Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 7 min

Preventie met gezag

Met veel jongeren gaat het goed in Rotterdam. Toch zien we dat in bepaalde wijken de criminaliteit steeds zwaarder en heftiger wordt en dat jongeren sneller betrokken zijn bij criminaliteit in vergelijking met andere leeftijdsgroepen.

In het programma Preventie met Gezag staat wat de gemeente de komende jaren gaat doen, samen met haar partners, om te voorkomen dat jongeren in aanraking komen met de georganiseerde (drugs)criminaliteit en daar verder in afglijden.

In wijken waar er meer armoede, schulden, of schooluitval is, komt een deel van de jongeren te vaak in aanraking met ernstige vormen van criminaliteit. Voor Rotterdam zitten de grootste risico’s in de wijken in Charlois, Delfshaven, Feijenoord en IJsselmonde.  Om de problematiek aan te pakken, is een goede samenwerking tussen gemeente, zorg- en justitiepartners op wijkniveau nodig.

Wat gebeurt er al

Aanpak jeugdcriminaliteit

Voor Rotterdam is het belangrijk dat we jongeren een kansrijke toekomst bieden, door te werken aan hun veerkracht, weerbaarheid en talenten. De gemeente gaat op de volgende manieren de jeugdcriminaliteit aanpakken.

  1. Het verminderen van de voedingsbodem voor crimineel gedrag. Schulden, school- achterstanden, gedragsproblemen en opvoeding kunnen triggers zijn om in aanraking te komen met criminaliteit. We bieden hulp aan jongeren met gedragsproblemen en aan hun ouders.
  2. Ingrijpen als een jongere criminele activiteiten ontwikkelt, zodat deze jongere niet verder afglijdt. Dit doen we bijvoorbeeld door risicojongeren begeleiding en dagbesteding te bieden.
  3. Een betere aansluiting tussen straf en zorg in de strafrechtketen, dus de samenwerking tussen gemeente en strafketenpartners, zoals politie, justitie en reclasseringsorganisaties. Dan voorkomen we dat een jongere terugvalt in criminele activiteiten. De Wijkrechtspraak op Zuid en maatwerk in strafzaken gaan hierbij helpen.

Vier gebieden

Het uitvoeringsprogramma richt zich op jongeren tot en met 27 jaar in Charlois, Delfshaven, Feijenoord en IJsselmonde. Via expertmeetings met jongeren en ouders en door gesprekken met partners in de wijken hebben we input opgehaald voor het uitvoeringsprogramma. En in de uitvoering van het programma blijft die nauwe samenwerking met jongeren, ouders, ketenpartners en partners in de wijk heel belangrijk.

Rijksprogramma

In 2022 diende de gemeente Rotterdam met de (justitiële) ketenpartners een aanvraag in bij het ministerie van Justitie en Veiligheid onder de noemer Preventie met Gezag. In januari 2023 hebben de gemeente Rotterdam en ketenpartners ongeveer €10 miljoen (per jaar) toegekend gekregen tot juni 2026. Het uitvoeringsprogramma is in nauwe samenwerking met het Openbaar Ministerie, Politie, Stichting Halt, Jeugdbescherming Rotterdam-Rijnmond (JBRR), William Schrikker Jeugdbescherming en Leger des Heils, Reclassering (3RO), Nationaal Programma Rotterdam Zuid, Rechtbank Rotterdam, Raad voor de Kinderbescherming, RIEC Rotterdam en Veiligheidsalliantie regio Rijnmond (VAR) tot stand gekomen.

Meer informatie

Bent u een professional en wilt u meer informatie over het programma Preventie met gezag? Neem dan contact op via e-mail preventiemetgezag@rotterdam.nl. Link opent een externe pagina.