Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 6 min

Vergunning gebruik van de weg voor (bouw)werkzaamheden aanvragen

Wilt u een deel van de openbare ruimte (bijvoorbeeld de weg, de straat, de stoep, het groen, enzovoort) tijdelijk gebruiken voor het uitvoeren van werkzaamheden? Vraag dan een 'Vergunning gebruik van de weg voor (bouw)werkzaamheden' aan.

U vraagt de vergunning aan via de knop 'Vergunning aanvragen'. Vanaf 2023 kunt u alleen nog met DigiD en eHerkenning een aanvraag doen. U kunt dan niet meer met een bestaand account inloggen. Vraag eHerkenning aan als u dat nog niet hebt. Particulieren kunnen vanaf 2023 alleen nog inloggen met DigiD. Let op: Per 1 januari 2023 betaalt u kosten voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning gebruik van weg.

Vergunning aanvragen. Link opent een externe pagina

Wel vergunning nodig

Voorbeelden van werkzaamheden waarvoor u de vergunning nodig hebt:

 • het inrichten van een werkterrein (bouwplaats) voor opslag van (bouw)materialen, het plaatsen van keten, loodsen, containers, een Dixi enzovoort
 • het tijdelijk plaatsen van steigers, hijskranen, verhuisliften of machines op de stoep of op de weg

Het gebiedskantoor Stadsbeheer van het gebied waarin u de werkzaamheden wilt uitvoeren of voorwerpen tijdelijk wilt neerzetten, behandelt uw aanvraag.

Op het moment dat werkzaamheden of opslag mogelijk last geven voor verkeersgebruikers, moet u ook een tijdelijke verkeersmaatregel (TVM) nemen en hiervoor goedkeuring vragen aan de gemeente.

Let op:Door de overstap naar een nieuw systeem voor het aanvragen van uw vergunning gebruik van de weg, kan het zijn dat uw ingediende aanvragen van vóór 2 januari 2023 niet te zien zijn.
Hebt u hier vragen over? Neem dan contact op met het gebiedskantoor via
Gebiedskantoren | Rotterdam.nl. De medewerker beantwoordt uw vragen over uw ingediende vergunning.

Geen vergunning nodig

In sommige gevallen hebt u in Rotterdam geen vergunning gebruik van de weg nodig. Misschien hebt u wel een andere vergunning nodig.
Lees  verder voor meer informatie:

 • Evenementen,
 • Terrassen zoals in artikel 2:30b van de Algemeen Plaatselijke Verordening
 • standplaatsen zoals in artikel 5:17 ev. van de Algemeen Plaatselijke Verordening.
 • Uitstallingen van winkelwaren tijdens de openingstijden van de winkel op de stoep, waarbij:
  - de stoep minimaal 3,50 meter breed is, gemeten van de gevel tot en met de stoeprand
  - er een vrije ruimte zonder voorwerpen van minimaal 1,80 meter overblijft
  - de uitstalling, gemeten uit de gevel van de winkel, maximaal 1 meter diep en hoog is en niet breder dan de gevel
 • 1 reclame uiting als onderdeel van verkoop of dienstverlening vanuit een winkel. Deze reclame uiting:
  - is niet hoger is dan 1,25 meter en in geen enkele richting breder dan 0,85 meter
  - is geplaatst tijdens de openingstijden en in de winkeluitstallingszone van de winkel zoals hiervoor beschreven

Vergunning inname openbare grond

Wilt u in de openbare ruimte bijvoorbeeld:

 • reclamezuilen en billboards plaatsen
 • reclame uitingen aanbrengen aan lichtmasten of bouwsteigers
 • straatmeubilair of een fietsenstalling plaatsen
 • een brievenbus, vlaggenmast of banieren plaatsen
 • plantenbakken plaatsen
 • feestelijke aankleding of versiering aanbrengen
 • een spandoek ophangen

dan hebt u een 'Vergunning inname openbare grond' nodig.

Ook zijn er situaties die zijn vrijgesteld van de vergunningplicht. De situaties waarbij geen vergunning nodig is, vindt u in het Aanwijzingsbesluit vergunningvrij plaatsen.. Link opent een externe pagina

Kosten

Zie de tabel voor de kosten voor het aanvragen van de vergunning in 2023.

Periode om de weg te gebruiken voor werkzaamhedenKosten
 2 tot en met max. 31 dagen€ 60
plaatsingstermijn van 31 dagen tot en met max. 90 dagen         € 340
plaatsingstermijn van 91 dagen tot en met max. 180 dagen         € 680
plaatsingstermijn van 181 dagen tot en met max. 365 dagen         €1360
1 jaar tot en met 2 jaar   €2720
Langer dan 2 jaar€5440

Als u uw aanvraag voor de vergunning annuleert vóórdat u de vergunning werd afgegeven, dan betaalt u 35% van de kosten.

Behalve de kosten van de vergunningsaanvraag zijn er misschien extra kosten:

Meesturen

 • uw persoonlijke gegevens of gegevens van uw bedrijf
 • beschrijving van het werk dat u gaat uitvoeren en de voorwerpen die u wilt neerzetten
 • gegevens van de locatie waar u de vergunning voor wilt aanvragen
 • duidelijke situatieschets van de locatie

Zorg dat u op tijd de vergunning aanvraagt. Anders kunt u misschien niet beginnen met het werk.

Hoelang duurt het

De behandeling van uw aanvraag duurt minimaal 2 weken en maximaal 8 weken. De behandeltermijn hangt onder meer af van de moeilijkheid van de aanvraag.

Zorg dat u op tijd de vergunning aanvraagt. Anders kunt u misschien niet beginnen met het werk.

Voor wie is het

 • als u een werkterrein (bouwplaats) wilt inrichten in de openbare ruimte (de weg, de stoep, het groen, enzovoort)
 • als u voorwerpen en stoffen langer dan 1 dag in de openbare ruimte wilt opslaan
 • als u langer dan 1 dag klein onderhoud wilt uitvoeren en daarbij gebruik moet maken van de openbare ruimte
 • als u een verhuiscontainer of puincontainer langer dan 5 dagen in de openbare ruimte wilt neerzetten (in betaald parkeergebieden is altijd een vergunning nodig)
 • als u een verhuiscontainer wilt neerzetten die langer is dan 6 meter, breder is dan 2,5 meter en hoger is dan 2,5 meter (in betaald parkeergebieden is altijd een vergunning nodig)
 • als u een container voor sloopafval wilt neerzetten die een inhoud heeft van meer dan 10 m3
 • als u tijdelijk voorwerpen op een betaalde parkeerplaats wilt opslaan

Voorwaarden

Of u de vergunning krijgt voor het in gebruik nemen van de weg, hangt af van:

 • de afmetingen van het voorwerp
 • de soort locatie waar het voorwerp neergezet gaat worden
 • hoe lang de openbare weg in gebruik wordt genomen
 • waarom het geplaatst wordt
 • mogelijke overlast voor bewoners, voetgangers en overig verkeer
 • het bestemmingsplan
 • het straatbeeld
 • bijzondere omstandigheden

Meer informatie vindt u in de 'Algemeen Plaatselijke Verordening', artikel 1:8, 2:10 en 2:10A

Contact

Hebt u vragen? Neem dan contact op met het gebiedskantoor Stadsbeheer van het gebied waarin u de werkzaamheden wilt uitvoeren of voorwerpen tijdelijk wilt neerzetten.

Veelgestelde vragen