Buitendijks wonen of werken
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 05-12-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/buitendijks/
Ga naar de hoofdinhoud

Rotterdam is grotendeels beschermd tegen de invloeden van hoogwater door dijken en waterkeringen. Maar er is ook een groot oppervlak dat niet wordt beschermd, zoals het Noordereiland, de Kop van Feijenoord, het Scheepvaartkwartier.

Deze buitendijkse gebieden liggen in Rotterdam hoger dan de (meeste) polders achter de primaire keringen. In extreme omstandigheden kunnen Rotterdammers, die buitendijks wonen, te maken krijgen met water op de kades en mogelijk wateroverlast. Dat geldt vooral tijdens het stormseizoen. Het stormseizoen is van 1 oktober tot en met 15 april. Tijdens deze periode is er meer kans op hoogwater.

Nieuws

Het stormseizoen is weer begonnen. Dat betekent ook meer kans op hoogwater. Bij extreme weersomstandigheden kan dit in de buitendijkse gebieden zorgen voor wateroverlast. 'Eén keer in de zoveel jaar slaan de golven over de kades.'

De periode tussen 1 oktober en 15 april geldt als het stormseizoen. Het stormt vaker op zee, en in combinatie met vloed wordt het zeewater dan richting het land geduwd. Hierdoor komt het waterpeil in de Nieuwe Maas hoger te staan en krijg je in Rotterdam hoogwater.

Woon ik buitendijks?

Op de website overstroomik.nl kunt u met uw postcode zien of u binnen- of buitendijks woont en hoe hoog het water maximaal kan komen.

Wat doet de gemeente bij hoogwater?

Als er hoogwater wordt verwacht, plaatst de gemeente afzettingen op de lager gelegen plekken. Bewoners worden gewaarschuwd om hun auto’s langs de kades weg te halen. Zonodig sleept de politie de auto’s weg. Tijdens het hoogwater bewaken de gemeente en de politie de situatie.

Zelf doen

U bent zelf verantwoordelijk voor het treffen van maatregelen om schade aan uw eigendommen te voorkomen. Denk aan het waterdicht maken van uw huis door het plaatsen van zandzakken of schotten voor deuren, belangrijke eigendommen naar een hogere verdieping verplaatsen, uw auto verplaatsen naar een hoger gelegen terrein en het afsluiten van de elektriciteit als dat nodig is.

Voorzorgsmaatregelen

Woont of werkt u buiten de dijken en in de nabijheid van de rivier de Nieuwe Maas? Tijdens het stormseizoen (1 oktober tot en met 15 april) is er meer kans op hoogwater in de rivier. In extreme omstandigheden leidt dit tot water op de kades en mogelijk wateroverlast, met name op de laaggelegen kades van het Noordereiland, de Maasboulevard en de Kop van Feijenoord.

De schade bij hoogwater is groter is als uw pand lager ligt. In kelders en souterrains ontstaat het eerste schade. U bent zelf verantwoordelijk voor het treffen van maatregelen om schade aan uw eigendommen te voorkomen.

Woning of bedrijfspand waterbestendig

Met onderstaande tips kunt u schade door hoogwater zoveel mogelijk beperken. Professionele aanbieders kunnen u verder adviseren en het werk voor u uitvoeren. Wij adviseren u om als eerste te investeren in maatregelen die de eerste of ergste schade kunnen voorkomen.

Zandzakken plaatsen bij hoogwater

Met zandzakken kunt u bij hoogwater het water uit uw pand houden. Het is daarbij wel belangrijk dat u de zandzakken op een juiste manier gebruikt. Kijk hieronder voor tips voor het plaatsen van zandzakken of bekijk de instructiefilm zandzakken van gemeente Dordrecht:

Hoe hoog komt het water?

Op de hoogwaterkaart Rotterdam kunt u zien tot waar het water mogelijk reikt bij een verwachte waterstand. Daarvoor gebruikt u de verwachte waterstand van Rijkswaterstaat. Ook kunt u de hoogte van uw straat opvragen.