Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 17 min

Meldcode

In de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is vastgelegd dat elke organisatie die werkt met kinderen en volwassenen moet werken met de meldcode.

In de meldcode staat wie wanneer welke stappen zet bij een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling. De wet geldt voor de sectoren:

  • gezondheidszorg
  • onderwijs
  • kinderopvang
  • maatschappelijke ondersteuning
  • jeugdzorg
  • justitie
  • gemeenten

Bekijk de film voor meer informatie:

Accepteer de cookies om deze inhoud te kunnen zien

Aanpassing meldcode

Op 1 januari 2019 veranderde de meldcode. Het is sinds die dag een professionele norm om melding te doen bij Veilig Thuis als er vermoedens zijn van acute en structurele onveiligheid. De 5 stappen uit de meldcode bleven bestaan, maar stap 4 en 5 zijn aangepast. In stap 5 verviel het onderscheid tussen hulp verlenen of melden. De beroepskracht neemt in de nieuwe situatie twee losse besluiten:

  1. Is melden bij Veilig Thuis noodzakelijk?
  2. Is zelf hulp bieden of organiseren ook (in voldoende mate) mogelijk?

Als hulpmiddel om te komen tot het besluit om te melden is het sinds 1 januari 2019 verplicht om als beroepskracht een afwegingskader te gebruiken in stap 4 en 5 van de meldcode. Dit afwegingskader helpt hen bij het wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling en bij het beslissen. Benieuwd naar het afwegingskader dat voor uw beroep geldt? Ga naar de pagina Toolkit meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Link opent een externe pagina (Rijksoverheid).

Ik ben professional en ik maak me zorgen over de ontwikkeling en veiligheid van een kind

Maakt u zich zorgen over de ontwikkeling of veiligheid van een kind? Kijk dan op de pagina Veilig opgroeien, daar vindt u waar u uw zorgen kunt bespreken of direct een melding kunt doen.

Signaleren van huiselijk geweld bij werknemers

Ongeveer 70% van de slachtoffers van huiselijk geweld heeft een betaalde baan. Huiselijk geweld kost werkgevers jaarlijks zo’n 136 miljoen euro aan verzuim. Gemeente Rotterdam en Augeo Foundation hebben daarom samen met een aantal bedrijven een e-learning en toolkit ontwikkeld voor HR-managers, P&O- managers, leidinggevenden, casemanagers en verzuimregisseurs arbodiensten. Lees meer over signaleren van huiselijk geweld bij werknemers en het aanbod van de gemeente Rotterdam op de pagina Veilig op het werk.