Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 4 min

Omgevingsvergunning

Voor (ver)bouwen is vaak toestemming nodig. U kunt hier zo'n 'omgevingsvergunning' aanvragen.

Let op: doe éérst de zelftoets.
Blijkt uit de zelftoets dat u een omgevingsvergunning nodig heeft?
Vraag dán pas de vergunning aan via de knop 'vergunning aanvragen'. Houd de gegevens uit de zelftoets bij de hand.

Particulieren loggen in met DigiD, ondernemers met eHerkenning.
Voor het inloggen met eHerkenning heeft u het vestigingsnummer van de Kamer van Koophandel nodig.

Aanvragen omgevingsvergunning

Voor verschillende werkzaamheden moet u verschillende omgevingsvergunningen aanvragen. Hieronder vindt u alle informatie op een rijtje:

Conceptaanvraag omgevingsvergunning

Wilt u weten of bijvoorbeeld uw bouwplan of verbouwplan past in het bestemmingsplan?
Dien een conceptaanvraag in. Dan weet u of uw plannen mogelijk zijn.

 • Parkeereis. De parkeereis zorgt ervoor dat er bij het afgeven van een omgevingsvergunning ook genoeg parkeermogelijkheden zijn. Bereken via de rekentool parkeereis het aantal parkeerplaatsen voor auto’s en fietsen dat bij de ontwikkeling nodig is.
 • Verordening leges omgevingsvergunning
  Voor de behandeling van uw vergunningaanvraag moet u betalen.
 • Besluit omgevingsrecht
  Regels over de uitvoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO)
 • Algemene Plaatselijke Verordening
  In de APV is de Rotterdamse lokale wetgeving opgenomen.
 • Algemene wet bestuursrecht
  In deze wet vindt u bijvoorbeeld de regels voor bezwaar en beroep.
 • Bestemmingsplan
  In het bestemmingsplan staan de voorwaarden voor het gebruik van de ruimte in de stad.
 • Bouwbesluit 2012
  In het Bouwbesluit zijn de technische eisen aan bouwwerken opgenomen.
 • Bouwverordening
  In de Bouwverordening staan de Rotterdamse regels voor bouwen of verbouwen en slopen.
 • Wet natuurbescherming
  De wet natuurbescherming (WNb) regelt de bescherming van plantensoorten en diersoorten.
 • Welstandsnota Rotterdam
  De commissie voor Welstand en Monumenten toetst uw vergunningaanvraag aan de Welstandsnota Rotterdam. De commissie kijkt hierbij naar bijvoorbeeld bouwstijl, kleurgebruik en materiaalgebruik.
 • Monumentenverordening Rotterdam 2010
  In de monumentenverordening staan de regels voor gemeentelijke (Rotterdamse) monumenten.
 • Monumentenwet 1988
  Hier vindt u de regels voor rijksmonumenten.
 • Wet milieubeheer
  In deze wet staan de algemene bepalingen voor het milieurecht.
 • Woningwet
  In de Woningwet vindt u de landelijke regels voor bouwen en verbouwen.
 • Wet ruimtelijke ordening
  De Wro regelt hoe ruimtelijke plannen tot stand komen en welke bestuurslaag voor welke ruimtelijke plannen verantwoordelijk is.

Vragen en antwoorden

 • Voer het adres in op de kaart op de pagina Rotterdambericht en bekijk de aangevraagde of afgegeven vergunningen.
 • Op de website bekendmakingen zoeken van de overheid vindt u ook de aangevraagde en afgegeven omgevingsvergunningen.
 • Bijbehorende bouwtekeningen en meer informatie over afgegeven vergunningen vindt u op de pagina bouwtekeningen inzien.
 • Of neem contact op met het algemene telefoonnummer van de gemeente Rotterdam 14 010.

Neem voor de status van uw aanvraag contact op met de bouwinspecteur. De gegevens van de bouwinspecteur vindt u in de e-mail met uw ontvangstbevestiging.

Voor de omgevingsvergunning zijn twee procedures voorgeschreven:

 • standaardprocedure. De behandeltermijn is 8 weken.
 • uitgebreide procedure. De behandeltermijn is 6 maanden.

Heeft u vragen, stuur dan een e-mail.

U kunt bezwaar indienen tegen de legesaanslag voor het in behandeling nemen van een aanvraag Omgevingsvergunning.

Kijk voor meer informatie op de pagina bezwaarschrift aanslag leges omgevingsvergunning.

Voor vragen over de Omgevingsvergunning kunt u terecht bij

 • uw contactpersoon van Stadsontwikkeling (zie eerdere brieven)
 • het algemene telefoonnummer van de gemeente Rotterdam 14 010 (lokaal tarief)
 • of via e-mail.

U kunt uw aannemer, architect of andere deskundige officieel toestemming geven om uw online aanvraag namens u op te stellen (machtigen).
Zij helpen u bij het in 1 keer indienen van een complete online aanvraag.

Op de pagina Kenniscentrum InfoMil bekijkt u de handleiding Omgevingsloket online.

Heeft u bouwplannen of verbouwplannen?

 • Lees het stappenplan uit de zelftoets op de pagina over bouwen.
 • U ziet of een vergunning nodig is en hoe u deze aanvraagt.
 • Met de zelftoets is de kans op een succesvolle vergunningsaanvraag groter.

Via het algemene telefoonnummer 14 010 neemt u contact op met een bouwinspecteur van Bouw en Woningtoezicht.
U kunt ook een e-mail sturen.

 • U kunt uw aannemer, architect of andere deskundige officieel toestemming geven (machtigen) om namens u de online aanvraag op te stellen. Zij helpen u bij het in 1 keer indienen van een complete online aanvraag.
 • Of ga naar de openbare bibliotheek of de internetzuilen in de stadswinkels om een papieren aanvraagformulier te printen. Dit kan zonder inloggen met uw DigiD.
  U vult het aanvraagformulier helemaal in en stuurt deze op naar:
  Gemeente Rotterdam
  Omgevingsvergunning
  Postbus 6575
  3002 AN Rotterdam

Bel hiervoor met het algemene informatienummer 14 010.
Vermeld altijd het kenmerk van de omgevingsvergunning. Dat begint met de letters OMV.