Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 4 min

Huisverbod

Als iemand zich schuldig maakt aan huiselijk geweld kan een tijdelijk huisverbod worden opgelegd. Dit betekent dat hij of zij tien dagen zijn of haar woning niet meer in mag.

 • De persoon die het huisverbod krijgt, mag in die dagen geen contact opnemen met de huisgenoten die in de woning achterblijven.
 • Het huisverbod kan maximaal 28 dagen duren.
 • De persoon die uit huis is geplaatst moet meerderjarig zijn.
 • Ook bij kindermishandeling (of een ernstig vermoeden daarvan) is een huisverbod mogelijk.

Let op: In geval van nood, neem direct contact op met de politie (112) of met Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (0800 20 00).

Afkoelingsperiode

Het huisverbod is een crisismaatregel en voorkomt dat de situatie erger wordt. Tijdens de afkoelingsperiode spreekt Veilig Thuis met de mensen waar het om gaat.
Het is de taak van de Gemeente om hulp aan te bieden wanneer een tijdelijk huisverbod is opgelegd. Deze hulp is voor de betrokkenen vrijwillig en kan dus worden geweigerd.

Zo gaat het in Rotterdam

Iemand kan een huisverbod krijgen bij een ernstig vermoeden en/of onmiddellijke dreiging van gevaar voor huisgenoten. Ook kan er kort geleden huiselijk geweld geweest zijn.
In Rotterdam legt de politie een huisverbod op namens de burgemeester. De personen waar het om gaat, krijgen dat besluit. Daarin staat waarom er een huisverbod is opgelegd.

Beroep indienen

De personen die er bij betrokken zijn kunnen bij de rechtbank een beroep indienen tegen het opleggen en het eventueel verlengen van een huisverbod.

Onderdak

Het is de bedoeling dat de persoon die een huisverbod heeft zijn of haar eigen onderdak regelt. In bijzondere gevallen kan een uithuisgeplaatste hierbij hulp krijgen.

Hulpverlening

Tijdens een huisverbod krijgen alle betrokkenen hulp aangeboden. Hulp aannemen is echter niet verplicht. De hulpverlening heeft als doel ervoor te zorgen dat het thuis weer rustig en veilig is voor iedereen.
Er kunnen redenen zijn om het huisverbod te verlengen. Bijvoorbeeld niet meewerken aan hulpverlening of zorgen dat de hulp aan de achterblijvers niet goed kan lukken.

Verlenging

De burgemeester kan na de eerste tien dagen huisverbod besluiten om het huisverbod met 18 dagen te verlengen.

Overtreding van het huis- en contactverbod

Overtreding van een opgelegd huis- en contactverbod door de persoon die uit huis is geplaatst is een strafbaar feit. De politie kan besluiten tot aanhouding en vervolging.

Huisverbod op verzoek

Wettelijk gezien kan een slachtoffer van huiselijk geweld zelf een huisverbod aanvragen. Dit komt niet zo vaak voor.

Meestal zal een hulpverlener die zich zorgen maakt het verzoek tot oplegging van een huisverbod indienen. Het verzoek komt binnen bij het Weegteam Geplande Screening. Dit weegteam brengt na onderzoek een advies uit. Dit onderzoek kan enkele werkdagen duren. Het weegteam bestaat uit een jurist van de gemeente Rotterdam, een gedragsdeskundige, een medewerker van de politie en een medewerker van het Centrum voor Dienstverlening.

Aanvragen huisverbod (door slachtoffer)

Wilt u als slachtoffer van huiselijk geweld zelf een huisverbod aanvragen dan adviseren wij u contact op te nemen met Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR). Neem contact op via telefoonnummer 0800 20 00. De medewerkers van VTRR kunnen u helpen en adviseren.

Let op: In geval van nood, neem direct contact op met de politie (112) of met Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (0800 20 00).

Aanvragen huisverbod (door professionals)

Op deze pagina kunt u een huisverbod aanvragen. Zodra u op verzenden drukt, wordt het formulier beveiligd verzonden naar het weegteam.

Huisverbod bij incident

Bij een huiselijk geweld incident waarbij politie ter plaatse is gekomen, zal de politie bepalen of er een huisverbod procedure wordt gestart ongeacht of de pleger en/of het slachtoffer het hiermee eens zijn.

Als er een huisverbod wordt opgelegd, zullen er tijdens de eerste tien dagen veel dingen gebeuren:

 1. Er wordt een medewerker (casemanager) van Veilig Thuis gekoppeld aan het huisverbod. Deze casemanager is contactpersoon en organiseert de hulpverlening tijdens de eerste tien dagen. Ook kan de casemanager andere zaken regelen, bijvoorbeeld wanneer de uithuisgeplaatste spullen nodig heeft uit de woning.
 2. De casemanager neemt contact op met de uithuisgeplaatste en met de achterblijver(s).
 3. Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond komt langs als er minderjarige kinderen zijn. Zij kunnen hulp bieden en adviseren bij opvoedingsvragen of zorgen om de kinderen.
 4. De uithuisgeplaatste wordt ook uitgenodigd voor een gesprek bij hulpverlening. Hierbij kunt u denken aan agressie-regulatietherapie, relatietherapie, verslavingszorg, maar ook hulp op andere levensgebieden.
 5. De casemanager verzamelt alle informatie van de betrokken hulpverlenende instanties en maakt steeds een inschatting van het nog aanwezige gevaar.
 6. Aan het einde van de tien dagen neemt een juridische beleidsmedewerker van de gemeente Rotterdam contact op met uithuisgeplaatste en achterblijver(s) om ze namens de burgemeester te spreken over een eventuele verlenging van het huisverbod.
 7. Voor de tiende dag adviseren de casemanager van Veilig Thuis en de juridisch beleidsmedewerker van de gemeente Rotterdam de burgemeester over wel of niet verlengen van het huisverbod. De burgemeester neemt de uiteindelijke beslissing.