Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 6 min

Klachten school en opvang

Hebt u een klacht over het onderwijs of de kinderopvang of wilt u een misstand melden? Dan heeft u hiervoor verschillende mogelijkheden.

Hebt u een klacht? Ga dan eerst in gesprek met de persoon die bij de klacht is betrokken. Dat lost vaak al veel op. De directie van de onderwijsinstelling (school) of kinderopvang of een interne of externe vertrouwenspersoon kan bemiddelen bij het gesprek. Lukt het niet om in een gesprek een oplossing te vinden? Dan kunt u een klacht indienen.

Een klacht indienen

U meldt uw klacht eerst bij de onderwijsinstelling (school) of kinderopvang.
In de klachtenregeling van de onderwijsinstelling (school) of kinderopvang leest u hoe u dat kunt doen.
De klachtenregeling staat in de schoolgids, studiegids, algemene voorwaarden of op de website van de onderwijsinstelling (school) of kinderopvang.

Heeft de school waarover u een klacht wilt indienen geen eigen klachtencommissie?
Dan moet de school zijn aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs. Link opent een externe pagina.

Kinderopvanginstellingen die geen eigen klachtencommissie hebben, moeten zijn aangesloten bij het Klachtenloket Kinderopvang. Link opent een externe pagina.

Als uw klacht niet wordt opgelost

Als de onderwijsinstelling (school) of kinderopvang uw klacht niet oplost, kunt u ook bij andere instanties uw klacht melden. Voor iedere onderwijssector zijn er landelijke instanties waar klachten kunnen worden gemeld.

Vragen en antwoorden

Wilt u een misstand melden?

Een misstand is een ernstige zaak. Het functioneren van een organisatie of de kwaliteit van onderwijs is dan in gevaar. Bijvoorbeeld door onbehoorlijk handelen of het nalaten van handelen. Of wanneer het maatschappelijk belang in het geding is bij de schending van de wet.

Vragen en antwoorden

Melden signalen van radicalisering en extremisme

Rotterdam wil een veilige stad zijn, waar iedereen zich welkom en thuis voelt. Waar mensen naast elkaar staan in plaats van tegenover elkaar.
Via het Meld- en Adviespunt Radicalisering kunt u signalen van polarisatie en extremisme melden.