Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 15 min

Architect aan Zet

Wilt u snel en met goede kwaliteit een bouwproject realiseren, zonder tijd te verspillen aan vergunningsprocedures? Dan kunt u denken aan de aanpak van Architect aan Zet.

Architect aan Zet (AaZ) is een manier om zonder vergunning te bouwen en te verbouwen in Rotterdam. Het doel is om bouwprojecten sneller en daardoor effectiever uit te voeren. Als u een gekwalificeerde architect inschakelt, hoeft u geen vergunning meer aan te vragen.
Architect aan Zet is gestart op 1 september 2020.

Nieuws

Waarom Architect aan Zet?

In Rotterdam moeten veel huizen worden gebouwd en verbouwd.
De partijen die bij de bouw betrokken zijn nemen hun verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het bouwen en verbouwen. Ook moet een vergunning worden aangevraagd. Dit dubbele proces vertraagt vaak de bouw.

Met AaZ leggen we de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit bij de gekwalificeerde architect. Dit geldt voor projecten met weinig risico's op het gebied van ruimte en bouw. Hierdoor kan de bouw van een huis sneller gaan en een paar maanden eerder klaar zijn.

Als u een gekwalificeerde architect inschakelt, hoeft u geen vergunning aan te vragen en geen kosten voor leges te betalen. Hiervoor hebben we toestemming gekregen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op basis van de Crisis- en Herstelwet.

De aanpak Architect aan Zet biedt vier voordelen:

 • Minder bouwtijd door minder procedures (drie maanden of meer eerder klaar).
 • Sneller bouwen door een betere planning; bij een normale vergunningsaanvraag is de datum van vergunningverlening onzeker. Met AaZ weet u wanneer de aannemer aan de slag kan: drie weken na de melding van "start bouw" bij de gemeente.
 • Gemakkelijker tussentijdse wijzigingen doorvoeren; u hoeft bij tussentijdse wijzigingen geen aanvullende vergunning aan te vragen.
 • Betere bouwkwaliteit met regelmatiger controles;
  De AaZ-architect begeleidt het bouwproces van ontwerp tot oplevering en borgt de bouwtechnische en ruimtelijke kwaliteit door het inschakelen van een kwaliteitsborger. 
  De AaZ-architect komt regelmatig op de bouwplaats en is namens de opdrachtgever het aanspreekpunt voor de uitvoerende partijen.
  De AaZ-architect helpt en steunt de opdrachtgever met zijn expertise als er een lastig gesprek over bijvoorbeeld geld of technische kwesties met de aannemer gevoerd moet worden.
 • Uit de tussenevaluatie van AaZ in juni 2023 blijkt dat bij kleinere projecten, zoals kleine verbouwingen of een dakopbouw de kosten voor kwaliteitsborging en bouwbegeleiding kunnen tegenvallen ten opzichte van de wegvallende legeskosten. Uitvoering als AaZ-project kan desondanks toch aantrekkelijk zijn omdat er sinds januari 2023 een interessante subsidieregeling bestaat die de kosten voor het inschakelen van een gecertificeerde bouwtechnisch kwaliteitsborger geheel of grotendeels dekt (zie Nieuws). 
  Bij grotere projecten zoals de nieuwbouw van een woning of villa en een grote verbouwing van een woning, blijkt dat de kosten voor kwaliteitsborging en bouwbegeleiding opwegen tegen de wegvallende legeskosten waardoor uitvoering als AaZ-project financieel gunstig wordt. Informeer bij een AaZ-architect!

Om welke bouwprojecten gaat het?

Het gaat om projecten die binnen het bestemmingsplan passen en weinig risico hebben op gebied van ruimte en bouw, zoals:

 • Een of twee ééngezinswoningen (bijv. vrijstaand, rijtjeshuis, twee-onder-een-kap).
 • Bijbehorende bouwwerken tot 10 meter hoogte (bijv. aanbouw, serre, tuinhuis, maar ook bij bedrijfsgebouwen).
 • Dakopbouw, dakterras, dakkapel op een eengezinswoning.

