Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 4 min

Kinderopvang

Kinderopvang stimuleert de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen, waardoor ze leren terwijl ze spelen. Ook helpt opvang ouders om zorg voor kinderen te combineren met werk of studie.

Er zijn verschillende soorten kinderopvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar.

 • Kinderdagopvang
  Kinderopvang is voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Organisaties voor kinderdagopvang kunnen ook Rotterdamse Peutergroepen hebben, waar kinderen (een deel van de tijd) aan mee kunnen doen.
 • Peutergroep
  Voor peuters van 2 tot 4 jaar heeft Rotterdam de Peutergroep (ook voorschool genoemd). Deze voorziening krijgt subsidie van de gemeente. Het is een leuke speelgroep waar peuters samen spelen en waar hun ontwikkeling wordt gestimuleerd. Het is een goede voorbereiding op de basisschool. Er zijn Peutergroepen bij peuteropvanglocaties, kinderdagverblijven en in basisscholen in Rotterdam. Als u werkt, kan uw peuter bij het kinderdagverblijf meedoen in een Peutergroep.
 • Buitenschoolse opvang
  Voor kinderen op de basisschool is er buitenschoolse opvang (bso) en tussenschoolse opvang (tso).
 • Gastouders
  Gastouders kunnen opvang bieden aan kinderen van 0 tot 13 jaar.

Kinderopvangorganisaties en gastouders die voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet kinderopvang zijn geregistreerd in het Landelijk register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). U kunt bij de landelijke Belastingdienst kinderopvangtoeslag vragen als uw kind naar kinderopvang gaat die is geregistreerd in het LRKP.

Kinderdagopvang is voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Kinderen in een kinderdagverblijf worden opgevangen in een vaste groep.
De groepsgrootte is afhankelijk van de leeftijd van de kinderen en de beschikbare binnen- en buitenspeelruimte in het kinderdagverblijf.
De pedagogisch medewerkers die de kinderen begeleiden en verzorgen, hebben minimaal een mbo-opleiding op niveau 3.
Bij de meeste kinderdagverblijven in Rotterdam kunnen peuters vanaf 2 jaar tot 4 jaar naar de peutergroep, waar zij kunnen spelen en leren.

De meeste kinderdagverblijven zijn alle werkdagen geopend, met wisselende openingstijden tussen 07.00 tot 19.00 uur. Ook bieden sommige kinderdagverblijven een 24-uurs opvang

De Rotterdamse Peutergroep is een leuke speelgroep met een leerzaam programma voor peuters van 2 tot 4 jaar. Peuters kunnen hier fijn spelen en leuke dingen doen zoals knutselen, muziek maken en liedjes zingen. En ze worden voorgelezen. Pedagogisch medewerkers stimuleren peuters in hun ontwikkeling.

Lees hier meer over de peutergroep

Buitenschoolse opvang (BSO) is bedoeld voor kinderen die naar de basisschool gaan. De buitenschoolse opvang (BSO) kan bestaan uit opvang voor schooltijd en na schooltijd, op vrije dagen en tijdens schoolvakanties.

Basisscholen zijn verplicht de voor-, tussen- en naschoolse opvang tussen 7.30 en 18.30 uur te organiseren als ouders hierom vragen. Scholen kunnen dit zelf doen of samenwerken met een kinderopvangorganisatie. Er zijn veel variaties mogelijk. Zo zijn er BSO’s waar kinderen kunnen ontbijten of een warme maaltijd krijgen. De BSO brengt uw kind vanaf de BSO naar school en haalt het daar ook weer op.

Voor tussenschoolse opvang kunt u geen Kinderopvangtoeslag aanvragen.

Gastouderopvang is mogelijk voor kinderen van zes weken tot de eerste dag van de maand waarin het kind naar het voortgezet onderwijs gaat. Gastouderopvang is opvang in een gezinssituatie die plaatsvindt door tussenkomst van een geregistreerd gastouderbureau. In de wet wordt de term 'voorziening voor gastouderopvang' gebruikt. Gastouders bieden geen peutergroep.

Een gastouder verzorgt de gastouderopvang. Een gastouder kan op het eigen adres kinderen opvangen of op het adres waar één van de kinderen zelf woont (vraagouders).

Kinderopvang Plus is opvang voor Rotterdamse kinderen van 0 tot 13 jaar, die niet naar een gewone kinderdagopvang, peutergroep of buitenschoolse opvang kunnen, omdat zij extra begeleiding, aandacht en zorg nodig hebben.
Dat kan verschillende redenen hebben. Het kan komen door gedragsproblemen door bijvoorbeeld hyperactiviteit (ADHD), inactiviteit, agressie of angst. Of door problemen met leren, bewegen of (samen) spelen en contact maken met andere kinderen. Ook problemen met spraak of taal kunnen meespelen.

Kinderopvang plus is altijd tijdelijk. Het is de bedoeling dat kinderen door de extra begeleiding, aandacht en zorg later naar een gewone opvang of school kunnen.

Kinderopvangtoeslag

U kunt bij de Belastingdienst Kinderopvangtoeslag aanvragen als uw kind naar een opvangvoorziening gaat die is geregistreerd in het LRKP (Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen).

Regeling Sociaal Medische Indicatie (SMI)

Ouders met lichamelijke, psychische of sociale problemen kunnen soms de opvoeding en verzorging van hun kind niet meer aan. Kinderopvang kan dan een oplossing zijn.

Meer informatie

Heeft u zelf een kinderopvang? Dan vindt u meer informatie op de pagina Ondernemers in de kinderopvang.