Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 2 min

Tijdelijke verkeersmaatregel (TVM) aanvragen

Voor werkzaamheden in Rotterdam waarvoor een deel van de openbare weg moet worden afgezet, is een tijdelijke verkeersmaatregel nodig.

Voor verkeersmaatregelen met weinig gevolgen voor de doorgang van het verkeer, vraagt u direct online een tijdelijke verkeersmaatregel aan via de knop 'Tijdelijke verkeersmaatregel aanvragen'.

Tijdelijke verkeersmaatregel aanvragen. Link opent een externe pagina

Meer informatie

Verdere uitleg over uw online aanvraag vindt u in de 'Handleiding digitaal aanvraagformulier tijdelijke verkeersmaatregelen'.

Meer informatie over de intake vindt u in het 'Informatieblad Bereikbaarheid'.

Hoelang duurt het

De mate van verkeershinder die door de maatregel wordt veroorzaakt, bepaalt hoeveel tijd er nodig is voor een nauwkeurige beoordeling.

 • Voor maatregelen met weinig hinder tot gevolg is een behandeltermijn van 10 werkdagen (15 dagen in het Centrum en het Havengebied).
 • Voor grotere projecten met afsluitingen op het hoofdwegennet kan tot 2 jaar nodig zijn om de maatregel goed af te stemmen.

Voor wie is het

Als u tijdelijk de openbare weg in de gemeente Rotterdam wilt stremmen of gedeeltelijk afzetten, dan hebt u toestemming nodig.
Deze toestemming, de tijdelijke verkeersmaatregel (TVM), is voor de veiligheid van de weggebruikers en de doorstroming van het verkeer.

Verkeersmaatregelen bij evenementen vraagt u aan via een evenementenvergunning.

Kleine projecten

Voor projecten met lichte hinder is een tijdelijke verkeersmaatregel genoeg.
De afsluiting of omleiding wordt dan bekend gemaakt.
Dit kan nodig zijn bij bijvoorbeeld:

 • kleine wegwerkzaamheden
 • verhuizingen
 • bouwplaatsen
 • onderhoudswerkzaamheden

Grote projecten

Bij projecten met grotere gevolgen voor het verkeer, is meer afstemming nodig met onder andere:

 • andere werkzaamheden en activiteiten
 • met het openbaar vervoer
 • de veiligheidsregio
 • de politie

Voorwaarden

Inloggen

Als u vaak verkeersmaatregelen aanvraagt, kunt u zich registreren als gebruiker.
Uw gegevens worden dan bewaard. 
Door in te loggen kunt u de status van uw TVM aanvragen volgen. 
U kunt ook een aanvraag indienen zonder gebruikersaccount.

Regels

De regels voor afzettingen staan in CROW 96b.
De aannemer controleert de afzetting als het nodig is.

Overige regels voor de uitvoering van het werk staan in:

 • CROW publicatie 96 (veilig werken aan wegen)
 • CROW publicatie 96b
 • ARBO regels 
 • afspraken uit het voortraject en die in het TVM systeem staan

In noodgevallen is een snelle, veilige afwikkeling van het verkeer belangrijk. Afwijken van de regels kan in overleg met de beheerder van het gebiedskantoor.

Contact

Voor meer informatie neemt u contact op met het gebiedskantoor van Stadsbeheer. Voor overige vragen belt u 14 010.