Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 1 min

Modules Verkeersmenu010 aanvragen

De gemeente biedt scholen verschillende verkeersmodules aan die de verkeersveiligheid op, rond en van en naar basisscholen helpt verbeteren.

Mogelijkheden voor uw school

Wilt u weten wat er mogelijk is als het gaat om verkeerseducatie?
Ga dan eerst naar de pagina Verkeersmenu010.

Aanvragen

Via de knop 'Modules Verkeersmenu010 aanvragen' leest u hoe u de modules regelt.

Voorwaarden en budget

  • Elke basisschool heeft per kalenderjaar een stimuleringsbudget dat in overleg met de gemeente wordt afgestemd.
    Dit stimuleringsbudget wordt niet aan scholen uitbetaald. Ook niet een gedeelte ervan.
  • Met het budget kunnen alleen modules worden aangeschaft die zijn opgenomen in de Verkeersmenu010-regeling.  
  • De school kan 1 of meerdere modules uit Verkeersmenu010 aanschaffen.
  • De school dient zelf of via de schoolaccountmanagers, een aanvraag bij de gemeente in. Hierin staat welke modules zij wil aanschaffen. Vervolgens geeft de gemeente rechtstreeks opdracht aan de uitvoerende partij en betaalt de factuur. 
  • Als een school een ingeplande les zelf annuleert, kan de school in dat betreffende kalenderjaar geen gebruik meer maken van het stimuleringsbudget.
  • Het toekennen van de programma’s is onder voorbehoud van beschikbaarheid en tijd van de aanbieders.

Hoelang duurt het?

U krijgt binnen 5 werkdagen bericht over de aanvraag.

Contact

Hebt u vragen? Bel 14 010.