Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 12 min

Ik zoek jeugdhulp

Zoekt u jeugdhulp? Kijk welke mogelijkheden er zijn.

Voor deze webpagina geven de zorgaanbieders jeugdhulp informatie over de jeugdhulp die zij bieden. Inhoudelijke vragen over het aanbod van jeugdhulp kunt u stellen aan uw contactpersoon van het wijkteam. Of aan de zorgaanbieder jeugdhulp.

Hoe krijgt u jeugdhulp?

Voor een zorgaanvraag kunt u contact opnemen met het Centrum voor Jeugd & Gezin. Link opent een externe pagina (CJG). Zij bespreken met u wat er aan de hand is en kunnen u eventueel doorverwijzen naar het wijkteam. Het kan ook zijn dat uw huisarts u doorverwijst naar het wijkteam of naar een zorgaanbieder jeugdhulp.

Wij verwachten dat u als ouder(s) samen met uw sociale netwerk zelf oplossingen inzet. Vooral bij het bevorderen van het sociaal persoonlijk functioneren van uw kind. Denk aan ondersteuning bij het leren tandenpoetsen. Hiervoor vergoedt de gemeente niet altijd meer jeugdhulp.

Hoe kiest u een zorgaanbieder jeugdhulp?

Samen met een medewerker uit het wijkteam bepalen u en uw kind wat er aan de hand is. En of er hulp nodig is om het probleem op te lossen. Als er hulp nodig is, maakt de medewerker van het wijkteam een ondersteuningsplan. Hierin staat welke resultaten behaald moeten worden, hoeveel zorg er nodig is en hoe lang er zorg nodig is. Soms is er aanvullend hulp nodig in een groep, we noemen dat dagopvang. Het kan ook nodig zijn dat uw kind (tijdelijk) bij een instelling gaat wonen om hulp te krijgen. Of in een pleeggezin. In het ondersteuningsplan staat beschreven welke hulp er voor u en uw kind nodig is.

De gemeente Rotterdam heeft met verschillende zorgaanbieders jeugdhulp contracten afgesloten. Afhankelijk van welke zorg nodig is zijn er meerdere zorgaanbieders jeugdhulp beschikbaar. We hebben voor u de organisaties bij elkaar gezet die dezelfde zorg kunnen leveren. De wijkteammedewerker jeugd bespreekt met u welke zorgaanbieders jeugdhulp voor u beschikbaar zijn.

De zorgaanbieder jeugdhulp die de opdracht krijgt, gaat samen met u en uw kind aan de slag om de resultaten te halen. Deze organisatie is verantwoordelijk voor het leveren van de hulp die nodig is. Soms is het nodig dat de zorgaanbieder jeugdhulp andere hulpverleners inschakelt. Dit doen zij natuurlijk in overleg met u. Voor de uitvoering van de hulp krijgt u bij de zorgaanbieder een vaste contactpersoon. De zorgaanbieder brengt de wijkteammedewerker jeugd op de hoogte hoe het gaat. Dit gebeurt in overleg met u. Als er andere hulp nodig is, dan bespreekt de zorgaanbieder dit met het wijkteam, u en uw kind.

Zorgaanbieders jeugdhulp

Voor het leveren van passende jeugdhulp aan de Rotterdamse jeugd sluit de gemeente contracten met jeugdhulp-aanbieders af. Vanaf 1 januari 2023 zijn de nieuwe contracten in werking getreden die de gemeente heeft gesloten.  Met sommige jeugdhulpaanbieders heeft de gemeente nu al een contract, met andere nog niet. Het jaar 2023 is een overgangsjaar, waarin lopende trajecten nog kunnen doorlopen onder de oude contracten.

Met de nieuwe contracten jeugdhulp wil de gemeente passend aanbod dicht bij de Rotterdamse gezinnen thuis en op school te organiseren. Om dat te bevorderen zijn er aanpassingen aangebracht in de opdrachtenstructuur en het arrangementenmodel.

Jeugdhulp in de thuissituatie, in een dagcentrum of op school

Jeugdhulp waarbij een jeugdige tijdelijk of langdurig niet thuis woont