Er is een landelijk meldpunt waar hulp aangevraagd kan worden voor de huisdieren van Oekraïense vluchtelingen. Denk aan hulp met bijvoorbeeld vaccinaties, medische hulp en praktische zaken zoals mandjes, voer of tijdelijk onderdak.

Voor hulpvragen kunt u bellen met telefoon 088 - 811 33 33 (van maandag tot en met vrijdag 9.00-17.00 uur) of stuur een e-mail naar info@hulpvoordierenuitoekraine.nl.

Zorg

Uw medische zorg wordt vergoed via een subsidieregeling. Uw zorgverlener kan de medische kosten declareren.

Voor spoedeisende hulp kunt u terecht bij Erasmus MC of Sint Franciscus Gasthuis (Noordoever) of Maasstad of Ikazia ziekenhuis (op de Zuidoever).

U kunt terecht bij GGDRotterdamRijnmond.nl of bij het Rode Kruis. Stuur uw vraag in een Whatsapp-bericht naar 06 - 48 15 80 53 met uw naam en telefoonnummer. U kunt ook een spraakbericht inspreken. Het Rode Kruis geeft in uw eigen taal antwoord.

Op alle GGD-vaccinatielocaties kunt u zonder afspraak, gratis de 1e, 2e, of boosterprik krijgen. Neemt u een geldig ID-bewijs mee. Let op: locaties zijn niet alle dagen van de week open. Kijk voor actuele informatie op:

Registratie (BRP)

Verblijft u op dit moment in een hotel, boot of een van de andere gemeentelijke opvanglocaties? U hoeft niets te doen. De gemeente komt langs om uw registratie in orde te maken.

Heeft u zelf uw opvang geregeld, bijvoorbeeld bij een gastgezin, familie of vrienden? Dan kunt u zich zonder afspraak registreren bij de volgende publiekslocaties:

Aanmelden kan tussen 9.00 en 17.00 uur. Let op, vrijdag sluit de balie om 17.00 uur.

Er gelden de volgende voorwaarden:

 1. U moet de Oekraïense nationaliteit hebben.
 2. U moet een geldig internationaal paspoort meenemen
 3. Indien beschikbaar neemt u geboorteaktes, huwelijksakte en/of scheidingsakte van al uw gezinsleden mee
 4. U moet dit inschrijfformulier invullen (pdf). Of dit formulier in het Oekraïens (pdf).
 5. Uw gastheer/vrouw moet dit formulier invullen (pdf), met een kopie van zijn/haar legitimatiebewijs.

Voldoet u niet aan deze voorwaarden, dan moet u wachten tot nadere informatie. Wij informeren u via deze webpagina.

Oekraïners kunnen ook in het Oekraïens Huis aan de Pleinweg 196a een afspraak maken om zich volgende week te registreren. Voor hen gelden dezelfde voorwaarden als hierboven beschreven.

Door u te registreren in de BRP, heeft u recht op bepaalde voorzieningen in Nederland. Zoals onderdak, levensonderhoud, medische zorg en onderwijs. De gemeente deelt uw persoonsgegevens niet met andere (internationale) overheden.

Als u verhuist van een gastgezin of particuliere opvang naar een gemeentelijke opvanglocatie, dan moet u uw verhuizing doorgeven.

Als u naar een andere gemeente verhuist, meldt u zich in de nieuwe gemeente om uw verhuizing door te geven. Uw inschrijving bij BRP (Basisregistratie Personen) blijft ongewijzigd.

Verhuist u naar het buitenland, dan moet u zich bij de gemeente Rotterdam laten uitschrijven. Uw inschrijving bij BRP (Basisregistratie Personen) vervalt.

Leefgeld

Als u bij een gastgezin verblijft, krijgt u elke maand leefgeld. U moet zich dan inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP). Hoe u dat doet, leest u onder de vraag: Hoe kan ik mij registreren in Nederland?

Na inschrijving krijgt u een speciale bankpas. Op deze speciale bankpas storten wij uw leefgeld. Met de bankpas kunt u betalen in winkels en geld opnemen bij een geldautomaat. Er kan maximaal 2000 euro op deze bankpas staan.

Oekraïeners die in een opvanglocatie van de gemeente verblijven, krijgen ook leefgeld. De gemeente komt bij de opvanglocatie langs om de bankpas te verstrekken. We maken de datum bekend via de locatiemanager van uw verblijf. U heeft hiervoor uw gegevens van de BRP nodig en uw legitimatiebewijs.

We zetten het leefgeld iedere 1e van de maand op uw pas. Als u zich later in de maand in Rotterdam inschrijft, wordt de uitkering naar rato berekend en direct betaald.

In de tabel ziet u welk bedrag u krijgt per maand. Het bedrag is opgebouwd uit budgetten voor voeding, persoonlijke uitgaven en woonkosten. Het leefgeld voor minderjarige kinderen worden aan de ouder uitbetaald en op zijn/haar pas gezet.

