Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 6 min

Nelson Mandelapark

De komende jaren werkt de gemeente Rotterdam hard om in Rotterdam-Zuid, om precies te zijn in de Maashaven, een nieuw park te laten ontstaan. Het Nelson Mandelapark.

Een park ontstaat natuurlijk niet van de ene op de andere dag. Dat moet groeien. En daar gaat nu eenmaal tijd overheen. Het duurt best even, maar dan heb je ook wat. De stad wordt groener. En blijer!

Een tekening van mensen, bladeren en bloemen op een zonnige gele achtergrond.

Nieuws

De gemeente Rotterdam is op zoek naar gebruikt(e) zand en stenen voor het toekomstige Nelson Mandelapark. Daarom gaat zij in de week van 6 februari 2023 organisaties uitnodigen om deel te nemen aan een schriftelijke marktconsultatie.

Het Nelson Mandelapark 

Bijna iedere Rotterdammer kent het wel; de Maashaven. Het is de grootste nog in gebruik zijnde haven in onze binnenstad. In de omliggende wijken is nauwelijks groen te bekennen. Daarom heeft de gemeente besloten om juist hier een stadspark te maken; het Nelson Mandelapark. Dit park is een van de Rotterdamse Stadsprojecten.

Er moet nog een hoop gebeuren voordat het eenmaal zo ver is. Al in 2018 is een start gemaakt. Toen is een deel van de Maashaven uitgebaggerd. Op de bodem is daarna een laag zand aangebracht van een paar meter dik. Nu gaat de gemeente de haven verder dempen; het is namelijk nog ongeveer 10 meter diep. In totaal zijn ongeveer 700.000 m3 zand en 60.000 m3 stenen nodig om boven het water uit te komen. 

Hergebruik in plaats van nieuw 

De gemeente Rotterdam heeft circulariteit hoog in het vaandel staan. Daarom is zij van plan bestaand zand opnieuw te gebruiken in plaats van nieuw zand uit zee te halen. Het zand dat wij willen hergebruiken is afkomstig uit bouwprojecten uit de regio. Denk bijvoorbeeld aan zand dat vrijkomt bij de aanleg van parkeergarages of het uitdiepen van havens. Ook komt zand vrij bij de bouw van rijkswegen en woonwijken. 

Het Maaswater biedt extra kansen

Het water in de Maashaven staat in directe verbinding met de Noordzee. Twee keer per dag stijgt en daalt het water ongeveer twee meter. Ook is het water brak. Om die reden mogen wij in de Maashaven ook zout zand toepassen. Dit zoute zand zou bijvoorbeeld vrij kunnen komen bij het graven van havens die aan zee liggen. 

Stenen hergebruiken

Naast zand is de gemeente op zoek naar grote hoeveelheden betonstenen, betontegels en gebakken klinkers. Met die stenen maken wij onderwaterdammen. Die dammen houden het zand op zijn plaats. Gebruikte stenen zijn niet alleen goedkoper, zo krijgen ook bestaande stenen een nieuwe functie. 

Transport

Het zand en de stenen moeten worden vervoerd naar de Maashaven. Als dit met vrachtwagens zou gebeuren, zijn er bijna 40.000 vrachtwagens nodig. Dit geeft niet alleen verkeersproblemen in onze stad, maar zorgt ook voor uitstoot van bijvoorbeeld CO2. Daarom willen wij het zand en de stenen zo veel mogelijk per schip laten aanvoeren. 

Inzicht in het aanbod

Met de publicatie op website van TenderNed nodigt de gemeente in de week van 6 februari marktpartijen uit om deel te nemen aan een marktconsultatie. Zij stelt aan geïnteresseerde bedrijven enkele schriftelijke vragen over het zand en de stenen. Op die manier wil de gemeente inzicht krijgen in de beschikbare bouwstoffen. De kosten en bouwtijd zijn dan ook beter in te schatten.

De ruimte om er even uit te zijn

Vindt u een voetbalveld al groot? Het Nelson Mandelapark beslaat maar liefst 10 voetbalvelden. Ruimte genoeg dus om er iets moois van te maken met echte heuvels, grasvelden, grote bomen en een nieuw te bouwen plein vóór de Maassilo. Het betekent ook dat er plek zat is om ontspanning te zoeken. Kinderen gaan er lekker spelen en Rotterdammers ontmoeten elkaar. Er is ook volop gelegenheid om te sporten. En natuurlijk worden er mooie evenementen georganiseerd. Ook leuk: je kunt er naar de schepen kijken of op een speciaal vlonderpad zelf eb en vloed meemaken. De natuur komt hier tot bloei!

