Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 6 min

Vergunning gebruik van de weg voor (bouw)werkzaamheden aanvragen

Wilt u een deel van de openbare ruimte (de weg, de straat, de stoep, het groen of anderszins) tijdelijk gebruiken voor het uitvoeren van werkzaamheden? Dan moet u een 'Vergunning gebruik van de weg voor (bouw)werkzaamheden' aanvragen.

U vraagt de vergunning aan via de knop 'Vergunning aanvragen'. Vanaf 2023 kunt u alleen nog met DigiD en eHerkenning een aanvraag doen. U kunt dan niet meer met een reeds bestaand account inloggen. Vraag alvast eHerkenning aan als u dat nog niet heeft. Particulieren kunnen vanaf 2023 alleen nog inloggen met DigiD. Let op Per 1 januari 2023 worden kosten gerekend voor het in behandelen van een aanvraag voor een vergunning gebruik van de weg.

Vergunning aanvragen. Link opent een externe pagina

Wel vergunning nodig

Voorbeelden van werkzaamheden waarvoor u de vergunning nodig heeft:

 • het inrichten van een werkterrein (bouwplaats) voor opslag van (bouw)materialen, het plaatsen van keten, loodsen, containers, een Dixi etcetera.
 • het tijdelijk plaatsen van steigers, hijskranen, verhuisliften of machines op de stoep of op de weg

Uw aanvraag wordt behandeld door het gebiedskantoor Stadsbeheer van het gebied waarin u de werkzaamheden wilt uitvoeren of voorwerpen tijdelijk wilt neerzetten.

Let op:op het moment dat werkzaamheden of opslag mogelijk hinder of last opleveren voor verkeersgebruikers, dient u ook een tijdelijke verkeersmaatregel (TVM) te nemen en hiervoor goedkeuring te vragen aan de gemeente.

Let op:Door de overstap naar een nieuw systeem voor het aanvragen van uw vergunning gebruik van de weg, kan het zijn dat uw reeds ingediende aanvragen, vóór 2 januari 2023, niet te zien zijn.
Heeft u hier vragen over? Neem dan contact op met desbetreffende gebied via
Gebiedskantoren | Rotterdam.nl. Zij kunnen met u meekijken en de vragen betreffende uw ingediende vergunning beantwoorden.

Onze excuses voor het ongemak.

Geen vergunning nodig

In sommige gevallen heeft u in Rotterdam geen vergunning gebruik van de weg nodig. Misschien heeft u wel een ander soort vergunning nodig. Lees de informatie hieronder, in de veelgestelde vragen onderaan en bekijk ook de linkjes:

 • Evenementen,
 • Terrassen zoals in artikel 2:30b van de Algemeen Plaatselijke Verordening
 • standplaatsen zoals in artikel 5:17 ev. van de Algemeen Plaatselijke Verordening.
 • Uitstallingen van winkelwaren tijdens de openingstijden van de winkel op de stoep, waarbij:
  - de stoep minimaal 3,50 meter breed is, gemeten van de gevel tot en met de stoeprand
  - er een vrije ruimte zonder voorwerpen van minimaal 1,80 meter overblijft
  - de uitstalling, gemeten uit de gevel van de winkel, maximaal 1 meter diep en hoog is en niet breder dan de gevel
 • 1 reclame uiting in het kader van verkoop of dienstverlening vanuit een winkel. Deze reclame uiting:
  - is niet hoger is dan 1,25 meter en in geen enkele richting breder dan 0,85 meter
  - is geplaatst tijdens de openingstijden en in de winkeluitstallingszone van de winkel zoals hiervoor beschreven
 • Meer gevallen waarbij geen vergunning nodig is, staan in het 'Aanwijzingsbesluit vergunningvrij plaatsen'.. Link opent een externe pagina

Vergunning inname openbare grond

Wilt u in de openbare ruimte bijvoorbeeld:

 • reclamezuilen en billboards plaatsen
 • reclame uitingen aanbrengen aan lichtmasten of bouwsteigers
 • straatmeubilair of een fietsenstalling plaatsen
 • een brievenbus, vlaggenmast of banieren plaatsen
 • plantenbakken plaatsen
 • feestelijke aankleding of versiering aanbrengen
 • een spandoek ophangen

dan heeft u een 'Vergunning inname openbare grond' nodig.