Voor mantelzorgwoningen gelden aparte regels. U vindt deze regels op rijksoverheid.nl. Link opent een externe pagina.

Staat uw wens er niet bij of past het bouwproject niet binnen het geldende bestemmingsplan? Neem dan contact met ons op via architectaanzet@rotterdam.nl. Link opent een externe pagina.

Hoe werkt het

 • U wilt een huis (ver)bouwen of een bouwwerk plaatsen zoals hierboven genoemd.
 • Controleer of uw locatie in het groene gebied op de kaart. Link opent een externe pagina ligt en in aanmerking komt voor Architect aan Zet.
 • Ga na of uw bouwplannen binnen het geldende omgevingsplan passen.
 • Kijk of er aanvullende vergunningen nodig zijn (bijvoorbeeld voor een in- of uitrit, of het kappen van bomen) of meldingen (bijvoorbeeld voor slopen) nodig zijn.
 • Voldoe aan de eisen van het BBL (Besluit Bouwwerken Leefomgeving).
 • Kies een gekwalificeerde architect uit de lijst op deze webpagina en vraag een offerte aan. Wanneer u besluit met hem of haar in zee te gaan, meld dan de bouwactiviteit via Melding Architect aan Zet in het omgevingsloket. 

Bent u benieuwd naar bouwprojecten die via Architect aan Zet gebouwd zijn? Er is een overzicht beschikbaar van lopende en afgeronde AaZ-projecten. Hierin staan foto’s en gegevens van de betrokken architecten en bouwtechnische en ruimtelijke kwaliteitsborgers. Vraag het overzicht aan via architectaanzet@rotterdam.nl. Link opent een externe pagina.

Bent u architect?

Rotterdammers die zonder omgevingsvergunning willen (ver)bouwen, kunnen inmiddels bij ruim 120 gecertificeerde architecten terecht. Wilt u ook gecertificeerd AaZ-architect worden? Lees dan de voorwaarden hieronder voordat u zich aanmeldt.

Voldoet u aan de voorwaarden? Stuur dan een e-mail met uw naam, het bureau waar u voor werkt en uw telefoonnummer naar architectaanzet@rotterdam.nl. Link opent een externe pagina.

Op dit moment worden er helaas geen nieuwe cursussen gegeven.  Als u in de toekomst interesse heeft om deel te nemen, en als u aan de voorwaarden voldoet kunt u een e-mail  sturen. Voorzie de brief graag van uw naam, het bureau waar u voor werkt en uw telefoonnummer en stuur deze naar architectaanzet@rotterdam.nl. Link opent een externe pagina.

Meld uw project aan

Bent u al gekwalificeerd als 'Architect aan Zet'-architect en heeft u een project dat voldoet aan de voorwaarden? Meld uw project dan aan. U ziet direct welke stappen u nog moet ondernemen en welke documenten u moet aanleveren.

Vragen en antwoorden

Samenwerking

Architect aan Zet is opgezet door de gemeente Rotterdam, in samenwerking met een aantal Rotterdamse architecten die lid zijn van de Branchevereniging van Nederlandse Architectenbureaus in Amsterdam en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Eerdere ervaringen

Tussen 2015 en 2018 heeft de gemeente een aantal proefprojecten uitgevoerd. De ervaringen van de betrokken opdrachtgevers en architecten met Architect aan Zet kunt u lezen in dit artikel. Link opent een externe pagina. In 2025 evalueert de gemeente Architect aan Zet. Dan wordt ook bekeken of de methode geschikt is voor grotere projecten.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op via architectaanzet@rotterdam.nl. Link opent een externe pagina. Wij komen dan zo snel mogelijk bij u terug met een passend antwoord.

Ook kunt u terecht bij de Architectenwinkel. Link opent een externe pagina met vragen en ideeën over zelfbouw, verbouw, duurzaam en energiezuinig bouwen. De specialisten van de Architectenwinkel geven u onafhankelijk advies over de verschillende mogelijkheden. Een aantal van de gekwalificeerde architecten uit het overzicht hieronder werken samen met de Architectenwinkel.