Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 3 min

Omgevingsvergunning kappen aanvragen

U hebt toestemming van de gemeente nodig voor het kappen, verplanten en sterk snoeien van bomen of struiken. Dit werd vroeger een kapvergunning genoemd.

Via de knop 'Vergunning aanvragen' leest u wat u moet doen om een omgevingsvergunning kappen aan te vragen.

Vergunning aanvragen

Voor wie is het

  • Alleen rechtspersonen, zoals bedrijven, stichtingen en verenigingen moeten een vergunning aanvragen als de stamomtrek van de boom 50 centimeter of meer is.
  • Inwoners van Rotterdam die een boom op hun eigen grond willen kappen hebben soms een kapvergunning nodig. Deze vergunning is verplicht als het gaat om bomen met een stamomtrek van minimaal 361 centimeter. De stamomtrek wordt gemeten op 130 centimeter hoogte vanaf het maaiveld. Voor bomen die dunner zijn is geen kapvergunning nodig.
Let op
Dit geldt niet voor het bestemmingsplan 'Beschermd Stadsgezicht Kralingen'.
Voor dit gebied geldt een vergunning verplichting voor kapwerkzaamheden voor iedere boom. Ook al is de stamomtrek minder dan 50cm.
Het gebied Beschermd Stadsgezicht Kralingen ligt tussen de Kralingse Plaslaan/Kralingseweg, Burgemeester Oudlaan, Oostzeedijk/Honingerdijk, Voorschoterlaan, Oudedijk en Mecklenburglaan.

Als u huurder bent

Als u de woning huurt van een woningbouwcorporatie, bedrijf of stichting, dan mag u niet kappen. De eigenaar moet een omgevingsvergunning aanvragen óf u mag met officiële toestemming van de eigenaar de omgevingsvergunning aanvragen.

Kosten

In 2024 betaalt u € 445,20 voor het behandelen van uw aanvraag.

Voorwaarden

De regels over het verbod op kappen van bomen of bosplantsoen (houtopstanden) vindt u in de Algemene Plaatselijke Verordening van Rotterdam (APV).

  • U hebt een vergunning nodig voor het kappen of verplanten van 1 of meer bomen wanneer de stamomtrek 50 centimeter of meer is en de boom niet op uw eigen grond staat.
  • U hebt een vergunning nodig voor het kappen of verplanten van 1 of meer bomen wanneer de stamomtrek 361 centimeter of meer is en de boom op uw eigen grond staat.
  • U meet de stamomtrek in centimeters op 1,30 meter vanaf de grond.
  • Een meerstammige boom vertakt zich vanuit de grond in meerdere stammen. Bij meerstammigheid meet u de omtrek van de dikste stam.

Wet Natuurbescherming

Vanaf 1 januari 2017 geldt de wet Natuurbescherming (WNb). Link opent een externe pagina. Als u een kapvergunning aanvraagt, moet u eerst kijken of een ontheffing volgens de WNB nodig is. Hiervoor moet u per houtopstand een natuurtoets toevoegen.

Een natuurtoets is een onderzoek naar de aanwezigheid van beschermde diersoorten en plantsoorten in de omgeving of in de buurt van de plek waar de houtopstand gekapt wordt.

Meer informatie vindt u op de website van Omgevingsdienst Haaglanden. Link opent een externe pagina.

Mededelingen Omgevingsvergunning

Er zijn meer zaken waar u op moet letten als u een omgevingsvergunning aanvraagt. Lees hierover in het 'Infoblad Mededelingen'.

Bezwaar

Belanghebbenden (bijvoorbeeld buren) kunnen bezwaar indienen tegen de omgevingsvergunning. Een bezwaarschrift dient u in bij het college van burgemeester en wethouders binnen 6 weken nadat het besluit is bekendgemaakt.

Wordt geen bezwaar ingediend, dan is uw vergunning na de termijn van 6 weken meestal definitief. U begint dan zonder risico met uw werkzaamheden.

Hoelang duurt het

Een normale procedure duurt 8 weken.
De gemeente kan de termijn verlengen met 6 weken. 

Contact

Hebt u vragen, bel 14 010.