Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 4 min

Omgevingswet

Op 1 januari 2024 gaat de Omgevingswet in. Dat is een Nederlandse wet die alles regelt voor de ruimte waarin we wonen, werken en leven: onze leefomgeving.

Er zijn veel aparte wetten en regels die over onze leefomgeving gaan. Vanaf 1 januari 2024 zitten bijna al die wetten en regels in één nieuwe wet. Denk daarbij aan regels over water, lucht, bodem, geluid, natuur, wegen, energie en gebouwen. De Omgevingswet maakt de wet en de regels over de leefomgeving makkelijker. Daarmee wil de regering 4 doelen halen:

 1. Het omgevingsrecht wordt begrijpelijker.
 2. De leefomgeving staat centraal.
 3. Er komt meer ruimte voor plaatselijk maatwerk.
 4. Er worden sneller betere besluiten genomen.

Dat maakt het makkelijker voor inwoners, ondernemers en organisaties om plannen met elkaar uit te voeren. 

Om de Omgevingswet uit te voeren gebruikt de gemeente 4 hulpmiddelen:

 1. De omgevingsvisie
 2. Het omgevingsplan
 3. Het omgevingsprogramma
 4. De omgevingsvergunning

We leggen alle hulpmiddelen op deze pagina kort uit.

Omgevingsvisie 

In de omgevingsvisie leest u hoe de gemeente Rotterdam de ruimte in en om de stad gaat gebruiken en inrichten. De visie gaat over hoe we willen dat de stad zich de komende 30 jaar ontwikkelt. De omgevingsvisie is een verplicht onderdeel van de Omgevingswet. Alle gemeentes hebben hun eigen omgevingsvisie.

Wat staat er in de Rotterdamse omgevingsvisie?

De Omgevingsvisie gaat kort gezegd over 5 keuzes voor de toekomst van Rotterdam:

 1. Gezonde stad: In Rotterdam kun je gezond leven.
 2. Inclusieve stad: In Rotterdam doet iedereen mee.
 3. Circulaire stad: In Rotterdam recyclen we en is er duurzame energie.
 4. Productieve stad: In Rotterdam is er ruimte voor de nieuwe economie.
 5. Compacte stad: Rotterdam ontwikkelt zich als een compacte, aantrekkelijke stad aan de rivier.

Er zijn veel ontwikkelingen die invloed hebben op het gebruik van de ruimte. Het klimaat verandert, de mensen worden ouder en de stad groeit. We wonen nu met ongeveer 650.000 mensen in Rotterdam. Er komen steeds meer mensen bij. En duizenden mensen reizen elke dag naar de stad voor hun werk, studie, vrije tijd of het ziekenhuis. Maar de ruimte is beperkt. Daarom moeten we goed kijken waar wat we kunnen doen. 

De Rotterdamse omgevingsvisie gaat niet alleen over de stad of het centrum van Rotterdam. Het gaat ook over het havengebied en over Hoogvliet, Rozenburg, Pernis, Heijplaat en Hoek van Holland. Die gebieden vallen allemaal onder Rotterdam. We kijken altijd naar het geheel. Zijn er voldoende woningen? Is er goed openbaar vervoer? Is er genoeg ruimte om buiten te zijn en om groene energie op te wekken? Zijn scholen en zorg voor iedereen op loop- en fietsafstand? Zijn de lucht en het water schoon? Is de stad groen genoeg?

Omgevingsplan

In het omgevingsplan staan de algemene regels van de gemeente voor de fysieke leefomgeving. Die regels staan nu nog in bestemmingsplannen. Elke wijk heeft nu een eigen bestemmingsplan met eigen regels. Vanaf 2032 moeten alle bestemmingsplannen vervangen zijn door één omgevingsplan voor de hele gemeente Rotterdam. De regels uit het omgevingsplan gelden straks voor het hele grondgebied dat onder Rotterdam valt. De regels uit het omgevingsplan zijn er om bepaalde waarden van de leefomgeving te beschermen. Bijvoorbeeld de luchtkwaliteit en het geluidsniveau. Om een plan te maken waarin elk gebied tot zijn recht komt, werken we samen veel partijen. De basis voor het omgevingsplan is de omgevingsvisie. Die beschrijft wat de wensen en behoeften zijn van de bewoners en ondernemers in een onze stad. 

Omgevingsprogramma

Het omgevingsprogramma is beleid van de gemeente met maatregelen om de doelen voor de leefomgeving te halen. Het zijn maatregelen voor bescherming, onderhoud, gebruik en ontwikkeling van de leefomgeving.

Omgevingsvergunning

Er zijn activiteiten of werkzaamheden in de leefomgeving waar u toestemming voor nodig heeft. Voor het bouwen van een nieuw huis bijvoorbeeld. Die toestemming kunt u aanvragen via een omgevingsvergunning. Daarvoor kunt u vanaf 1 januari 2024 terecht bij het nieuwe Omgevingsloket.

Praat mee over ontwikkelingen in de stad

Een belangrijk onderdeel van de Omgevingswet is participatie. Daarmee bedoelen we dat alle plannen van de gemeente voor iedereen duidelijk moeten zijn. Rotterdammers, bedrijven en maatschappelijke organisaties praten en  denken mee. Ook nemen ze beslissingen over projecten of activiteiten.
De gemeente moet zorgen dat participatie onderdeel is van de omgevingsvisie, het omgevingsplan, het omgevingsprogramma en de omgevingsvergunning.