Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 15 min

Architect aan Zet

Architect aan Zet (AAZ) is een manier om het vergunningsvrij bouwen en verbouwen in Rotterdam mogelijk te maken. Het doel is om bouwinitiatieven sneller te realiseren.

Het aanvragen van een vergunning is niet meer nodig als een gekwalificeerde architect wordt ingeschakeld. Architect aan Zet is gestart op 1 september 2020.

Nieuws

Waarom Architect aan Zet?

In Rotterdam moeten veel woningen gebouwd en verbouwd worden. Om ervoor te zorgen dat dit goed gebeurt doen marktpartijen aan kwaliteitszorg. Daarnaast moet ook een vergunning bij de gemeente worden aangevraagd. Dat is een dubbele toetsing en vaak vertraagt dit de bouw. De gemeente wil nu de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van projecten met weinig ruimtelijke en bouwtechnische risico’s direct bij de gekwalificeerde architect leggen. Hierdoor kan de bouw van een woonhuis met enkele  maanden verkort worden.

Wanneer u gebruik maakt van een gekwalificeerde architect, hoeft u geen omgevingsvergunning aan te vragen en ook geen leges (kosten) te betalen. Hiervoor heeft de gemeente toestemming gekregen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op basis van de Crisis- en herstelwet.

Om welke bouwprojecten gaat het?

Het gaat om bouwprojecten die passen binnen het bestemmingsplan én die een laag ruimtelijk en bouwtechnisch risicoprofiel hebben zoals:

 • Een of twee ééngezinswoning(en). Dat kunnen bijvoorbeeld twee vrijstaande woningen naast elkaar zijn, een of twee rijtjeswoningen naast elkaar of één twee-onder-een-kap woning.Dat kan nieuwbouw of renovatie zijn. Ook klushuizen en tiny houses vallen hier onder.
 • Een op de grond staand bijbehorend bouwwerk, mits niet hoger dan 10 meter. Bijvoorbeeld een aanbouw, een serre, een tuinhuis of een atelier.
 • Voor mantelzorgwoningen gelden aparte, landelijke regels. U vindt deze regels op rijksoverheid.nl. Link opent een externe pagina.
 • Een dakopbouw op een eengezinswoning waarbij geen extra woningen worden gerealiseerd..
 • Een dakterras op een eengezinswoning.
 • Een dakkapel op een eengezinswoning.

Staat uw wens er niet bij? Neem dan contact op met de gemeente via architectaanzet@rotterdam.nl. Link opent een externe pagina.

Let op: Past het bouwproject niet binnen het geldende bestemmingsplan? Dan kunt u eerst proberen een omgevingsvergunning voor 'handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening' aan te vragen en vervolgens over te gaan op ‘Architect aan Zet’. Kijk op de pagina Bebouwingscommissie voor meer informatie over afwijken van het bestemmingsplan. Ook wanneer de bestemming van het pand wijzigt door de verbouwing, moet u hiervoor apart een vergunning aanvragen. U leest hier meer over op de pagina Zelftoets. Link opent een externe pagina.

Hoe werkt het

 1. U wilt een huis (ver)bouwen of een bouwwerk plaatsen zoals hierboven genoemd.
 2. Kijk op deze kaart. Link opent een externe pagina of uw locatie in het groene gebied ligt en dus in aanmerking komt voor Architect aan Zet. Woont u in Prins Alexander of in Hoogvliet? Dan kunt u ook kiezen voor het Burenakkoord.
 3. U gaat na of uw bouwplannen passen binnen het geldige bestemmingsplan. Ook als het om een verbouwing gaat en daardoor de functie van het bouwwerk wijzigt controleert u of dit mag. Kijk op de pagina Bebouwingscommissie voor meer informatie over afwijken van het bestemmingsplan. Ook wanneer de bestemming van het pand wijzigt door de verbouwing, moet u hiervoor apart een vergunning aanvragen. U leest hier meer over op de pagina Zelftoets. Link opent een externe pagina. Voor algemene informatie over bestemmingsplannen gaat u naar ruimtelijkeplannen.nl. Link opent een externe pagina.
 4. U gaat na of u nog aanvullende vergunningen nodig heeft. Bijvoorbeeld  een vergunning voor het kappen van bomen of om te slopen.
 5. U houdt er rekening mee dat uw bouwplannen moeten voldoen aan de eisen van het bouwbesluit. Link opent een externe pagina.
 6. U hoeft geen leges (kosten) te betalen aan gemeente voor de omgevingsvergunning. Wel is het mogelijk dat u kosten moet maken voor andere vergunningen die nodig zijn om het bouwwerk te realiseren.
 7. U kiest een gekwalificeerde architect uit de lijst en u vraagt een offerte aan . Wanneer u heeft besloten dat deze architect de opdracht gaat uitvoeren, meldt de architect de bouwactiviteit aan voor Architect aan Zet via Melding Architect aan Zet.
  De gekwalificeerde architect krijgt de volledige opdracht. Dat betekent voor de gehele looptijd van het project: van planvorming tot en met de eindoplevering en dus het eindresultaat.
  De architect maakt een ontwerp en kiest een kwaliteitsborger (bouwtechnisch en ruimtelijk) die voldoet aan de gestelde eisen. De architect informeert omwonenden en voert zo nodig overleg met hen. De architect levert het  dossier bevoegd gezag (opleverdossier) binnen 3 weken na oplevering in bij de gemeente.

