Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 4 min

Zorgen om jonge kinderen

Als u als professional van de Peutergroep of kinderopvang weet wat u moet doen bij zorgen om jonge kinderen, kunt u snel hulp en ondersteuning bieden. Dat is belangrijk, omdat kinderen zich tussen 0 en 4 jaar snel ontwikkelen.

Betrek ouders zo veel mogelijk bij uw stappen en acties. U bent expert op basis van algemene kennis van het jonge kind. Ouders kennen hun eigen kind het beste. Jullie gezamenlijke doel is dat het kind zich goed kan ontwikkelen en opgroeien. Wat is daarvoor nodig?

Kinddossier

In het kinddossier noteert u welke gesprekken u voert en wat is afgesproken. Dit bewaart u zolang het kind is geplaatst. 

Stappenplan zorg

Doorloop de volgende stappen als u zich zorgen maakt om een kind tussen 0 en 4 jaar.