Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 2 min

Tijdelijke verkeersmaatregel (TVM) aanvragen

Voor werkzaamheden in Rotterdam waarvoor een deel van de openbare weg moet worden afgezet, is een tijdelijke verkeersmaatregel nodig.

Voor verkeersmaatregelen met weinig gevolgen voor de doorgang van het verkeer, vraagt u direct online een tijdelijke verkeersmaatregel aan via de knop 'Tijdelijke verkeersmaatregel aanvragen'.

Tijdelijke verkeersmaatregel aanvragen. Link opent een externe pagina

Meer informatie

U kunt voor het aanvragen of voor meer informatie contact opnemen met het gebiedskantoor van Stadsbeheer.

Handleiding

Verdere uitleg over uw online aanvraag vindt u in de 'Handleiding digitaal aanvraagformulier tijdelijke verkeersmaatregelen'.

Intake

Meer informatie over de intake vindt u in het 'Informatieblad Bereikbaarheid'.

Kosten

Het aanvragen van de intake bereikbaarheid en de tijdelijke verkeersmaatregel is gratis.

Hoe lang duurt het

De mate van verkeershinder die door de maatregel wordt veroorzaakt, bepaalt hoeveel tijd er nodig is voor een nauwkeurige beoordeling.

 • Voor maatregelen met weinig hinder tot gevolg is een behandeltermijn van 10 werkdagen (15 dagen in het Centrum en het Havengebied).
 • Voor grotere projecten met afsluitingen op het hoofdwegennet kan tot 2 jaar nodig zijn om de maatregel goed af te stemmen.

Voor wie is het

Als u tijdelijk de openbare weg in de gemeente Rotterdam wilt stremmen of gedeeltelijk afzetten, dan heeft u toestemming nodig.
Deze toestemming, de tijdelijke verkeersmaatregel (TVM), is voor de veiligheid van de weggebruikers en de doorstroming van het verkeer.

Verkeersmaatregelen bij evenementen vraagt u aan via een evenementenvergunning.

Kleine projecten

Voor projecten met lichte hinder is een tijdelijke verkeersmaatregel genoeg. De afsluiting of omleiding wordt dan bekend gemaakt.
Dit kan nodig zijn bij bijvoorbeeld:

 • kleine wegwerkzaamheden
 • verhuizingen
 • bouwplaatsen
 • onderhoudswerkzaamheden

Grote projecten

Bij projecten met grotere gevolgen voor het verkeer, is meer afstemming nodig met onder andere:

 • andere werkzaamheden en activiteiten
 • met het openbaar vervoer
 • de veiligheidsregio
 • de politie

Voorwaarden

Inloggen

Als u vaak verkeersmaatregelen aanvraagt, kunt u zich online registreren als gebruiker. Uw gegevens worden dan bewaard. 
Door in te loggen kunt u de status van uw TVM aanvragen volgen. 
U kunt ook een aanvraag indienen zonder gebruikersaccount.

Regels

De regels voor afzettingen staan in CROW 96b. De aannemer controleert de afzetting als het nodig is.

Overige regels voor de uitvoering van het werk staan in:

 • CROW publicatie 96 (veilig werken aan wegen)
 • CROW publicatie 96b
 • ARBO regels 
 • afspraken die in het voortraject zijn gemaakt en in het TVM systeem staan

In noodgevallen is een snelle, veilige afwikkeling van het verkeer belangrijk. Afwijken van de regels kan in overleg met de beheerder van het gebiedskantoor.

Contactinformatie

Heeft u vragen, bel dan naar 14 010.