Architectenwinkel

Bij de architectenwinkel. Link opent een externe pagina kunt u terecht met vragen en ideeën over zelfbouw, verbouw, duurzaam en energiezuinig bouwen. De specialisten van de Architectenwinkel geven u onafhankelijk advies over de verschillende mogelijkheden. Een aantal van de gekwalificeerde architecten uit het overzicht hieronder werken samen met de architectenwinkel.

'Architect aan zet loopt vooruit op de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb).  Deze nieuwe wet gaat waarschijnlijk in zodra de Omgevingswet van kracht. Link opent een externe pagina is. Het is dus zaak om je als architect goed voor te bereiden. Anders mis je de boot. Daarom roep ik alle gecertificeerde Architect aan Zet architecten op om nu snel te gaan oefenen met deze nieuwe werkwijze. Daar leren niet alleen jij en jouw bureau veel van, maar ook de andere partijen in het bouwproces. Vanuit de gemeente zijn we graag bereid jullie daarbij te helpen en te ondersteunen.  Dus kom maar door met jullie projecten!'

Annemarie Mulder, manager afdeling Bouw- en Woningtoezicht, Stadsontwikkeling, gemeente Rotterdam.

Bent u architect?

U kunt alleen meedoen aan Architect aan Zet als u gekwalificeerd bent. Heeft u interesse om gekwalificeerd architect te worden? Lees dan de voorwaarden hieronder voordat u zich aanmeldt.

Voldoet u aan de voorwaarden? Stuur dan een e-mail met uw naam, het bureau waar u voor werkt en uw telefoonnummer naar architectaanzet@rotterdam.nl. Link opent een externe pagina.

Training Architect aan Zet

Rotterdammers die zonder omgevingsvergunning willen (ver)bouwen, kunnen inmiddels bij 100 gecertificeerde architecten terecht. Wilt u ook gecertificeerd architect worden? Lees dan eerst de voorwaarden hierboven. Aanmelden voor de training kan via architectaanzet@rotterdam.nl. Link opent een externe pagina. De training wordt gegeven door de Branchevereniging Nederlandse Architecten (BNA) in samenwerking met gemeente Rotterdam. De eerstvolgende training is in 2022. Afhankelijk van de dan geldende coronamaatregelen, kan de training zowel online, op locatie of hybride zijn.

Meld uw project aan

Bent u al gekwalificeerd als Architect aan Zet architect en heeft u een project dat voldoet aan de voorwaarden van Architect aan Zet? Meld uw project dan aan. U ziet direct welke stappen u nog moet ondernemen en welke documenten u moet aanleveren.

Vragen en antwoorden

Eerdere ervaringen met Architect aan Zet

Tussen 2015 en 2018 heeft de gemeente een aantal proefprojecten uitgevoerd. De ervaringen van de betrokken opdrachtgevers en architecten met Architect aan Zet kunt u lezen in onderstaande brochure en dit artikel. Link opent een externe pagina. In 2021 worden de eerste projecten opgeleverd met gekwalificeerde architecten. 

Samenwerking

Architect aan Zet is opgezet door de gemeente Rotterdam, in samenwerking met een aantal Rotterdamse architecten die lid zijn van de Branchevereniging van Nederlandse Architectenbureaus in Amsterdam en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Evaluatie

In 2025 evalueert de gemeente Architect aan Zet. Dan wordt ook bekeken of de methode geschikt is voor grotere projecten.

Meer informatie

De verordening Architect aan Zet is vastgesteld in de vergadering van de gemeenteraad op 16 juli 2020. Link opent een externe pagina. U kunt daar de vergadering terugzien en de stukken lezen.