Een park voor iedereen

Begin 2022, nadat het college het Masterplan had vastgesteld, sprak de gemeente voor de tweede keer met omwonenden en anderen over het park. In totaal hebben ongeveer 900 mensen online en tijdens bijeenkomsten en interviews gereageerd. De meeste reacties waren zeer positief: iedereen is enthousiast over het park en de meeste mensen geven aan er zelf ook heen te willen gaan.

In een reactiedocument zijn alle reacties verzameld. Het is voor de gemeente een belangrijke inbreng bij het maken van het Programma van Eisen. Hierin staan de eisen en wensen waaraan het nieuwe park moet voldoen. De ontwerpers gebruiken het bij het maken van het voorlopig ontwerp en definitief ontwerp. 

Nelson Mandelapark impressie in vogelvlucht

Wat gebeurt er nu precies?

De voorbereidingen zijn in volle gang. We moeten nog wel even geduld hebben; het duurt waarschijnlijk nog vier jaar voordat het park helemaal klaar is. Dit jaar nog beginnen we met zand storten in de Maashaven. Dat moet dan één jaar bezinken. In de tussentijd krijgen bewoners te horen wat er met hun ideeën is gebeurd. We werken ook verder aan het ontwerp, zodat we in 2027 het park in kunnen gaan richten. In datzelfde jaar hopen we klaar te zijn en gaat het Nelson Mandelpark voor iedereen open. 

Groen is belangrijk

In de wijken rond de Maashaven is te weinig openbaar groen en ruimte om te bewegen. Door de groei van Rotterdam-Zuid neemt de behoefte daaraan nog verder toe. Een park heeft een positieve invloed op de gezondheid van bewoners. Het zorgt voor ontspanning en mensen komen elkaar vaker tegen. Het koelt de stad als het warm is en voorkomt wateroverlast als het hard regent. Het verbetert de luchtkwaliteit. Groei moet daarom hand in hand gaan met meer groene plekken in de stad. Vanuit die visie realiseert de gemeente verschillende Stadsprojecten. Het Nelson Mandelapark is er één van.

Nelson Mandelapark impressie in vogelvlucht
Foto: SWA/Balsley
Nelson Mandelapark impressie perspectiefview
Foto: SWA/Balsley
  • … de naam Nelson Mandela niet zomaar een naam is? De gemeenteraad heeft het college verzocht om een Rotterdamse plek te vernoemen naar Nelson Mandela, de voorvechter voor de afschaffing van apartheid. Daarbij is gezocht naar een plek die recht doet aan de statuur van de persoon Mandela. Die plek is gevonden in dit indrukwekkende park in de Maashaven. 
  • … het park een plek wordt om te sporten? Hardlopen, voetbal, basketbal, bootcamp, skaten… noem maar op! 
  • … het park een plek wordt om elkaar te ontmoeten? Koffietje in het paviljoen, concert, picknick of barbecue… Say hello! 
  • … er een getijdenzone in het park komt? Er is eb en vloed en brak water. Dat betekent veel nieuwe dier- en plantensoorten.
  • … de Maashaven 10 meter diep is? En dat het wel een jaar duurt voordat je ook land boven water ziet verschijnen?
  • … we gebruikt zand willen toepassen? Omdat dat een duurzame basis voor het park betekent? 
  • … het park in de zomer koeler is dan de straat? Dit komt door de grote bomen, planten en het gras.
  • … de gemeente al eerder met bewoners in gesprek ging over het park? In november 2019 is tijdens enkele bijeenkomsten aan bewoners, bedrijven, kinderen en jongeren uit de Afrikaanderwijk, Tarwewijk, Bloemhof-Noord en Katendrecht gevraagd hoe hun ideale park eruitziet. De reacties van zo’n 400 mensen zijn gebundeld in een reactiedocument. 

Meer informatie

Wilt u op de hoogte gehouden worden van nieuws en ontwikkelingen? Stuur dan een e-mail naar parkmaashavenSO@rotterdam.nl.