Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 5 min

Vergunning gebruik van de weg voor (bouw)werkzaamheden aanvragen

Wilt u een deel van de openbare weg tijdelijk gebruiken voor het uitvoeren van werkzaamheden? Vraag dan een 'Vergunning gebruik van de weg voor (bouw)werkzaamheden' aan.

U vraagt de vergunning aan via de knop 'Vergunning aanvragen'. Log als burger in met DigiD of met eHerkenning als bedrijf.

Vergunning aanvragen. Link opent een externe pagina

Geef als u inlogt duidelijk aan om wat voor werkzaamheden het gaat en waar u de voorwerpen wilt plaatsen.

Voor wie is het

 • als u een bouwplaats wilt inrichten in de openbare ruimte (de weg, de stoep, het groen, enzovoort)
 • als u voorwerpen en stoffen langer dan 1 dag in de openbare ruimte wilt opslaan
 • als u langer dan 1 dag klein onderhoud wilt uitvoeren en daarbij gebruik moet maken van de openbare ruimte
 • als u een verhuiscontainer of puincontainer langer dan 5 dagen in de openbare ruimte wilt neerzetten (in betaald parkeergebieden is altijd een vergunning nodig)
 • als u een verhuiscontainer wilt neerzetten die langer is dan 6 meter, breder is dan 2,5 meter en hoger is dan 2,5 meter (in betaald parkeergebieden is altijd een vergunning nodig)
 • als u een container voor sloopafval wilt neerzetten die een inhoud heeft van meer dan 10 m3
 • als u tijdelijk voorwerpen op een betaalde parkeerplaats wilt opslaan

Wanneer hebt u een vergunning nodig

Voorbeelden van werkzaamheden waarvoor u de vergunning nodig hebt:

 • het inrichten van een werkterrein voor opslag van materialen, het plaatsen van keten, loodsen, containers, een Dixi, enzovoort
 • het tijdelijk plaatsen van steigers, hijskranen, verhuisliften of machines op de stoep of op de weg

Als uw werkzaamheden overlast geven voor verkeersgebruikers, moet u ook een tijdelijke verkeersmaatregel (TVM) aanvragen.

Andere vergunning nodig

Soms hebt u geen vergunning gebruik van de weg nodig, maar misschien wel een andere vergunning. Lees  verder voor meer informatie:

 • Evenementen
 • Terrassen zoals in artikel 2:30b van de Algemeen Plaatselijke Verordening
 • standplaatsen zoals in artikel 5:17 ev. van de Algemeen Plaatselijke Verordening.
 • Uitstallingen van winkelwaren tijdens de openingstijden van de winkel op de stoep, waarbij:
 1. de stoep minimaal 3,50 meter breed is, gemeten van de gevel tot en met de stoeprand
 2. er een vrije ruimte zonder voorwerpen van minimaal 1,80 meter overblijft
 3. de uitstalling, gemeten uit de gevel van de winkel, maximaal 1 meter diep en hoog is en niet breder dan de gevel
 • Reclame-uiting als onderdeel van verkoop of dienstverlening vanuit een winkel. Deze reclame-uiting is niet hoger is dan 1,25 meter en in geen enkele richting breder dan 0,85 meter. De reclame-uiting is geplaatst tijdens de openingstijden en in de winkeluitstallingszone van de winkel zoals hiervoor beschreven.

Vergunning inname openbare grond

U hebt in de volgende situaties een 'Vergunning inname openbare grond'  nodig:

 • reclamezuilen en billboards plaatsen
 • reclame uitingen aanbrengen aan lichtmasten of bouwsteigers
 • straatmeubilair of een fietsenstalling plaatsen
 • een brievenbus, vlaggenmast of banieren plaatsen
 • plantenbakken plaatsen
 • feestelijke aankleding of versiering aanbrengen
 • een spandoek ophangen

Ook zijn er situaties die zijn vrijgesteld van de vergunningplicht. Die situaties staan in het Aanwijzingsbesluit vergunningvrij plaatsen.. Link opent een externe pagina

Kosten

Periode om de weg te gebruiken voor werkzaamhedenKosten in 2024
minder dan 1 daggratis
2 tot en met max. 30 dagen€ 65,10
plaatsingstermijn van 31 dagen tot en met max. 90 dagen         € 368,90
plaatsingstermijn van 91 dagen tot en met max. 180 dagen         € 737,80
plaatsingstermijn van 181 dagen tot en met max. 365 dagen         € 1475,60
1 jaar tot en met 2 jaar   € 2951,20
Langer dan 2 jaar€ 5902.40 

Als u uw aanvraag annuleert vóórdat de vergunning werd afgegeven, dan betaalt u 35% van de kosten.

Behalve de kosten van de vergunningsaanvraag zijn er misschien extra kosten:

Hoelang duurt het

De behandeling van uw aanvraag duurt minimaal 2 weken en maximaal 8 weken. De behandeltermijn hangt onder meer af van de moeilijkheid van de aanvraag.

Zorg dat u op tijd de vergunning aanvraagt. Anders kunt u misschien niet beginnen met het werk.

Voorwaarden

Of u de vergunning krijgt voor het in gebruik nemen van de weg, hangt af van:

 • de afmetingen van het voorwerp
 • de soort locatie waar het voorwerp neergezet gaat worden
 • hoelang de openbare weg in gebruik wordt genomen
 • waarom het geplaatst wordt
 • mogelijke overlast voor bewoners, voetgangers en overig verkeer
 • het bestemmingsplan
 • het straatbeeld
 • bijzondere omstandigheden

Meer informatie vindt u in de 'Algemeen Plaatselijke Verordening', artikel 1:8, 2:10 en 2:10A

Contact

Hebt u vragen? Neem dan contact op met het gebiedskantoor Stadsbeheer van het gebied waarin u de werkzaamheden wilt uitvoeren of voorwerpen tijdelijk wilt neerzetten.

Veelgestelde vragen