Bedragen leefgeld (per persoon per maand)
  Voeding Persoonlijke uitgaven Woonkosten Totaal
Personen in de gemeentelijke opvanglocaties met volpension - 55 euro - 55 euro
Personen in de gemeentelijke opvanglocaties zonder volpension 205 euro 55 euro - 260 euro
Personen in een gasthuishouden (meerderjarig) 205 euro 55 euro 215 euro 475 euro
Personen in een gasthuishouden (minderjarig) 205 euro 55 euro 55 euro 315 euro

Nee, u kunt alleen komen als u een uitnodigingsbrief heeft gekregen. U kunt niet zelf een afspraak maken.

Nee, dat kan helaas nog niet. We werken aan een oplossing. Tot die tijd is het heel belangrijk dat u zelf komt op het tijdstip dat in de brief staat. Zo krijgt u op tijd de bankpas en het leefgeld.

Nee, de pas kan alleen door u zelf opgehaald worden.

Heeft u een partner of kinderen? Dan kunt u alleen komen. Uw partner of kinderen hoeven dan niet mee te komen.

Een brief met BSN-nummer en een geldig identiteitsbewijs.

In de gemeentelijke opvanglocatie krijgt u maaltijden en een slaapplaats aangeboden van de gemeente. U heeft daarom geen recht op voeding- of woonkosten.

Nee, het is een speciale pas van de gemeente. De enige die geld op de pas kan storten is daarom ook de gemeente. Er kan maximaal 2000 euro op deze bankpas staan.

Wanneer u de bankpas voor leefgeld kwijt bent, kunt u zich melden bij de stadswinkel in het stadhuis. Daar ontvangt u éénmalig een nieuwe bankpas. Het saldo van uw oude pas wordt automatisch na één werkdag op uw nieuwe pas overgezet. Hetzelfde geldt bij het kwijtraken en/of vergeten van uw pincode.

De verstrekking van het leefgeld stopt automatisch als u verhuist naar een opvang, familie of gastgezin in een andere gemeente. Vraag in de nieuwe gemeente weer zo snel mogelijk leefgeld aan. Het leefgeld stopt ook als u zelf kunt voorzien in uw levensbehoeften, bijvoorbeeld door betaald werk.

De leefgeld regeling loopt tot 1 juli 2022. Wij hebben nog geen informatie over de regeling die na 1 juli geldt. Zodra de Rijksoverheid de regeling bekend maakt, leest u dat op de website. We bekijken uw situatie dan opnieuw.

Werk

De Rijksoverheid kijkt of er geld beschikbaar is voor taalcursussen aan Oekraïense vluchtelingen. Zolang dat niet duidelijk is, is er geen gemeentelijk aanbod voor taalcursussen aan Oekraïense vluchtelingen. Wel kunt u gebruik maken van het aanbod uit de stad. Er is informeel (vaak gratis) aanbod in buurthuizen en bibliotheken. En formeel aanbod van taalscholen waarvoor u moet betalen. Op www.beterintaal.nu/kaart vindt u het Rotterdamse taalaanbod.

Ja, vanaf 1 april mogen vluchtelingen uit Oekraïne in Nederland werken. Hiervoor hoeft er geen werkvergunning aangevraagd te worden door de werkgever.

Lees meer over werk voor vluchtelingen op Rijksoverheid.nl.

Ja, in het Oekraïne Huis aan de Pleinweg 196a is een informatiepunt van 'Hallo Werk'. Daar kunt u informatie krijgen over werken in Nederland. Hallo Werk is een platform dat werkzoekenden en werkgevers direct met elkaar in contact brengt. Met een profiel op Hallo Werk vergroot u de kans om werk te vinden.

Op RefugeeHelp vindt u meer informatie over het vinden van werk.

Op betaalvereniging.nl/oekraine vindt u meer informatie over hoe u een betaalrekening bij een bank opent.

Nee, het hebben van betaald werk heeft geen gevolgen voor het verblijf in een gemeentelijke opvanglocatie.

Wanneer u betaald werk hebt, stopt alleen de verstrekking van het leefgeld. Andere redenen voor het stoppen van het leefgeld leest u onder: Wanneer stopt de verstrekking van het leefgeld?

Als u gaat werken moet u dit doorgeven aan oekraineinkomenwi@rotterdam.nl of bij de publiekslocatie in het Stadhuis. Uw leefgeld wordt de volgende maand gestopt.

Als iemand uit uw gezin gaat werken dan blijft het leefgeld voor de overige gezinsleden gewoon doorlopen. Degene die gaat werken geeft dit door aan oekraineinkomenwi@rotterdam.nl of bij de publiekslocatie in het Stadhuis. Het leefgeld wordt de volgende maand gestopt.

