Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 4 min

Omgevingswet

De Omgevingswet is een Nederlandse wet die gaat over de fysieke leefomgeving. In februari 2023 weten we wanneer deze in werking treedt.

De fysieke leefomgeving is alles wat we nodig hebben om hier te leven, wonen, werken, studeren, recreëren zoals water, lucht, bodem, natuur, wegen, energie en gebouwen.

Op dit moment zijn er heel veel aparte wetten en regels die over onze fysieke leefomgeving gaan. Als de nieuwe wet er is, zijn al die andere wetten en regels één samenhangende wet geworden. De Omgevingswet zorgt voor minder regels en ook dat deze regels overzichtelijk zijn en makkelijker te vinden zijn. Daarnaast wordt het gemakkelijker voor inwoners en ondernemers om met elkaar initiatieven te starten. De gemeente kijkt mee en adviseert wat kan.

Omgevingsvisie

De Omgevingswet vraagt van alle gemeenten en provincies om een omgevingsvisie op te stellen die weergeeft hoe de gemeente nu en in de toekomst omgaat met ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving. Ook de rijksoverheid maakt er een. Een omgevingsvisie is een verhaal, beeld of website waarop de gemeente laat zien hoe ze de fysieke leefomgeving wil inrichten. Met fysieke leefomgeving wordt alles bedoeld dat nodig is om hier te kunnen hier te leven, wonen, werken, studeren, recreëren zoals water, lucht, bodem, natuur, wegen en gebouwen.

Wat komt er in de Rotterdamse omgevingsvisie?

We moeten rekening houden met ontwikkelingen die van invloed zijn op het gebruik van de ruimte zoals veranderingen van het klimaat en vergrijzing, en met de groei van de stad. We wonen nu met zo’n 650.000 mensen in Rotterdam. Dat aantal groeit en daarnaast komen hier iedere dag duizenden mensen naar toe voor werk, studie, vrije tijd of omdat zij naar een ziekenhuis moeten. Dat zijn heel veel ruimtegebruikers. Maar, de ruimte is beperkt. Daarom moeten we ook goed kijken waar je wat kunt doen. Er is ruimte nodig voor bijvoorbeeld meer groen en water, voor nieuwe woningen, voor zonne-energie, voor afvalinzameling, en voor voorzieningen op loop- en fietsafstand.

De Rotterdamse omgevingsvisie gaat niet alleen over de stad of het centrum van Rotterdam, maar ook over het havengebied en over Hoogvliet, Rozenburg, Pernis, Heijplaat en Hoek van Holland. Heel verschillende gebieden die allemaal onder Rotterdam vallen. In het ene gebied is iets anders belangrijk dan in het andere. Maar om welk gebied het ook gaat, we kijken altijd naar het geheel. Zijn er voldoende woningen, is er goed openbaar vervoer, ruimte om buiten te zijn, groen, voorzieningen voor iedereen op loop- en fietsafstand zoals scholen en zorg, zijn de lucht en het water schoon? Dit hebben we samengevat in vijf perspectieven:

  • Compacte stad: Rotterdam ontwikkelt zich als een compacte, aantrekkelijke stad aan de rivier
  • Gezonde stad:  Rotterdam maakt gezond leven in de stad mogelijk
  • Inclusieve stad:  Rotterdam biedt ruimte voor ontmoeten en meedoen
  • Circulaire stad:  Rotterdam biedt ruimte voor duurzame energie en recycling
  • Productieve stad: Rotterdam biedt ruimte voor de nieuwe economie

Op 27 maart 2019 besprak de gemeenteraad de Verkenning voor de omgevingsvisie en begin 2021 volgt de definitieve vaststelling Omgevingsvisie Rotterdam. Ga naar de webpagina over de Omgevingsvisie voor meer informatie.

Omgevingsplan

Alle regels voor de inrichting van de fysieke regels worden nu vastgelegd in bestemmingsplannen. Op dit moment hebben we voor iedere wijk een eigen bestemmingsplan met eigen regels. Vanaf 2029 moeten alle bestemmingsplannen vervangen worden door één omgevingsplan voor de hele gemeente Rotterdam. Hierin staan straks alle regels van de gemeente over de fysieke leefomgeving die gelden voor het grondgebied van de gemeente. Voor Rotterdam gaat het dan om de stad, het havengebied, Hoogvliet, Rozenburg, Pernis, Heijplaat en Hoek van Holland. Heel verschillende gebieden die allemaal onder het grondgebied van Rotterdam vallen.

Het is de bedoeling van de Omgevingswet dat door deze samenvoeging minder regels gelden en deze gemakkelijker te raadplegen zijn. In de fysieke leefomgeving gelden regels om enkele belangrijke waarden te waarborgen. Bijvoorbeeld de luchtkwaliteit, het geluidsniveau etc. Dat wil niet zeggen dat de gemeente hier de grote baas is die alles bepaalt. We werken samen met heel veel andere partijen om zo een goed plan te maken waar de eigenheid van ieder gebied tot zijn recht komt. De basis voor het omgevingsplan is de omgevingsvisie. Deze beschrijft wat de wensen en behoeften zijn van de bewoners en ondernemers in een onze stad. Op basis daarvan werken we aan een omgevingsplan dat bepaalt welke regels gelden voor uw omgeving. De gemeente start met het maken van een omgevingsplan na de vaststelling van de omgevingsvisie half 2021.