Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 3 min

Vergunning inname openbare grond aanvragen

Wilt u op of boven de openbare weg voorwerpen plaatsen, dan heeft u een vergunning inname openbare grond nodig.

Vraag de vergunning aan via de knop 'Online aanvragen'.

Online aanvragen

Meer informatie

Voorbeelden van voorwerpen boven of op de weg zijn:

 • reclamezuilen en billboards 
 • reclame uitingen aan bijvoorbeeld lichtmasten of op steigerdoek
 • straatmeubilair of fietsenstalling
 • brievenbus, vlaggenmast of banieren
 • plantenbakken
 • feestelijke aankleding of versiering
 • spandoeken 

Voorwerpen voor bouw, sloop en werkzaamheden

Gaat u op de openbare weg tijdelijk voorwerpen plaatsen die alleen met het bouwen, slopen of werkzaamheden te maken hebben, dan moet u een  vergunning gebruik van de weg voor werkzaamheden  aanvragen.

Voorbeelden hiervan zijn:

 • het tijdelijk plaatsen van een steiger of andere voorwerpen op de stoep
 • het inrichten van een bouwplaats op de openbare weg voor opslag van bouwstoffen en het plaatsen van keten, loodsen, enzovoort.

Soms heeft u behalve de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) vergunning inname openbare grond ook een omgevingsvergunning voor bouwen nodig. 
Deze vergunning is nodig als een object voor langer dan 31 dagen wordt geplaatst. Omdat het proces van een omgevingsvergunning ingewikkelder is en daardoor langer duurt, is het raadzaam dat u deze eerst aanvraagt.
Wanneer u de omgevingsvergunning heeft gekregen, kunt u daarna een aanvraag Inname Openbare Grond doen.

Wanneer geen vergunning nodig?

 • U heeft geen APV vergunning inname openbare grond of gebruik van de weg nodig als u al een vergunning heeft voor een evenement, een terras bij een horecagelegenheid of een standplaats.
 • Voor uitstallingen van winkelwaren gelden bijzondere regels, zie artikel 2:10 lid 3 van de APV. Link opent een externe pagina.

Ook zijn er situaties die zijn vrijgesteld van de vergunningplicht. De situaties waarbij geen vergunning nodig is, vindt u in het Aanwijzingsbesluit vergunningvrij plaatsen. Link opent een externe pagina.

Kosten

In 2023 betaalt u € 49,80 voor de behandeling van uw aanvraag.

Daarnaast betaalt u ook precariobelasting.
Dit bedrag hangt af van de afmetingen.

Hoelang duurt het

 • 8 weken. In bijzondere omstandigheden wordt dit eenmalig verlengd
 • het kan langer duren als uw aanvraag niet compleet of onjuist is  en u de informatie moet aanvullen

Voorwaarden

Toetsing vindt plaats op basis van de APV. Link opent een externe pagina.

Of u de vergunning voor het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg krijgt, hangt onder andere af van:

 • de afmetingen van het voorwerp
 • de locatie waar het voorwerp neergezet gaat worden
 • hoe lang de openbare weg in gebruik wordt genomen
 • de reden waarom het object geplaatst wordt
 • mogelijke overlast voor bewoners, voetgangers en overig verkeer
 • het straatbeeld
 • of de openbare grond of weg bereikbaar, toegankelijk en veilig blijft
 • het uiterlijk aanzien
 • bijzondere omstandigheden

De regels voor het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg in strijd met de publieke functie van de weg staan in de artikelen 1.8, 2.10 en 2.10a van de APV. Link opent een externe pagina.

Contact

Hebt u nog vragen of wilt u overleggen voordat u een aanvraag indient?