Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 4 min

Omgevingsvergunning reclame-uiting aanvragen

De gemeente Rotterdam kent geen aparte reclamevergunning. Dit betekent niet dat reclame in Rotterdam vergunningsvrij is.

Doe eerst de check 'Ik wil verbouwen' via de knop 'zelftoets maken'.

Zelftoets maken. Link opent een externe pagina

Vergunning nodig na de check?

Vraag dan de vergunning aan met de gegevens uit de check via het omgevingsloket. Link opent een externe pagina.
U logt als particulier in met uw DigiD en als ondernemer met eHerkenning.

Meer informatie

 • Soms hebt u voor uw reclame een bouwvergunning nodig.
 • Voor het aanbrengen van reclame met verlichting of ledscherm hebt u een omgevingsvergunning nodig voor de activiteiten 'bouwen' en 'handelsreclame'.
 • Als u reclame op de openbare weg plaatst, hebt u behalve de omgevingsvergunning ook een vergunning Algemene Plaatselijke Verordening (APV) nodig. De gemeente kijkt dan of uw reclame uiting een gevaar is voor de verkeersveiligheid of overlast geeft. Reclames mogen nooit aanstoot geven of in strijd zijn met de goede zeden.

Als uw reclame uiting niet aan de regels uit de Welstandsnota Rotterdam voldoet, dan verwijdert de gemeente de reclame.

Praktische reclamegids

Wilt u alles weten over reclame-uitingen in Rotterdam?
Lees dan het bestand 'Praktische reclamegids voor Rotterdam.

Kosten

 • u betaalt niet voor reclame op zich, alleen als een bouwvergunning nodig is
 • voor reclame zélf moet u wel belasting betalen
 • het aanvragen van een omgevingsvergunning voor de activiteit handelsreclame is gratis, maar voor de activiteit bouwen niet

De berekening van de kosten voor het behandelen van een vergunning aanvraag vindt u op de pagina wat betaalt u voor een omgevingsvergunning.

Meesturen

Om een aanvraag voor een handelsreclamevergunning zo snel mogelijk te behandelen, vult u het aanvraagformulier van het omgevingsloket. Link opent een externe pagina compleet in. Behalve het aanvraagformulier dient u ook de volgende tekeningen in:

 • situatietekening met daarop op welk pand de reclame wordt aangebracht
 • geveltekeningen van de huidige en nieuwe situatie met daarop de reclame
 • doorsnedetekeningen waaruit de dikte van de reclame duidelijk wordt
 • principedetails van de reclame
 • kleurenfoto’s van de omgeving
 • constructieve tekeningen en berekeningen hoe de reclame gemonteerd wordt
 • checklist aanvraag omgevingsvergunning reclame met verlichting

Voor wie is het

Voor ondernemers die een ledscherm of reclame met of zonder verlichting willen aanbrengen die zichtbaar is vanaf de openbare weg.

Voorwaarden

Wanneer mag u starten met uw werkzaamheden?

 • belanghebbenden (bijvoorbeeld uw buren) kunnen tot maximaal 6 weken na bekendmaking van de beslissing bezwaar indienen
 • wordt geen bezwaar ingediend, dan is uw vergunning na de termijn van 6 weken meestal definitief. U kunt dan zonder risico beginnen met uw werkzaamheden.
 • na ontvangst van uw vergunning mag u meestal direct beginnen met uw werkzaamheden bouwen

Dit geldt niet bij monumenten of bouwwerken in een beschermd stadsgezicht of dorpsgezicht. De gemeente raadt u dringend aan te wachten met deze werkzaamheden tot uw vergunning definitief is. Begint u eerder, dan loopt u het risico dat uw werkzaamheden op uw kosten ongedaan moeten worden gemaakt.

Controle tijdens de bouw

Gemeente Rotterdam controleert tijdens de bouw of u zich houdt aan het plan waar u de vergunning voor heeft gekregen. Ook na de bouw kan een inspecteur van de gemeente bij u langskomen.

Wetten en regels

In het hoofdstuk Reclame van de Welstandsnota Rotterdam leest u wanneer een reclame uiting vergunningsplichtig of vergunningsvrij is.

U ziet hier ook welke vergunning u nodig hebt: een bouwvergunning of een vergunning Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Hoelang duurt het

 • standaard procedure duurt 8 weken
 • uitgebreide procedure duurt 6 maanden

Beide procedures kunnen met 6 weken verlengd worden.

Contact

Meer informatie vindt u op de pagina Bouwen en op de pagina Welstand.

Voor meer informatie over uw vergunningaanvraag belt u met Bouw en Woningtoezicht via het algemene informatienummer 14 010.

Kijk ook onderaan deze pagina bij de meest gestelde vragen.
Hebt u vragen, bel dan 14 010.

Veelgestelde vragen