Kosten

In 2023 kost de vergunning wel geld. Zie de tabel voor de kosten voor het aanvragen van de vergunning in 2023.

Periode om de weg te gebruiken voor werkzaamhedenPrijs
 2 tot en met max. 31 dagen€ 60
plaatsingstermijn van 31 dagen tot en met max. 90 dagen         € 340
plaatsingstermijn van 91 dagen tot en met max. 180 dagen         € 680
plaatsingstermijn van 181 dagen tot en met max. 365 dagen         €1360
1 jaar tot en met 2 jaar   €2720
Langer dan 2 jaar€5440

Als u uw aanvraag voor de vergunning intrekt vóórdat u de vergunning werd verleend, dan wordt wel 35% van de prijs in rekening gebracht.

Naast de kosten van de vergunningsaanvraag zijn er misschien extra kosten:

Meesturen

 • uw persoonlijke gegevens of gegevens van uw bedrijf
 • beschrijving van het werk dat u gaat uitvoeren en de voorwerpen die u wilt neerzetten
 • gegevens van de locatie waar u de vergunning voor wilt aanvragen
 • duidelijke situatieschets van de locatie

Zorg ervoor dat u op tijd de vergunning aanvraagt. Anders loopt u het risico dat u niet kunt starten met het werk.

Hoelang duurt het

De behandeling van uw aanvraag duurt minimaal 2 weken. De maximale behandeltermijn is 8 weken. De behandeltermijn hangt onder meer af van de moeilijkheid van de aanvraag.

Zorg ervoor dat u op tijd de vergunning aanvraagt. Anders loopt u het risico dat u niet kunt starten met het werk.

Voor wie is het

 • als u een werkterrein (bouwplaats) wilt inrichten in de openbare ruimte (de weg, de stoep, het groen of anderszins)
 • als u voorwerpen en stoffen langer dan 1 dag in de openbare ruimte wilt opslaan
 • als u langer dan 1 dag klein onderhoud wilt uitvoeren en daarbij gebruik moet maken van de openbare ruimte
 • als u een verhuiscontainer of puincontainer langer dan 5 dagen in de openbare ruimte wilt neerzetten (in betaald parkeergebieden is altijd een vergunning nodig)
 • als u een verhuiscontainer wilt neerzetten die langer is dan 6 meter, breder is dan 2,5 meter en hoger is dan 2,5 meter (in betaald parkeergebieden is altijd een vergunning nodig)
 • als u een container voor sloopafval wilt neerzetten die een inhoud heeft boven 10 m3
 • als u tijdelijk voorwerpen op een betaalde parkeerplaats wilt opslaan

Voorwaarden

Of u de vergunning krijgt voor het in gebruik nemen van de weg, hangt af van:

 • de afmetingen van het voorwerp
 • de soort locatie waar het voorwerp neergezet gaat worden
 • hoe lang de openbare weg in gebruik wordt genomen
 • waarom het geplaatst wordt
 • mogelijke overlast voor bewoners, voetgangers en overig verkeer
 • het bestemmingsplan
 • het straatbeeld
 • bijzondere omstandigheden

Meer informatie vindt u in de 'Algemeen Plaatselijke Verordening', artikel 1:8, 2:10 en 2:10A

Contact

Heeft u vragen? Neem dan contact op met het gebiedskantoor Stadsbeheer van het gebied waarin u de werkzaamheden wilt uitvoeren of voorwerpen tijdelijk wilt neerzetten.

Veelgestelde vragen