Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 3 min

Bebouwingscommissie

De Bebouwingscommissie kijkt of er afgeweken kan worden van een bestemmingsplan. De commissie geeft ook advies aan vergunningverleners.

Een bestemmingsplan bepaalt wat iemand mag bouwen en hoe gebouwen en terreinen gebruikt mogen worden. De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) biedt mogelijkheden om van een bestemmingsplan af te wijken. Dat betekent dat er opties zijn om iets anders te doen dan wat in het bestemmingsplan is vastgesteld. De Bebouwingscommissie beoordeelt of hiervoor een mogelijkheid is en adviseert het bestuur.

Accepteer de cookies om deze inhoud te kunnen zien

Stappen

  1. U dient een vergunningaanvraag voor een bouwplan in via omgevingsloket.nl. Link opent een externe pagina.
  2. De juiste instantie neemt de aanvraag in behandeling.
  3. Als het bouwplan in strijd is met het bestemmingsplan vraagt de vergunningverlener advies aan de Bebouwingscommissie.
  4. De Bebouwingscommissie beoordeelt het bouwplan en geeft advies aan de vergunningverlener. De vergunningverlener neemt het besluit namens het college van burgemeester en wethouders.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op de pagina Afwijken bestemmingsplan aanvragen.