Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 3 min

Rotterdambericht

Op deze pagina leest u waar u officiële stukken van de gemeente Rotterdam kunt vinden.

Alle gemeentes, waterschappen en provincies zijn wettelijk verplicht om al hun regelgeving op overheid.nl te publiceren. De Rotterdamse kennisgevingen en besluiten worden bekendgemaakt via officielebekendmakingen.nl. Link opent een externe pagina en zijn te vinden in de Wettenbank Lokaal. Link opent een externe pagina.

Bekendmakingen bij u in de buurt

Wilt u informatie krijgen over wat de gemeente, provincie en waterschappen bij u in de buurt gaan doen?

Allebei zijn gratis. De informatie komt uit de wettelijke publicaties op Overheid.nl. Link opent een externe pagina.

 • Vanaf 6 mei ontvangt u Berichten over uw Buurt in uw inbox
  Bent u 25 jaar of ouder en heeft u een account in MijnOverheid?
  Dan krijgt u vanaf 6 mei e-mails van Overheid.nl met daarin bekendmakingen. Bekendmakingen moeten overheidsorganisaties verplicht digitaal publiceren. Die gaan over uw eigen stad, buurt of straat. Deze bekendmakingen gaan niet over heel Nederland. Voorbeelden hiervan zijn de vergunning voor het verbouwen van een huis, het kappen van een boom of het houden van een buurtfeest.
  Veel besluiten die de overheid neemt hebben direct invloed op uw stad, dorp of buurt. Alle gemeenten en andere overheidsorganisaties zijn verplicht dit (digitaal) bekend te maken. Deze bekendmakingen noemen we ‘Berichten over uw Buurt’. Vanaf 6 mei ontvangt u deze elke week via de e-mail. Met deze e-mail wil de overheid u beter informeren over zaken die spelen in uw eigen buurt. Ook wordt het hiermee duidelijk hoe u inspraak kunt krijgen of bezwaar kunt indienen.
  Iedere inwoner van Nederland van 25 jaar en ouder waarvan het e-mailadres bekend is bij MijnOverheid krijgt eerst een welkomstmail. Hierin staat alle informatie die u nodig heeft. Via MijnOverheid kunt u instellen hoe vaak u de e-mail wil ontvangen en hoe groot het gebied is waar de bekendmakingen over gaan. Wilt u geen e-mails ontvangen? Dan kunt u zich direct en eenvoudig weer afmelden.

  Meer informatie vindt u op de website www.overheid.nl. Link opent een externe pagina vindt u meer informatie over de mailservice en een ook een lijst met veelgestelde vragen Berichten over uw Buurt. Link opent een externe pagina.
  U ontvangt de e-mail van Overheid.nl. In deze e-mail staan links naar websiteadressen zodat u makkelijk en snel toegang heeft tot de informatie.
  Let op: Helaas zijn op internet ook criminelen actief. Via links in nagemaakte e-mails proberen zij u te lokken naar valse websites (phishing). Controleer daarom altijd eerst de verzender (noreply@overheid.nl) voordat u op een link klikt.
Accepteer de cookies om deze inhoud te kunnen zien

Algemeen verbindende voorschriften

Algemeen verbindende voorschriften en gemeentelijke besluiten worden verplicht gepubliceerd op Overheid.nl. U kunt ze vinden in het gemeenteblad op Officielebekendmakingen.nl. Link opent een externe pagina en in de Wettenbank Lokaal. Link opent een externe pagina. Bekendmakingen waarmee gemeenschappelijke regelingen in werking treden vindt u ook op Overheid.nl. Link opent een externe pagina.

Kaart met bekendmakingen

Accepteer de cookies om deze inhoud te kunnen zien

Meer informatie

Wilt u liever de papieren versie? Bij het Informatiecentrum Rotterdam kunt u Rotterdamse regelgeving of Ontwerpbestemmingsplannen opvragen of inzien.