Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 3 min

Staat van de Jeugd

De Staat van de Jeugd laat zien hoe het gaat met de Rotterdamse kinderen en jongeren. In deze monitor zijn ruim 350 cijfers samengebracht.

In Rotterdam zijn meer dan 200.000 kinderen en jongeren jonger dan 27 jaar. Daarmee is Rotterdam een jeugdige stad. Het is belangrijk dat kinderen en jongeren kansrijk, veilig en gezond kunnen opgroeien in deze stad. Zo kunnen ze zich ontwikkelen tot zelfstandige volwassenen, die een bijdrage leveren aan de maatschappij. Dat is niet alleen goed voor de jeugd, maar ook voor Rotterdam.

In de ontwikkeling van kinderen en jongeren spelen beschermende factoren en risicofactoren een belangrijke rol. Beschermende factoren zijn bijvoorbeeld goede schoolprestaties, participatie en sociaal-emotionele vaardigheden. Risicofactoren zijn bijvoorbeeld crimineel gedrag, psychosociale problemen, opvoedonzekerheid bij ouders en schooluitval. Het Rotterdamse jeugdbeleid is erop gericht om deze risicofactoren te verminderen en beschermende factoren te versterken. Hierdoor groeien kinderen en jongeren kansrijker, veiliger en gezonder op. De factoren zijn vertaald in meetbare indicatoren die worden gemonitord in de Staat van de Jeugd. Deze monitor verschijnt jaarlijks.

Staat van de Jeugd 2022

De Staat van de Jeugd 2022 | Gemeenteraad.rotterdam.nl. Link opent een externe pagina is de zevende editie. Hoewel de coronacrisis zijn sporen nalaat bij de Rotterdamse jeugd, zien we dat het afgelopen jaar veel scores op de indicatoren terugkeren naar het oude niveau. Het percentage jongeren dat een inkomen uit werk haalt is licht gedaald, maar het percentage jongeren dat onderwijs volgt is daarentegen licht gestegen. In verband met het grote aantal openstaande vacatures is de verwachting dat nog meer jongeren, die dat willen, aan het werk kunnen.
Op het gebied van een stevige start voor de allerkleinste Rotterdammers is te zien dat de positieve trend op het aantal vroeggeboortes en het aantal kinderen met een laag geboortegewicht al een aantal jaren voortduurt.
Op het gebied van de kwetsbare jongeren in Rotterdam die ondersteuning vanuit de wijkteams of jeugdhulp nodig hebben zien we, net als het voorgaande jaar, dat de instroom bij de wijkteams aanzienlijk is gedaald. Een mogelijke verklaring is dat signalering werd bemoeilijk door de coronamaatregelen. De wijkteams kampen echter met wachtlijsten. De instroom lijkt momenteel wel weer toe te nemen, maar is nog niet terug op het oude niveau.

Gevolgen coronacrisis

Er is dit jaar extra onderzoek verricht naar de gevolgen van de coronacrisis voor de jeugd. Driekwart van de Rotterdamse jongeren blijkt in de coronaperiode één of meer gebeurtenissen te hebben meegemaakt, variërend van het in quarantaine moeten verblijven tot het overlijden van een dierbare. Iets meer dan een vijfde (22%) van hen heeft daar ten tijde van het onderzoek nog last van. Van de jeugdigen die één of meer ingrijpende gebeurtenissen hebben meegemaakt tijdens de coronaperiode heeft 8% een verhoogd risico op een posttraumatische stressstoornis.

Armoede

Sinds 2017 nam het percentage kinderen in de leeftijd tot 18 jaar dat opgroeit in relatieve armoede (een gezin met een inkomen tot 110% van het sociaal minimum) steeds licht af. Ook uit de cijfers van 2020 blijkt dat deze daling doorzet. Maar de huidige economische ontwikkelingen leiden tot grote zorgen. Armoede is een belangrijke risicofactor en kan de ontwikkeling van kinderen ernstig negatief beïnvloeden.

Cijfers zijn digitaal beschikbaar

De Staat van de Jeugd is beschikbaar in een digitale module op Rotterdam.buurtmonitor.nl. Link opent een externe pagina. Deze module bevat data op gemeenteniveau en op gebieds- en buurtniveau. Waar kan, zijn verschillende jaren met elkaar vergeleken. Daarnaast kan de lezer zelf tabellen samenstellen.

Naast de digitale versie geeft de gemeente ook een publieksversie uit. Deze publieksversie bevat cijfers en interviews die de verhalen vertellen achter de cijfers. De 'stemmen van de stad' maken duidelijk dat opgroeien een gedeelde verantwoordelijkheid is van ouders, en van opa's en oma's, leraren, sportcoaches, jongerenwerkers, muziekleraren, politieagenten en vrijwilligers. En natuurlijk van de gemeente.

Meer informatie

Heeft u vragen over de Staat van de Jeugd, mail dan naar jeugd@rotterdam.nl. Link opent een externe pagina.