Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 2 min

Omgevingsvergunning werkzaamheden uitvoeren aanvragen

Een omgevingsvergunning om werk of werkzaamheden uit te voeren (vroeger aanlegvergunning genoemd) is opgenomen in het bestemmingsplan.

Als u eerst de ‘vergunningcheck’ doet via de knop 'vergunningcheck doen' op deze pagina, ziet u gelijk of u een vergunning nodig heeft.

Vergunningcheck doen. Link opent een externe pagina

Vergunning nodig na de check?

Dien uw aanvraag voor een vergunning in bij het omgevingsloket. Link opent een externe pagina.
U logt als particulier in met uw DigiD en als ondernemer met eHerkenning. 

Meer informatie

Een omgevingsvergunning om werk of werkzaamheden uit te voeren (vroeger aanlegvergunning genoemd) is opgenomen in het bestemmingsplan. Het geeft in gebieden met landschappelijke, archeologische of cultuurhistorische waarden toestemming voor bijvoorbeeld:

  • het ophogen en afgraven van grond
  • diepploegen en woelen van grond
  • het aanleggen of dempen van sloten en greppels
  • het aanbrengen van verhardingen

In het bestemmingsplan staat wanneer een vergunning nodig is en wat daarvoor de toetsingsnormen zijn. U heeft deze vergunning ook nodig als het voorbereidingsbesluit voor een nieuw bestemmingsplan dat verplicht

Kosten

In 2023 betaalt u voor het behandelen van de aanvraag € 100,30.

Voorwaarden

Hoe lang duurt het

  • de standaardprocedure duurt 8 weken
  • dit kan met 6 weken verlengd worden

Contactinformatie

Voor meer informatie, bel 14 010.