Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 2 min

Rotterdambericht

Op deze pagina leest u waar u officiële stukken van de gemeente Rotterdam kunt vinden.

Alle gemeentes, waterschappen en provincies zijn wettelijk verplicht om al hun regelgeving op overheid.nl te publiceren. De Rotterdamse kennisgevingen en besluiten worden bekendgemaakt via officielebekendmakingen.nl. Link opent een externe pagina en zijn te vinden in de Wettenbank Lokaal. Link opent een externe pagina.

Bekendmakingen bij u in de buurt

Wilt u informatie krijgen over wat de gemeente, provincie en waterschappen bij u in de buurt gaan doen?

Allebei zijn gratis. De informatie komt uit de wettelijke publicaties op Overheid.nl. Link opent een externe pagina.

Algemeen verbindende voorschriften

Algemeen verbindende voorschriften en gemeentelijke besluiten worden verplicht gepubliceerd op Overheid.nl. U kunt ze vinden in het gemeenteblad op Officielebekendmakingen.nl. Link opent een externe pagina en in de Wettenbank Lokaal. Link opent een externe pagina. Bekendmakingen waarmee gemeenschappelijke regelingen in werking treden vindt u ook op Overheid.nl. Link opent een externe pagina.

Kaart met bekendmakingen

Accepteer de cookies om deze inhoud te kunnen zien

Meer informatie

Wilt u liever de papieren versie? Bij het Informatiecentrum Rotterdam kunt u Rotterdamse regelgeving of Ontwerpbestemmingsplannen opvragen of inzien.