Ga naar de hoofdinhoud

Start vergunning inname openbare grond online aanvragen

Stap 1 van 2

Documenten verzamelen

Nodige documenten bij uw aanvraag:

  • situatietekening met adresaanduiding van de locatie en in gebruik te nemen oppervlakte in vierkante meter
  • omschrijving van de in gebruik te nemen openbare grond of weg
  • omschrijving en foto of tekening van het aan te brengen object
  • gedetailleerde informatie van het te plaatsen object
  • omschrijving van de activiteit waarvoor u openbare grond in wilt nemen

Stap 2 van 2

Aanvragen

Als inwoner logt u in met uw DigiD.

Als bedrijf logt u in met eHerkenning.
U hebt ook het vestigingsnummer van de Kamer van koophandel nodig.