Onderwijs en kinderopvang

De Nederlandse regering maakt binnenkort bekend wat de rechten en plichten zijn van studenten die gevlucht zijn uit Oekraïne. Zodra daar meer informatie over is, kunt u dat lezen op de website van het Universitair Asiel Fonds (UAF).

De Oekraïense School aan de Grift 30 is open sinds donderdag 14 april. Het is een tijdelijke onderwijslocatie voor Oekraïense kinderen van 6 tot en met 16 jaar. Op de school kunnen ze hun Oekraïense schooljaar (tot 9 juli) afmaken in hun moedertaal met docenten uit hun thuisland. De online lessen zijn via de Oekraïense Ambassade en Ministerie van Onderwijs Oekraïne geregeld. De kinderen komen in klassen van ongeveer 15 leerlingen per groep.

De lessen beginnen om 9.00 uur en duren tot 14.00 uur.

Uw kind moet ingeschreven staan in de BRP. Hoe u dat doet, leest u onder de vraag: Hoe kan ik mij registreren in Nederland?  

Vervolgens kunnen ouders zich aanmelden via het aanmeldformulier op dosrotterdam.nl.

De school is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Bus 76 en tramlijn 25 stoppen voor de deur. Ouders en kinderen die het nodig hebben, krijgen op de school dagkaartjes voor het openbaar vervoer.

We zijn bezig met een zomerprogramma voor de zomer. Na de zomervakantie hopen we te beginnen met nieuwkomersonderwijs. Via schakelklassen en ISK (Internationale Schakel Klassen) stromen leerlingen door naar het Nederlandse onderwijs. Dit is afhankelijk van de verblijfsduur van de vluchtelingen.

Dat is nog niet bekend. Daar zijn we druk mee bezig.

 • Voor kinderen van 0-2 jaar:
  We onderzoeken of er behoefte is aan opvang en wat de mogelijkheden zijn in de Rotterdamse kinderopvang.
 • Voor kinderen van 2-4 jaar:
  Vanaf woensdag 11 mei zijn ouders en kinderen 3 ochtenden (maandag, woensdag, vrijdag) van 9 tot 11 uur welkom op De Oekraïense School. Er is capaciteit voor 34 personen. Hier kunnen kinderen onder toezicht van hun ouder(s) samen spelen.
 • Voor kinderen van 4-5 jaar:
  We onderzoeken nog wat we aan kinderen van 4-5 kunnen bieden.

Overig

Sinds 18 maart is er op de Pleinweg 196a in Rotterdam op werkdagen van 10.00 tot 18.00 uur een plek geopend waar Oekraïense vluchtelingen elkaar kunnen ontmoeten. Er zijn vrijwilligers uit de Oekraïense gemeenschap binnen Nederland aanwezig. Op werkdagen is er van 10.00 tot 17.00 uur een medewerker van de gemeente aanwezig die vragen kan beantwoorden over financiën, zorg en scholing.

Er zijn verschillende landelijke en lokale stichtingen voor Oekraïners in Nederland.

Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen na aankomst in Nederland eenmalig gratis met het openbaar vervoer naar hun opvanglocatie reizen. U kunt bij het RET Servicepunt een twee-uurs-vervoersbewijs ophalen. Hiervoor toont u uw Oekraïens paspoort of identiteitsbewijs én een Duits, Belgisch, Frans of Oostenrijks vervoerbewijs dat niet ouder is dan 24 uur.

Wilt u vanuit uw opvanglocatie met het openbaar vervoer reizen? Dan kunt u zelf uw vervoersbewijs kopen.

Gratis lang parkeren kan op de P+R Beverwaard (Edo Bergsmaweg). Vanuit de P+R locatie kunt u met tramlijn 23 terug naar het centrum.

Op de kaart Parkeren in Rotterdam vindt u overige parkeerplekken in de stad. De meeste P+R-plekken zijn 72 uur gratis als u met het OV verder reist.

Er is een gratis vertaalwebsite Pryv.it ('Hallo, hoe gaat het ermee' in het Oekraïens). De tool is gratis beschikbaar op de website er hoeft geen app voor gedownload te worden. Met de tool kunt u gesprekken en berichten in het Nederlands, Engels en Oekraïens direct vertalen. Op de website Pryvit - Spreek iedere taal is te lezen hoe de tool werkt.

De communicatiekaart met pictogrammen, Nederlandse en Oekraïense woorden (pdf, niet digitaal toegankelijk) kan u ook helpen tijdens een gesprek.

Meer informatie

Veel mensen bieden hulp, maar helaas is niet iedereen te vertrouwen. Daarom is het belangrijk om alert te zijn op een aantal punten. Deze zijn hier te lezen:

Op Refugeehelp.com vindt u meer informatie voor Oekraïense vluchtelingen. Vragen aan de gemeente kunt u mailen naar hulpoekraine@rotterdam.nl.