Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 3 min

Bestemmingsplannen

In een bestemmingsplan staan regels van de gemeente over bouwen, verbouwen en over het gebruik van de grond en de gebouwen. Er staat in waar wel en waar niet mag worden gebouwd en wat de voorwaarden zijn.

Luchtfoto Binnenhaven
Foto: gemeente Rotterdam

In het bestemmingsplan staat ook waar bijvoorbeeld woningen, winkels, bedrijven of horeca mogen komen. En welke grond bedoeld is voor wegen en groen.
Ook staan er regels in over de maximale afmetingen van gebouwen, hoever gebouwen van de erfgrens af moet blijven, of er bijvoorbeeld een dakterras mag komen. Elk gebied of elke wijk in Rotterdam heeft een bestemmingsplan.

Bestemmingsplan bekijken

U kunt alle bestemmingsplannen bekijken op de landelijke website Regels op de kaart. Link opent een externe pagina. Daar vindt u de bestemmingsplannen die gelden en waaraan gewerkt wordt.

Ontwerpbestemmingsplan

Het stadsbestuur maakt het ontwerpbestemmingsplan bekend met een aankondiging op Regels op de kaart. Link opent een externe pagina. U hebt 6 weken de tijd om te reageren.

Vastgesteld bestemmingsplan

De vaststelling van een bestemmingsplan wordt bekendgemaakt op Regels op de kaart. Link opent een externe pagina. Als u het niet eens bent met het bestemmingsplan, dan kunt u beroep indienen. U hebt 6 weken de tijd om te reageren.

Onherroepelijk bestemmingsplan

Het vastgestelde bestemmingsplan is onherroepelijk als niemand in beroep gaat bij de Raad van State. Als er beroep is ingediend dan moet de uitspraak van de Raad van State worden afgewacht. De Raad van State moet binnen 12 maanden beslissen over het beroep.

Wilt u verbouwen?

Wilt u verbouwen? Doet u dan eerst de zelftoets. Link opent een externe pagina!

Vragen en antwoorden

Meer informatie

Heeft u specifieke vragen waarop u hier geen antwoord vindt? Wij zijn op verschillende manieren bereikbaar:

  • Per e-mail. Link opent een externe pagina. Een e-mail aan ons mag maximaal 20MB groot zijn. E-mails met grote bestanden kunnen aan ons verzonden worden via de bestandsuitwisselingsdienst. Als u hier gebruik van wilt maken kunt u contact met ons opnemen.
  • Telefonisch via 14 010.