Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 4 min

Meldcode op school

Alle kinderen hebben het recht om gezond en veilig op te groeien. Toch zijn in Nederland elk jaar naar schatting 119.000 kinderen slachtoffer van kindermishandeling.

Er zijn verschillende vormen van kindermishandeling, zoals lichamelijke, geestelijke en seksuele mishandeling. De omvang van kindermishandeling is in Rotterdam hoger dan het landelijke gemiddelde. Dit komt door aanwezige risicofactoren, zoals werkloosheid, schulden, grote gezinnen en eenoudergezinnen. Het gaat in Rotterdam om bijna 7.300 kinderen en jongeren.

Dat is gemiddeld één kind per klas in Rotterdam. Kinderen zijn vijf dagen per week op school en hebben intensief contact met de leerkracht. Leerkrachten kunnen veranderingen in gedrag en uiterlijk goed signaleren. Dit is niet altijd gemakkelijk evenals het bepalen wat je moet doen bij vermoedens van kindermishandeling. Maar niets doen is geen optie. Kindermishandeling kan blijvende schade toebrengen aan een kind. De meldcode en SISA helpen onderwijsprofessionals bij het signaleren en oppakken.