Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 3 min

Vergunning A-evenement aanvragen

Een A-evenement is niet grootschalig of risicovol, bijvoorbeeld een braderie of een straatspeeldag. U hebt hier wel een vergunning voor nodig.

Particulieren vragen de vergunning aan via de knop 'Vergunning aanvragen'. Hiervoor is DigiD nodig. Evenementen in de periode april tot september 2024 kunnen niet aangevraagd worden voordat de BC-kalender (evenementen met een hoger veiligheidsrisico) is vastgesteld. Evenementen voor of na deze periode kunnen aangevraagd worden maar let op dat de BC-evenementen voorrang hebben op de door hun aangevraagde locaties.

Vergunning aanvragen. Link opent een externe pagina

Vergunning aanvragen voor bedrijven

Bedrijven vragen de vergunning aan via het 'formulier voor bedrijven'. Link opent een externe pagina. Hiervoor is eHerkenning niveau 2 nodig. Evenementen in de periode april tot september 2024 kunnen niet aangevraagd worden voordat de BC-kalender (evenementen met een hoger veiligheidsrisico) is vastgesteld. Evenementen voor of na deze periode kunnen aangevraagd worden, maar let op dat de BC-evenementen voorrang hebben op de door hun aangevraagde locaties.

Meer informatie

Accepteer de cookies om deze inhoud te kunnen zien

A+ evenementenvergunning

De A+ vergunning is bedoeld voor evenementen die te groot zijn voor een reguliere A-vergunning, maar te klein voor een B/C-vergunning. Deze evenementen hebben dus een groter gevolg voor het woonklimaat en leefklimaat dan een standaard A-vergunning.

Bij een A+vergunning is er overleg met de organisator en de betrokken diensten, zoals politie en brandweer. Er is dus meer tijd nodig om de aanvraag te behandelen. Een vergunning voor A+ evenementen moet u minimaal 8 weken van te voren aanvragen. 

Rekening houden met andere vergunningen

Soms zijn ook nog andere vergunningen nodig. Voor sommige evenementen moet bijvoorbeeld bij de brandweer of het Omgevingsloket een melding gedaan worden of een gebruiksvergunning aangevraagd worden. Kijk voor meer informatie op de themapagina van de brandweer. Link opent een externe pagina

Alcohol schenken

Wilt u alcohol schenken tijdens het evenement? Dit kan tegelijk worden ingevuld als u de aanvraag voor een A-evenement vergunning indient.

Kosten

Soort evenement2024
A-evenement€ 300,20
A+ evenement€ 900,60

Meesturen

Als u een vergunning aanvraagt, moet u een compleet plan voor uw evenement indienen. Dit plan bevat:

 • het programma of draaiboek
 • een veiligheidsplan 
 • een schoonplan
  Let op: sla het document eerst op, zodat u het na openen digitaal in kunt vullen.
 • een situatieschets

Soms wordt u gevraagd om ook een verkeersplan aan te leveren.

Voorwaarden

 • Uw vergunningaanvraag wordt besproken met gemeentelijke afdelingen en hulpdiensten. Als er problemen zijn, krijgt u hierover bericht. Daarna kan er naar een oplossing gezocht worden.
 • Een vergunning wordt digitaal per e-mail verstuurd.
 • Er kunnen bij de vergunning extra voorwaarden worden opgelegd. Bijvoorbeeld over plaats en tijdstip, openbare orde, (brand)veiligheid, technische voorzieningen.
 • Als de vergunning wordt geweigerd, ontvangt u het besluit en de reden van weigering per post en ook een kopie per e-mail.
 • De regels voor evenementen en vergunningen vindt u in artikelen 2.25 en 2.25A van de Algemene Plaatselijke Verordening Rotterdam (APV).
  De regels en procedures staan verder beschreven in de nota Evenementenvergunningen en in het Rotterdamse Evenementenbeleid. Zie hiervoor de pagina Evenementenvergunning.

Evenementenmarkten

Organiseert u een evenementenmarkt zoals een braderie, rommelmarkt of themamarkt dan gelden er speciale voorwaarden.
De regels vindt u in het 'Beleidskader Evenementen: Braderieën, Rommelmarkten en Themamarkten Rotterdam 2019. Link opent een externe pagina'.

Bezwaar indienen

Bent u het niet eens met het besluit van de gemeente op uw aanvraag? Tot 6 weken na verzending of uitreiking van het besluit kunt u een bezwaarschrift indienen.

Hoelang duurt het

De aanvraag van uw vergunning A-evenement duurt 4 weken.

Contact

Voor meer informatie of vragen: