Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 2 min

Vergunning inname openbare grond aanvragen

Wilt u op of boven de openbare weg voorwerpen plaatsen, dan hebt u een vergunning inname openbare grond nodig.

Via de knop 'Vergunning aanvragen' leest u hoe u de vergunning regelt.

Vergunning aanvragen

Wanneer is een vergunning nodig

Voorbeelden van voorwerpen boven of op de weg zijn:

 • reclamezuilen en billboards 
 • reclame uitingen aan bijvoorbeeld lichtmasten of op steigerdoek
 • straatmeubilair of fietsenstalling
 • brievenbus, vlaggenmast of banieren
 • plantenbakken
 • feestelijke aankleding of versiering
 • spandoeken 

Voorwerpen voor bouw, sloop en werkzaamheden

Gaat u tijdelijk voorwerpen plaatsen voor bouwen, slopen of werkzaamheden, dan moet u een  vergunning gebruik van de weg aanvragen.

Voorbeelden hiervan zijn:

 • het tijdelijk plaatsen van een steiger of andere voorwerpen op de stoep
 • bouwplaats voor opslag van bouwstoffen en het plaatsen van een keet of loods.

Wordt uw object langer dan 1 maand geplaatst, dan hebt u ook een omgevingsvergunning voor bouwen nodig. 
Omdat het aanvragen van een omgevingsvergunning langer duurt, is het verstandig als u deze eerst aanvraagt.
Wanneer u de omgevingsvergunning hebt gekregen, kunt u daarna een aanvraag Inname Openbare Grond doen.

Wanneer geen vergunning nodig?

Kosten

 • In 2024 betaalt u € 190,60 voor de behandeling van uw aanvraag.
 • Daarnaast betaalt u ook precariobelasting.
  Dit bedrag hangt af van de afmetingen.

Hoelang duurt het

 • 8 weken. In bijzondere situaties wordt dit 1 keer verlengd.
 • Het kan langer duren als uw aanvraag niet compleet of onjuist is en u de informatie moet aanvullen.

Voorwaarden

De gemeente controleert of uw aanvraag voldoet aan de APV. Link opent een externe pagina.

Of u de vergunning voor het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg krijgt, hangt onder andere af van:

 • hoe groot het voorwerp is
 • waar u het voorwerp plaatst
 • hoelang de openbare weg in gebruik wordt genomen
 • waarom het object geplaatst wordt
 • mogelijke overlast voor anderen
 • het straatbeeld
 • of de openbare grond of weg bereikbaar, toegankelijk en veilig blijft
 • bijzondere omstandigheden

Contact

Hebt u vragen of wilt u overleggen voordat u een aanvraag indient?