Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 4 min

Huisverbod

Als iemand zich schuldig maakt aan huiselijk geweld kan een tijdelijk huisverbod worden opgelegd. Dit betekent dat hij of zij tien dagen zijn of haar woning niet meer in mag.

  • De persoon die het huisverbod krijgt, mag in die dagen geen contact opnemen met de huisgenoten die in de woning achterblijven.
  • Het huisverbod kan maximaal 28 dagen duren.
  • De persoon die uit huis is geplaatst moet meerderjarig zijn.
  • Ook bij kindermishandeling (of een ernstig vermoeden daarvan) is een huisverbod mogelijk.

Let op: In geval van nood, neem direct contact op met de politie (112) of met Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond. Link opent een externe pagina (0800 20 00).

Afkoelingsperiode

Het huisverbod is een crisismaatregel en voorkomt dat de situatie erger wordt. Tijdens de afkoelingsperiode spreekt Veilig Thuis met de mensen waar het om gaat.
Het is de taak van de Gemeente om hulp aan te bieden wanneer een tijdelijk huisverbod is opgelegd. Deze hulp is voor de betrokkenen vrijwillig en kan dus worden geweigerd.

Zo gaat het in Rotterdam

Iemand kan een huisverbod krijgen bij een ernstig vermoeden en/of onmiddellijke dreiging van gevaar voor huisgenoten. Ook kan er kort geleden huiselijk geweld geweest zijn.
In Rotterdam legt de politie een huisverbod op namens de burgemeester. De personen waar het om gaat, krijgen dat besluit. Daarin staat waarom er een huisverbod is opgelegd.

Beroep indienen

De personen die er bij betrokken zijn kunnen bij de rechtbank een beroep indienen tegen het opleggen en het eventueel verlengen van een huisverbod.

Onderdak

Het is de bedoeling dat de persoon die een huisverbod heeft zijn of haar eigen onderdak regelt. In bijzondere gevallen kan een uithuisgeplaatste hierbij hulp krijgen.

Hulpverlening

Tijdens een huisverbod krijgen alle betrokkenen hulp aangeboden. Hulp aannemen is echter niet verplicht. De hulpverlening heeft als doel ervoor te zorgen dat het thuis weer rustig en veilig is voor iedereen.
Er kunnen redenen zijn om het huisverbod te verlengen. Bijvoorbeeld niet meewerken aan hulpverlening of zorgen dat de hulp aan de achterblijvers niet goed kan lukken.

Verlenging

De burgemeester kan na de eerste tien dagen huisverbod besluiten om het huisverbod met 18 dagen te verlengen.

Overtreding van het huis- en contactverbod

Overtreding van een opgelegd huis- en contactverbod door de persoon die uit huis is geplaatst is een strafbaar feit. De politie kan besluiten tot aanhouding en vervolging.